v této rubrice
ve všech rubrikách
ASTROLOGICKÁ ZNAMENÍ, PULS ŽIVOTA
& ASTROLOGICKÁ MANDALA, VÝKLAD 360 SABIÁNSKÝCH SYMBOLŮ ZVĚROKR.
Rubrika: Hermetismus
Autor: Rudhyar Dane
Cena: 220320,- Kč
Počet přečtení: 9163
Nakladatelství Půdorys rozjelo po určité pauze opět svou knižní produkci a pokračuje v ní mimo jiné tzv. kosmoontologickou řadou, vycházející převážně z pera francouzského astrologa D. Rudhyara. Vzhledem k tomu, že obě nové knihy postrádají úvod, ve kterém by se badatel seznámil s životopisem dotyčného autora, dá se předpokládat, že nakladatel počítá již s určitou fundovaností studentů tohoto oboru. Avšak i úplní novicové, kteří přistoupí ke studiu těchto spisů právě přes Astrologická znamení, najdou v autorově úvodní pasáži nazvané - Zvěrokruh jako dynamický proces - nádherně podaný a konečně solidně vysvětlený přístup k soudobé astrologii, který může snad každý člověk využít pro svoji osobní změnu, růst, a zároveň tak být nápomocen obrodě upadající západní společnosti. Rudhyar zde mluví o astrologii, která se zrodila ze zkušenosti a z prožitku řádu, podobně jako český hermetik František Kabelák, který se ve svých úvahách zmiňuje o tzv. adaptaci Adama Kadmona, jako o nejvyšší metě lidského žití. Autor dále v knize rozebírá dva základní přístupy k životu, vyplývající z dualistického vidění světa, na kterém se zakládá lidská zkušenost a vyjadřuje se i k otázce tzv. chaosu. Rozsáhlým filozofováním o povaze zvěrokruhu, kterýžto je základem veškeré astrologie a rozborem sil Dne a Noci v průběhu celého ročního cyklu, končí úvodní pasáž knihy. Druhá, nejrozsáhlejší část díla je věnována dvanácti fázím lidské zkušenosti, které jsou přirozeně demonstrovány na dvanácti znameních tropického zodiaku. Od znamení Berana až po znamení Ryb jsou zde rozebrány vlastnosti jednotlivců dotyčných znamení, jak po stránce symbolické, tak i psychologické, vyplývající právě z rozložení sil Dne a Noci, otištěných do člověka v den jeho zrodu. V krátké, závěrečné kapitolce o tvůrčím výtrysku ducha člověka, upozorňuje autor na soulad zrozence se svými instinkty, které, pak-li že jsou dodrženy, jdou ruku v ruce s rytmem změn a v těsném sledu za rytmem projevů života na této zemi.

Astrologická mandala, dílo které v naší zemi doposud kolovalo jen v nepřesných samizdatových překladech, vychází v poněkud menším formátu, než na který jsme u astrologických knih nakladatelství Půdorys zvyklí. Je to odůvodněno tím, že s touto unikátní knihou budou astrologové pracovat např. jako s efemeridami a proto bylo třeba její velikost přizpůsobit transportním podmínkám. Dane Rudhyar v ní shrnul čtyřicet let svého studia médijně zjevených sabiánských symbolů, které interpretuje v moderním psychologickém duchu. Kniha je rozdělena na čtyři části, přičemž první interpretuje životní cykly jako uzavřené série archetypálních fází. Mluví se zde o symbolech a cyklickém charakteru lidské zkušenosti, o původu a vnitřní struktuře s.s. a o pozitivním a negativním přístupu k individuální zkušenosti. Část druhá je nejrozsáhlejší a rozebírá všech tři sta šedesát s.s. do značné hloubky. Postupuje velice přehledně od znamení Berana do znamení Ryb. Třetí část se vztahuje k numerické struktuře zodiakálního celku - binárním vztahům mezi znameními zvěrokruhu, geometricky důležitým astrologickým prvkům Kříži a Hvězdě a živlům v zodiakálním symbolismu. Čtvrtá část se věnuje symbolům jako orákulu a jejich astrologickému užití. Kniha končí dodatkem korespondence D. Rudhyara s M. E. Jonesem, americkým astrologem, okultistou a zakladatelem Sabiánské společnosti.

Závěrem lze říci, že obě knihy posunují tuzemský pohled na moderní astrologii o významný krok dopředu. Dost bylo povrchních, rádoby z tradic vycházejících, astrologických brožur a rádců, které jen odváděly pozornost začínajících, nadějných badatelů. Kdo chce pochopit astrologii opravdu důsledně, neobejde se bez studia dalších dvou stěžejních pilířů hermetismu - magie a alchymie, bez kterých se samotná astrologie, jako celek, nedá proniknout!

Petr Kalač

Dane Rudhyar - Astrologická znamení, puls života, 136 str.
Dane Rudhyar - Astrologická mandala, výklad tři sta šedesáti sabiánských symbolů zvěrokruhu, 368 str.
pošli knihu známému   -   vytiskni knihu
Foto index ke knize

Zobrazeno: 2231
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001