Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
neznámý autor - Aurea catena homeri neboli Homérův zlatý řetěz ( 399,- Kč)

První údaje o tomto významném díle přináší Langlet du Fresnoy roku 1742 a dále J.F. Gmelina r. 1797. Oba pisatelé se shodují v tom, že zmíněný alchymický traktát byl sepsán r. 1623, avšak později se o tomto údaji hodně spekulovalo. Přesně o sto let později vyšlo dílo tiskem a pak v XVIII. stol ještě několikrát, dokonce i pod změněným názvem Annulus Platonis (Berlín a Lipsko 1781). Vydavatelské angažmá zaštítily rosikruiciánské kruhy, přičemž některá tato vydání obsahovala i jakýsi nepůvodní třetí díl - de transmutatione metallorum. Zajímavou otázkou je samotné autorství Homérova zlatého řetězu. Historik Hermann Kopp ve své podrobné studii k této knize, po všemožných spekulacích uvádí, že autorem je Rakušan Anton Joseph Kirchweger, který dílo sepsal pravděpodobně v prvním desetiletí osmnáctého století.

Obsah knihy, kterou nám nyní Volvox globator přináší v Krummerově překladu, dobře vyjadřuje podtitul prvního vydání z r. 1723. Aurea Catena Homeri, neboli popis původu přírody a přírodních věcí, jak a z čeho se zrodily, též jak jsou rozbíjeny ve svoji prapočáteční podstatu, i co je to za věc, která vše rodí a zas ničí, co nejjednodušeji ukázáno a nejpěknějšími rationibus a důvody všude ilustrováno pod vedením a řádem samotné přírody. Když nerozumíte tomu, co je pozemské, jak chcete rozumět tomu, co je nebeské?
H. Kopp hodnotí dílo tak, že: ryze alchymistický však obsah prvních dvou dílů není, protože se v nich pojednává o vznikání, trvání a zanikání různých produktů přírody a o souvislostech mezi nimi.

Dílo „Catalogus manuscriptorum chemico-alchemico-magico-cabalistico-medico-phisico-curiosum“ z r. 1786, mluví o knize moudrosti pro dosažení dlouhověkosti a dokonalého zdraví a bohatství, ve kterém je ve dvou dílech beze všeho pátrání, bez vší parabolické výmluvnosti, bez figur a metafor, jasně, zřetelně, podrobně se všemi manipulacemi a hmaty popsána vysoká věda časného blaha a dlouhého života…
V úvodu samotné knihy se pak můžeme dočíst, že: to podstatné, co si autor vytyčuje za cíl, je vložit všem skutečným milovníkům (hermetického) umění do ruky klíč nebo jakýsi kompas, vhodný k orientaci ve všech přírodních říších a k poznání podstaty onoho Zlatého řetězu, spojujícího nanejvýš tvůrčí Slovo Fiat s nejnižším a nejtvrdším minerálem… a dále, že: důkladný výklad „bratra Homera“, týkající se ustavičně kolotajících procesů v minerální, rostlinné a univerzální rovině Stvoření, je velmi důležitý pro pochopení jak laboratorní, tak spirituální práce alchymisty.

Kniha je doplněna seznamem alchymických značek, které jsou v textu hojně užívány, několika obrázky a schématy, jakož i častými poznámkami pod čarou. V závěru je opatřena kratší studií historika hermetické literatury Hermanna Koppa z r. 1880.
Máme zde tedy dílo, které si činí nárok na prvenství mezi stěžejními hermetickými spisy, které dnes v českém „magickém kotlíku“ vycházejí. Stává se tak prubířským kamenem naší nepočetné okultistické společnosti. Doufejme tedy společně s vydavatelem, že se u nás najde dostatek solidních zájemců o tuto knihu, kterou bychom za pár let jistě neradi viděli někde ve výprodejích!

Petr Kalač

Přeložil Pavel Krummer, vydal Volvox globator 2002, 284 str.