v této rubrice
ve všech rubrikách
PROJEKT ODHALENÍ
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Média
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 11.02. 2002
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 6390
VE WASHINGTONU, D.C.
Devátého května minulého roku se ve Washingtonu D.C. uskutečnila asi největší konference za účelem odtajnění informací ve věci UFO, mimozemských aktivit a s tím souvisejících projektů. Pořádal ji v Národním novinářském klubu MUDr. Steven Greer se svým projektem Disclosure neboli Odhalení. MUDr. Greer přivedl přes dvacet svědků nezpochybnitelných setkání s UFO a mimozemšťany. Tito lidé přišli z nejrůznějších vojenských, vládních i soukromých institucí, riskujíce svá postavení i vlastní bezpečnost, aby svým veřejným svědectvím ustanovili realitu UFO a mimozemské přítomnosti.

SKOLABOVANÁ SÍŤ
Díky živému internetovému přenosu sledovalo konferenci více než 250 000 lidí, což je v Národním tiskovém klubu naprosto neočekávaný rekord. Další největší konference, která byla z klubu přenášena, měla sledovanost menší než 25 000 diváků. Při přenosu navíc došlo k zahlcení a deseti až patnáctiprocentním výpadkům, které přenosová společnost komentovala takto: „Bylo tu množství sofistikovaných pokusů přerušit signál, nicméně nám se velice úspěšně podařilo všem ubránit.“ Výpadky prý byly pouze důsledkem nečekaného zájmu.

MEDIÁLNÍ PRŮLOM
O konferenci a projektu Disclosure se následně konaly tucty rozhovorů s největšími médii celého světa včetně CNN, BBC, NBC či CBS. Hlas Ameriky a desítky dalších televizních a rozhlasových stanic uváděly pořady věnované tématu. Články se objevily v Pravdě, Čínských médiích, Washington Times, The Sunday Daily Express ve Spojeném království a mnoha hlavních světových denících (vyjímaje Českou republiku, ovšem). Stanice Televisa uvedla pořad v Jižní Americe a CNN World uvedla hloubkový rozbor celého tématu ve svém mezinárodním programu. Více než jedna miliarda lidí celého světa slyšela o tomto projektu, svědeckých výpovědích a realitě předmětu UFO a mimozemské inteligence.

MIMO VLÁDNÍ KONTROLU
Počínaje dnem konání konference se zástupci projektu Disclosure a vybraní svědkové setkali s více než dvěma tucty senátních a sněmovních kanceláří a MUDr. Greer tvrdí, že jsou bráni vážně. Možná úspěch projektu Disclosure vyplývá i z jednání a postoje, který zastává. Za svou mnohaletou činnost totiž došel k závěru, že celý kolos tajných projektů a organizací střežících informace o UFO, mimozemské přítomnosti či antigravitačních technologiích je mimo vládní kontrolu, díky čemuž přistupuje k oficiální vládě a kongresu naprosto přátelsky.

OD PENTAGONU, PŘES NASA AŽ PO RUSKO
MUDr. Steven Greer začal svou snahu o získání přímých vojenských a vládních svědků, stejně jako průkazných písemných dokumentů, již v roce 1993. Značný čas strávil se svými kolegy jednáním s Clintonovou administrativou. Nevynechali ani ředitele CIA Jamese Woosleyho či starší vojenské úředníky z Pentagonu a navštívili vybrané členy amerického Kongresu. V dubnu 1997 se přes tucet sebraných vládních a vojenských svědků shromáždilo ve Washingtonu D.C., aby jednali s kongresmany či představiteli Pentagonu, kde žádali otevřená kongresní slyšení, ale žádná nepřicházela. Projekt i nadále prohledával každý obor ozbrojených služeb, Národní průzkumnou kancelář (NRO), DIA, CIA či NASA ve Spojených státech, Rusko, Spojené království a další země s jejich agenturami. Hledaje po celém světě, identifikoval několik set přímých svědectví. Vhledem k velkému finančnímu omezení (získáno bylo jen asi 5% z odhadované potřebné částky 2-4 000 000 $) byla téměř veškerá snaha záležitostí vedoucího projektu MUDr. Greera a několika málo dobrovolníků. Mezi srpnem a prosincem 2000 s pomocí digitálních videokamer zaznamenali přes sto výpovědí, čímž získali sto dvacet hodin hrubého materiálu. Dr. Greer, ač povoláním lékař, se ujal střihu a ihned začal zpracovávat získané záznamy. Sedmdesát vybraných svědectví tvoří unikátní dokument, jež projekt Disclosure ve formě čtyřhodinové videokazety, více než pětisetstránkové knihy i kompaktního disku distribuuje přes Internet.

SVĚDKOVÉ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Mezi svědky účastnícími se konference devátého května byli John Callahan, někdejší ředitel Divize pro obor nehod a vyšetřování, FAA; vrchní seržant Dan Morris, někdejší držitel nejvyššího stupně utajení pro vesmír v americkém letectvu a NRO; dr. Carol Rosin, konzultant pro obranu raketami s doletem do vesmíru a bývalý mluvčí Wernhera Von Brauna; major George A. Filer III., bývalý člen bezpečnostní služby leteckých sil; Graham Bethune, penzionovaný námořní velitel letky s přístupem k přísně tajným materiálům; Michael Smith, bývalý revizor vzdušného provozu amerických sil; seržant Clifford Stone z armády Spojených států a kapitán Robert Salas, někdejší SAC dozorce pro start z amerických leteckých sil a FAA. Mezi lidmi, kteří jsou součástí ohromného svědectví sestaveného projektem Disclosure, jsou i hvězdná jména astronautů Edgara Mitchella a Gordona Coopera, britského „Muldera“ z ministerstva obrany Nicka Popea či monsignora Corrada Balducciho, jež před nějakou dobou rozvířil média svým prohlášením o kladném vztahu Vatikánu k mimozemské otázce. Nejcennějšími částmi tohoto svědectví jsou promluvy těch, kteří doposud mlčeli, a jež riskují svá postavení i životy. Dr. Greer o nich říká, že jsou to „neobyčejně stateční muži a ženy – hrdinové v mých očích – kteří přijali obrovská osobní rizika pro blízkou budoucnost. Některým bylo vyhrožováno, někteří byli zastrašováni. Všichni riskují vždypřítomný výsměch spojený s tímto tématem. Ani jediný z nich nebyl zaplacen za své svědectví. Ta byla dána zdarma a bezvýhradně pro dobro lidstva. Tato svědectví ustanoví jednou provždy, že nejsme sami.“ říká dr.Greer.

ŘEŠENÍ SVĚTOVÉ KRIZE
Dr. Greer však také říká: „Technologie související s mimozemským fenoménem jsou schopny řešení problémů globální energetické krize a dalších problémů s životním prostředím a bezpečností“. Svědectví a důkazy odhalují, že tato plavidla byla často sledována radary, přistávala a/nebo se zřítila na pevnou zem a byla odvezena a studována specializovanými oddělenými projekty. Takto byly získány pokročilé technologie na bázi tzv. „převrácených“ principů, elektromagnetismu a jiných energetických zdrojů, majících za výsledek tzv. antigravitační pohon a mnoho jiných vynálezů nepřiznaných veřejnosti ani oficiálním zástupcům vlády. Jednou přiznány, nahradí v současnosti používané formy získávání energie a pohonu. Tyto technologie umožní planetě Zemi dosáhnout udržitelné formy civilizace bez znečištění, nedostatku energie nebo globálního oteplování. Tyto technologie jsou již nyní plně provozuschopné. Byly vyvinuty v nepřiznaných supertajných projektech se speciálním přístupem. Ve zkratce, definitivní řešení světové energetiky, znečištění a problémů s chudobou existuje v separovaných projektech, jež, slovy MUDr. Greera, „potřebují plánované odhalení a odpovídající zákonnou úpravu“.

VYNECHÁNI I PREZIDENTI
Jak tvrdí projekt Disclosure, „programy kontrolující tuto problematiku operují mimo legálně žádaný dozor Kongresu. Dokonce presidenti byli vynecháni z tohoto kruhu, byli úmyslně oklamáni a zbaveni přístupu. Proto je nutný urgentní čin s podílem Kongresu, Bílého domu a dalších institucí, aby získaly dozor a kontrolu těchto operací, potřebné k ujištění, že tyto nyní tajné technologie jsou připraveny k odhalení a eventuální brzké aplikaci ve světové kooperativní energetické generaci a pohonu“.

11. ZÁŘÍ SE NEMUSELO STÁT…
Projekt Disclosure konstatuje, že utajované projekty „mají jak možnosti, tak technologie, které mohly zabránit tomu, co se stalo jedenáctého září“. Právoplatná a jediná legální vláda amerického lidu je naopak podle slov MUDr. Greera „olupována o technologie a finance, kterými mohla předejít masivnímu selhání národní bezpečnosti a služeb, jež vedlo k událostem z 11.9.2001. Zatímco konvenční a legální programy trpí nedostatkem odborného personálu a nových technologií, utajované a zlověstné projekty jsou za vodou. Každoročně dostávají téměř sto miliard dolarů. Jelikož mají způsoby a technologie, kterými mohly zabránit jak množství největších světových problémů, tak i konkrétnímu neštěstí devátého září, není déle možné je považovat za sloužící bezpečnosti. Neudělaly proti tomu nic a evidentně nemají zájem na bezpečnosti občanů USA ani celého světa. Oficiálně ani nic udělat nemohou, protože oficiálně neexistují. „Jejich metody nejsou nepodobné metodám těch teroristických jednotek a bunkrů, které se snažíme infiltrovat a neutralizovat,“ prohlašuje MUDr. Greer. Projekt varuje i před rozsáhlejším nebezpečím: „Evidentní a stále pokračující hrozba národní bezpečnosti a světovému míru vyrostla díky neoprávněným skrytým činům, které vedly k zaměřování a sestřelování těchto mimozemských plavidel a k souvisejícím skrytým plánům zavést do vesmíru zbraně. Od momentu, kdy je možné dokázat, že sdílíme vesmír s dalšími civilizacemi, je kritické, aby došlo k úplnému odhalení této dlouho potlačované informace a aby Národní raketová obrana (NMD/BMD/SDI) byla přehodnocena strážci nové politiky ve světle těchto zjištění.“

ZÁKON PROTI HVĚZDNÝM VÁLKÁM
Neexistuje podle projektu Disclosure žádný důkaz, že by tyto mimozemské civilizace byly nepřátelskými vůči lidstvu na Zemi. Naopak svědectví poukazuje, že jsou velice znepokojeni jadernými a vesmírnými zbraňovými systémy a lidským válčením. „Proto musí být okamžitě ustaveny kooperativní světová politika a zákon, jenž by zakazoval zaměřovat tato plavidla a útočit na ně.“ Zákon, jenž by zakazoval vesmírné zbraně, postaví mimo zákon jakékoli válčení s mimozemskými civilizacemi a komplexní zákon „přemění průmysl pozemského válčení ve světový kooperující vesmírný průmysl. Tato uzákonění přinesou nebývalé zisky a příležitosti pro všechny na Zemi a ve vesmíru“.

PROJEKT DISCLOSURE POŽADUJE IMUNITU:
Bez přidělené imunity vůči porušení bezpečnostních přísah má však mnoho svědků strach promluvit. Bez imunity jim hrozí obvinění z velezrady. Účastníci této fáze snahy o odhalení žádají akci po Kongresu, Bílém domě a Spojených národech, která by umožnila svědkům vypovídat pod přísahou při otevřených slyšeních. Skupina žádá presidentský příkaz k ochraně svědků majících strach z porušení bezpečnostních přísah a příkaz k deklasifikaci dokumentů a tajných projektů pro dobro všech občanů světa. Příkaz je nutný k ochraně mnoha vojenských, vládních a dalších svědků a k deklasifikaci tajných projektů a technologií k nim náležejících.

PROJEKT DISCLOSURE POŽADUJE NA KONGRESU USA SLYŠENÍ A ZÁKON:
Projekt Disclosure, nevýdělečná výzkumná organizace, volá po otevřených kongresních slyšeních o UFO/mimozemské přítomnosti a po zákoně, jenž by zakázal vesmírné zbraně. Kongresní slyšení byla pořádána naposledy v roce 1968 výborem pro domácí vědu a astronautiku (90.kongres, 2.zasedání, tiskovina výboru č.7. „Symposium ohledně neidentifikovaných létajících objektů“). Proto projekt požaduje:

 Uspořádání slyšení bez utajení na téma UFO/mimozemské přítomnosti na planetě Zemi i v jejím okolí.
 Uspořádání slyšení na téma pokročilé energie a pohonných systémů, které, až budou veřejně uvolněny, se postarají o řešení globálních problémů životního prostředí.
 Vydání zákonného opatření, které zakáže všechny vesmírné zbraně.
 Vydání komplexního zákonného opatření pro výzkum a rozvoj ve vesmíru mírovými metodami a ve spolupráci se všemi kulturami na Zemi a ve vesmíru.

VEŘEJNOU ZÁLEŽITOSTÍ
(KOLIK DALŠÍCH SVĚDECTVÍ?)
Projekt Disclosure včele s MUDr. Greerem učinil obrovský krok ke změně světové politiky, vstřícně a ve shodě s dalšími obdobnými projekty usoudil, že oficiální vláda a kongres by mohli být spřátelenou stranou, jelikož tajné projekty a stínové vlády stojí mimo jejich kontrolu, a přesto nedosáhl jediného slyšení. Kolik takových vyčerpávajících svědectví bude ještě třeba sestavit, než se jejich postoj změní? Váha tohoto svědectví vedle podpory vládních dokumentů a dalších důkazů ustanovuje beze všech pochyb realitu mimozemských životních forem, UFO nebo mimozemských plavidel a pohonných technologií na bázi pokročilé energie, jež jsou výsledkem studia těchto plavidel. Není již nutné hledat další důkazy a svědky. Klíčem je medializace a zájem všech lidí na Zemi, což MUDr. Greer ví. Požádal všechny občany, aby napsali svým senátorům a presidentovi, aby se tato tematika dostala k otevřenému projednávání a stala se veřejnou záležitostí. My jsme s projektem navázali kontakt, abychom pomohli a vás mohli dále a hlouběji informovat.

Dalibor Novák, společnost Sirius
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1272
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
Robinsoni na Měsíci Současnost & filosofie
Výzkum & pokrok
red
Blázen pro březen Aréna
Blázni?
red
Mayský kalendář a cesta k roku 2012 Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
red
Blázen pro únor Aréna
Blázni?
red
Blázen pro leden Aréna
Blázni?
red
"Boží mlýny" létaly na Radnicku Záhady
UFO, USO, UL
Marušáďa
NASA se snaží… Současnost & filosofie
Výzkum & pokrok
Dalibor Novák
Blázen pro prosinec Aréna
Blázni?
red
Blázen pro listopad Aréna
Blázni?
red
Blázen pro říjen Aréna
Blázni?
red
Blázen pro září Aréna
Blázni?
Dalibor Novák
…a komiks se stane zdrojem života Aréna
Média
Dalibor Novák
Blázen pro srpen Aréna
Blázni?
red
VESMÍRNÝ PODVOD: AŤ SE OBČANÉ STRACHUJÍ Aréna
Média
Dalibor Novák
AŽ DO FINÁLNÍHO ODHALENÍ Aréna
Média
Dalibor Novák
Blázen pro červenec Aréna
Blázni?
red
Blázen pro červen Aréna
Blázni?
red
Blázen pro květen Aréna
Blázni?
red
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
O iluzi postupného vývoje a nelineární pravdě aneb „mimozemšťané po kapkách“ Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Prosincový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Listopadový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Aklimatizace skrze média Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Přehlížené přiznání Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
A K L I M A T I Z A C E Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Petr Novák
Říjnový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Základní logika aneb proč mimozemšťané, proč právě teď a proč je vše tak jak je - otázka 1 Současnost & filosofie
Proč?
Dalibor Novák
UFO TROCHU JINAK Záhady
UFO, USO, UL
Jiří Kult
Hitlerovy supertajné zbraně II Záhady
Česká historie
Milan Doležal
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001