v této rubrice
ve všech rubrikách
TAJEMSTVÍ KNIHY DZYAN III.
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Úsvit dějin
Autor: Aleš Česal
Vloženo: 06.03. 2002
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 5579
IV.
Vznik první lidské rasy
14. Z vůle (ducha) narození Páni, poháněni životadárným Duchem (fohatem), oddělují od sebe samotné lidi, každý v jeho vlastní zóně.
15. Tak se narodilo sedmkrát sedm stínů (čajů) budoucích lidí, každá třída podle vlastní povahy a druhu a každá byla méně dokonalejší než její tvůrce. Bezkostní otcové nemohli dát bytostem, které měli kosti, žádný život. Jejich předkové byli bhutové (fantomy) bez tvyru a bez rozumu. Přesto byla tato (první) lidská rasa nazvaná čaja (představa, jev nebo stín).
16. Jak se narodili skuteční manušiové (myslící lidé?) Jak byli stvořeni Manuové se silou mysli?Otcové siberou na pomoc svůj vlastní oheň (kavijavahanu); je to oheň, který hoří v Zemi (hmotě). Duch Země zavolal na pomoc slunečný oheň (suči). Tito (Pitriové a oheň) spolu stvořili svou spojenou činností dobré tvary. Tyto mohli stát, jíst, běhat a létat; nebyli však ještě ničím jiným než čaja (obrazy), stíny bez rozumu.
Synové Mahatu oživují lidskou rostlinu. Jsou vodami,
které padají na suchou zemi, v níž je vázán život, a
jiskra, která oživuje lidské zvíře. Jsou Mistry věčného
duchovního života. Na začátku (druhé rasy) vdechli někteří
z nich jen jednu část své bytosti do manušiů (lidí),
ostatní se v nich usídlili.
17. Dech potřeboval tvar; Otcové mu jej dali. Dech potřeboval hmotné tělo; Zem jej utvořila. Dech potřeboval ducha života; lhaové Slunce dýchli do jeho tvaru. Dech potřeboval zrcadlo těla (astrální) tělo; Dhjaniové řekli: ,,Dáme mu naše“. Dech potřeboval substanci pro svoje touhy (kama rupu), a vodní duchové (suči, oheň vášně) řekli: ,,Má ho mít“. Dech potřeboval mysl (manas), aby obsáhla vesmír. ,,To my nemůžeme dát“, řekli Otcové. ,,Nikdy jsem jej neměl“, řekl duch Země. ,,Tvar by se spálil, kdybych mu dal svůj“, řekl velký (sluneční) oheň. Člověk zůstal prázdným, bezmyslovým bhutem. Tak dali bezkostní život těm, kteří (později, v třetí rase) se stali lidmi s kostmi.“

V.
Vznik druhé rasy
18. První byli Synové Jogy. Jejich synové (druhá rasa) děti Slunce a Měsíce, živení větrem (éterem).
Byli stíny Pánových stínů. Stíny se zvětšily. Duchové Země je oděli, lhaové (andělé) Slunce je zahřáli. Dechy měly život, ale žádné poznání. Nevlastnili ani oheň a vodu.
19. Druhá rasa začala kvést a šířit se. Nepohlavní tvor vznikl z bezpohlavního stínu. Tak vznikla, ó Lanu, druhá rasa.
20. Jejich Otcové se zrodili ze sebe samých; Jednorození, čajové zářících těl Pánů, Otců, Synů světla soumraku.
21. Když rasa zestárla, smísili se staří s čerstvými vodami; když se kapky zkalily, zmizeli a přešli do nově vzniklého proudu života. Vnějšky prvních se staly vnitřky jiných. Křídlo se stalo stínem a stín křídlem.

VI.
Dějiny vývoje druhé rasy
22. Potom druhá rasa zplodila třetí, narozených z potu. Pot přibýval, jeho kapky se rozmnožovaly, ztvrdly a zaoblily se. Slunko jej zahřálo; Měsíc jej ochlazoval a zformoval, vítr ho živil až do zralosti. Bílá labuť z hvězdného nebe (Měsíc) zastiňoval velkou kapku, vejce budoucí rasy, lidskou labuť (hamsu) poslední třetiny. Nejdřív muž-žena, potom muž a žena.
23. Samozrození byli čajové, stíny těl Synů soumraku. Nemohl je zničit ani oheň ani voda. Jejich synové takoví nebyli.

(pokračování příště)

Aleš Česal
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001