v této rubrice
ve všech rubrikách
ĎÁBLŮV PŘÍTEL II.
Rubrika: Hermetismus
Podrubrika: Český hermetismus
Autor: gawin
Vloženo: 15.04. 2002
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 3880
Politický a národností postoj

Smíchovský se více než Čechem nebo Němcem cítil být kosmopolitou. S českým prostředím se nikdy nesžil a jediné čeho si vážil, byli reprezentanti historických věd. Československé poměry se mu jevily jako malé a neuspokojivé.

Obdobný postoj však zastával i k československému německému prostředí, o němž také neměl valného mínění. Dokonale je znal a přiznává, že z jeho osobního hlediska mu připadalo nezajímavé a nesympatické. V sudetoněmecké otázce se naprosto neangažoval. Sympatizoval s německými katolickými, konzervativními (+ některými šlechtici) kruhy.

Po Mnichovu 1938 je Smíchovský rozhodnut vrátit se do Itálie. Zajímal se však o poměry na Slovensku a tak jej demobilizace zastihla 12. 12. 1938 v Prešově.

Po návratu do Prahy zaútočil jako velitel fašistické úderky na vinohradskou synagogu. Údajně proto, aby se zmocnil cenných knih. Nad touto akcí se však vznáší otazník. I ve Smíchovského postoji k židům nacházíme mnoho rozporů:

,,Nebyl jsem antisemitou; nemohl jsem jím býti již pro svůj původ. Měl jsem stálý a hojný styk s mnoha židovskými skupinami, z nichž některé mi byly velmi blízké v jejich národním negativismu i celkové mentalitě. To mi však nebránilo dodávati občas Gajdovi a jeho tiskovinám protižidovské argumenty.“

Nakonec do Itálie neodjíždí. V lednu 1939 se totiž dozvěděl, že má být Gajda odsunut z republiky na nějaké čestné a lukrativní místo do zahraničí. Spekulovalo se o Anglii, Dálném východě či Sovětském Rusku. Březen 1939 však tyto úvahy přerušil. Bezprostředně po okupaci je Smíchovský v bytě své matky zadržen dvěma německými tajnými policisty.

Výslech obsahoval tyto body:

a) Smíchovského působení v zahraničí, kde měl poškozovat zájmy říše

b) Dezerce za první světové války. (Smíchovský byl německým říšským občanem a mohl být za dezerci souzen, protože ta podle německých zákonů nepodléhala promlčení)

c) Příslušnost Smíchovského ke svobodným zednářům. (I když v Novodobém českém hermetismu stojí, že Smíchovský byl svobodný zednář, on sám toto popírá, doslovně říká, že nebyl příslušníkem žádné československé lóže a že jeho příslušnost k této společnosti byla pouze proklamovaná. Na druhou stranu toto prohlášení dvojnásobného ,,fikaného“ doktora nemusí vylučovat příslušnost k některé za zahraničních lóží.)

d) Smíchovského informace o Gajdovi a jeho politických stycích.

e) Smíchovského styky s některými sudetskými politiky.

Výslech trvající do pozdních nočních hodin skončil tak, že byla Smíchovskému nabídnuta spolupráce s blíže neurčenou říšskou brannou organizací. Pro případ souhlasu měl být Smíchovský chráněn před zásahy jiných německých úřadů. K dalšímu jednání se měl dostavit do hotelu Wilson.

Na dalších schůzce bylo už se Smíchovským jednáno mnohem důrazněji a jeho dřívější jednání označeno za nepřátelské. Chce-li je napravit, musí spolupracovat. Později se dovídá, že se jedná o SD (sicherhetsdienst). Bylo mu slíbeno, že se jeho spolupráce bude omezovat na dobrozdání v otázkách historických, politických a státovědeckých.

Jenže Smíchovského práce je shledána jako příliš abstraktní a jeho hlášení jsou prakticky k ničemu. Smíchovský je z nejrůznějších příčin během války třikrát zatčen a vězněn. (Zájemce o podrobnosti odkazuji na Novodobý český hermetismus.)

(pokračování příště)

Gawin
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001