v této rubrice
ve všech rubrikách
ZASVĚCENÍ DO PRAKTICKÉ MAGIE I.
Rubrika: Hermetismus
Podrubrika: Magie
Autor: gawin
Vloženo: 17.04. 2002
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 6010
Slibuji a přísahám, že od dnešního dne se budu s božským svolením stále podílet na velikém díle, což znamená očišťovat se a povyšovat svou duchovní podstatu tak, abych s božskou pomocí dokázal překročit lidské meze, a takto se postupně pozvedal a sjednocoval s božským géniem. Slibuji, že při tomto procesu nebudu zneužívat velikou moc, která je mi svěřena.

Touto přísahou se Adeptus minor vnitřního řádu zavazuje, že bude vědomě a záměrně činit to, co bylo člověku určeno jako jeho dědičné právo: totiž stát se ,,skutečným“ člověkem.

Zlatý úsvit

Hermetický řád Zlatý úsvit (The hermetic order of Golden Dawn), nemusíme zájemcům o esoterní nauky představovat. V okultním světě představuje dosud nepřekonanou veličinu. Přesto se českému čtenáři do rukou dostaly spíše sporadické údaje informativního charakteru. Knihou Zasvěcení do praktické magie (anglický originál zní Self-Initiation into the Golden Dawn Tratition, s podtitulem: A Complete Curriculum of Study for Both the Solitary Magician and the Working Magical Group) poprvé představujeme řádovou nauku Zlatého úsvitu v plné šíři.

Kniha je doporučena ústředím řádu a byla napsána, aby umožnila samostatně studujícím i samostatně působícím skupinám napojit se na současnou magickou vlnu Zlatého úsvitu, aniž by se přitom museli stát členy této organizace.

Kniha Zasvěcení do praktické magie je rozdělena do šesti svazků (stupňů) od Neopfyta až po Adepta Minor. V prvním svazku se seznámíme se základní praxí, která odpovídá tomuto stupni. Adept také získá příslušné znalosti tykající se esoterní astrologie, praktické magie a kabaly (v dalších svazcích jsou témata rozířena o tarot, geomantii, alchymii, henochovskou magii a další.) Kromě nesmírné sumy teoretických poznatků (dosud ve větší míře v Čechách nepublikovaných) se čtenáři do rukou dostávají praktické návody a rituály.

Jednotlivé svazky by měly vycházet v odstupu dvou měsíců. Neofyt vychází na přelomu srpna a září.

Zasvěcení

Zasvětit, „iniciovat“, znamená „začít“, pustit se do něčeho nového. Je to počátek nové etapy nebo náhledu na život, je to přechod do výrazně nového typu bytí. Charakteristickým znakem této události je rozšíření mysli, která pak obsahuje uvědomování si vyšších rovin vědomí. Zasvěcení představuje duchovní růst, počátek nového života, který se oddává zcela novému souboru principů, odlišných od zásad světské společnosti. Iniciace předchází nesmrtelnosti. Lidstvo má potenciál k nesmrtelnosti, ale naplní ho jedině tehdy, až se muži i ženy spojí s nesmrtelnou duchovní esencí, která zakládá všechny aspekty projeveného vesmíru, tedy s tou duchovní esencí, kterou tak často velká většina lidstva zcela ignoruje. Dosáhnout této vzácné a úžasné esence je nejvyšším cílem té části esoterické tradice Západu, která je známá jako magická. Cílem všech magických procesů je přirozená lidská bytost, tj. extrahování čistého zlata duchovního já z vnějších slupek osobnosti.

Magie je vědění o duchovnu. Je to zvláštní soustava a kázeň, která má spíše duchovní než hmotný cíl. Je to osobní vědění, které se zakládá na podstatném a základním poznání skutečného lidského bytí, které je základem, na němž stojí vnější, světský člověk. Ceremoniální magie začleňuje proces zapamatování a rituálů, proces, který vede k přímé stimulaci vůle a k posílení imaginace. To všechno má jeden konečný cíl: očištění nižší osobnosti a uskutečnění zvýšeného stavu vědomí, v němž se mágovo já sjednocuje s jeho vlastním vyšším já a nakonec i s božstvím. Každý čin, každá myšlenka či vyslovené slovo při ceremoniálu je zaměřeno tak, aby přivodilo tento konečný cíl. Každý jednotlivý detail samotného rituálu, včetně zažehnávání, obcházení, evokací a invokací, má tomu, kdo tento rituál provádí, tento jeho jediný cíl připomínat.

„Neboť k útoku na Svaté město se záměrně uvádí do pohybu každý smysl a veškeré schopnosti a celá jedinečná duše operátora musí vstoupiti do tohoto činu.“ (Israel regardie, the Tree of Life)

(pokračování příště)

připravil Gawin
překlad Anna Nováková

První díl Knihy Zasvěcení do praktické magie, stupeň Neopfyt, Chica Cicero a Sandry Cicero si můžete objednat na adrese Světa magie nebo zakoupit u všech dobrých knihkupců. Svazek I má 190 stran
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001