v této rubrice
ve všech rubrikách
ZASVĚCENÍ DO PRAKTICKÉ MAGIE III.
Rubrika: Hermetismus
Podrubrika: Magie
Autor: gawin
Vloženo: 07.05. 2002
Počet reakcí: 1
Počet přečtení: 5264
„Dlouho jsi prodléval v temnotě, zanech noci a hledej den.“ Tak zní jedna z vět v rituálu Zlatého úsvitu pro neofyty, která vystihuje prvotní cíl a usilování učedníka mysterií, totiž zaměnit světské za božské. Tento cíl znamená cestu k objevení sebe sama a dosahování duchovního cíle. Není to tedy pouze uvědomování si božského, ale také uskutečňování božství, je to božství v každodenním životě. Samotné jméno řádu, totiž Zlatý úsvit, poukazuje na tuto zářivou jasnost věčného a božského světla, které proniká mezemi temnoty a ohlašuje zrození nového dne v evoluci lidstva. Cílem všech rituálů a praktického provozování magie Zlatého úsvitu je vytvořit duchovní pouto mezi mágem a nesmrtelným já.

Cíle, pro něž se ustavil řád Zlatého úsvitu, jsou dvojí: za prvé, studiem, učením a organizací sloužit jako strážce západní esoterické tradice, a za druhé, zasvěcovat, vychovávat a podporovat ty jednotlivce, kteří jsou povoláni, aby uskutečňovali Velké dílo (tj. stali se víc než lidskými bytostmi a dospěli k jednotě s božským). Jednotlivcům, kteří jsou povoláni k esoterickým mysteriím Západu, se soustava Zlatého úsvitu otevírá jako živá, konzistentní a bezpečná metoda, jak dosáhnout duchovního povznesení.

Základní praktiky a techniky rozvoje psychiky podle soustavy Zlatého úsvitu jsou trojí: za prvé iniciace (astrální a fyzická), za druhé asimilace kabalistických a hermetických znalostí (tj. základní abecedy magického jazyka) a za třetí osobní rituální práce. Všechny tři roviny jsou základními předpoklady pro pokrok v tradici Zlatého úsvitu. Zasvěcení je samo o sobě nesmyslné, pokud člověk sám opakovaně neprovádí praktické rituální techniky a obřady. A podobně i provádění pokročilých rituálů Zlatého úsvitu, jako je například posvěcení zbraní živlů, bez jistých základních znalostí, například hebrejské abecedy, je asi totéž jako stavět dům, aniž bychom nejdříve vybudovali základy, protože takový projekt velmi pravděpodobně spadne. Všechny tři aspekty soustavy Zlatého úsvitu je třeba provádět stejnou měrou, aby soustava měla takové působení, jaké má mít.

Není třeba, abychom tu uváděli historii hermetického řádu Zlatého úsvitu, protože o tomto tématu už podrobně napsali různí autoři. S tituly jako je The Magicians of the Golden Dawn (Mágové Zlatého úsvitu, Ellic Howe), The Golden Dawn, Twilight of the Magicians (Zlatý úsvit, śvit mágů, R. A. Gilbert), Sword of Wisdom (Meč moudrosti, Ithell Colquhounová) a Ritual Magic in England (Rituáln magie v Anglii, Francis King) bychom se měli seznámit, protože osvětlují dějiny Zlatého úsvitu a jeho různých odnoží. Epilog v naší knize Secrets of a Golden Dawn Temple (Tajemství chrámu Zlatého úsvitu) snad dostatečně popisuje moderní vtělení hermetického řádu Zlatého úsvitu (šifra „G:.D:.“). Tato kniha se místo dějin soustředí na techniky, které samostatně pracující učedník nutně potřebuje k tomu, aby byl schopen zasvěcení do magického proudu Zlatého úsvitu od stupně neofyta až ke stupni portálů, a poskytne mu úplný soubor učiva pro stupně vnějšího řádu.

Vlastní samostatné zasvěcení sebe sama do proudu magie Zlatého úsvitu je téma, o němž se hodně spekuluje a diskutuje, avšak k němuž bylo poskytnuto velice málo praktických informací. Hlavním zastáncem myšlenky, že by se učedník měl zasvěcovat podle stupňů Zlatého úsvitu, byl Israel Regardie. Byl toho názoru, že opakuje-li snaživý mág provádění takových rituálů, jako je otevření strážných věží nebo cvičení středního pilíře, může být právem považován za zasvěcence v hnutí G:.D:. (tyto rituály jsou popsány v 6. dílu). Nicméně Regardie k tomu dodával, že se to všechno odvíjí od učedníkovy vytrvalosti, píle a odhodlání. Odpovědnost za vlastní duchovní rozvoj nese na svých bedrech sám učedník. A tak jestliže mu netečnost stojí v cestě, takže nemůže nastat duchovní růst, pak z toho lze vinit pouze jednoho jediného člověka.
(Z úvodu Knihy zasvěcení do praktické magie)

(pokračování příště)

Gawin
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001