v této rubrice
ve všech rubrikách
VESMÍRNÝ PODVOD: AŤ SE OBČANÉ STRACHUJÍ
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Média
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 09.08. 2002
Počet reakcí: 1
Počet přečtení: 8872
Toto je překlad originálního textu MUDr. Stevena Greera z června 2002. Uveřejňuji ho zde se svolením Disclosure projectu. Je to text obsahem výjimečný a naléhavý, čtěte ho tedy prosím pozorně. V několika posledních dnech navíc přibývají v médiích zprávy, jež děsivý Plán odkrytý dr. Greerem pouze potvrzují. Otevřete svoji mysl a naslouchejte srdci... záleží na každém zvlášť...moc nás není...
Dalibor Novák, šéfredaktor

VESMÍRNÝ PODVOD: AŤ SE OBČANÉ STRACHUJÍ

MUDr. Steven M. Greer
ředitel, The Disclosure project (Projekt Odhalení)
http://www.disclosureproject.org

Představte si toto: Je léto 2001 a někdo vám předloží filmový scénář nebo rukopis, který popisuje odkrytí ďábelského teroristického plánu, ve němž jsou zničeny obě věže Světového obchodního centra (WTC) a část Pentagonu pomocí osobních letadel, jež byly uneseny a nasměrovány přímo do budov.
Samozřejmě byste se smáli a pokud byste byli filmový producent nebo knižní vydavatel, ihned byste to zamítli jako komické a nepravděpodobné, dokonce i pro fikční román nebo film. Jak by přece jenom mohlo osobní letadlo sledované radarem, poté, co se již dvě letadla vřítila do věží WTC, projít skrze naši vzdušnou obranu do nejcitlivějšího vzdušného prostoru na světě a za bílého dne udeřit do Pentagonu! A to v zemi, která utrácí přes 1 miliardu dolarů denně, aby se ubránila! Absurdní, ilogické – nikdo by to nespolkl!
Naneštěstí, někteří z nás viděli tyto scénáře – a to mnohem horších věcí, jež mají přijít – a nesmějeme se.
Jedno z těch několika východisek pro poslední tragedie je, že možná – jen možná – vezmou lidé vážně, jakkoli to zprvu může vypadat přitažené za vlasy, možnost, že existuje stínový, paravládní a mezinárodní subjekt, který utajoval tajemství UFO – a plánuje podvod a tragédii, která zastíní události z 11.9.
Svědectví stovek vládních, vojenských a podnikových zasvěcenců ustanovilo toto: Že UFO jsou reálná, že některá jsou vyrobena našimi tajnými „černými“ stínovými vládními programy a že některá pocházejí od mimozemských civilizací, a že skupina držela toto tajemství, aby technologie skrytá za UFO byla zadržena – až do správné chvíle. Tato technologie může nahradit – a případně nahradí – potřebu ropy, plynu, uhlí, ionizační jaderné energie a další centralizované a vysoce destruktivní energetické systémy.
Tento 5-ti bilionový průmysl – energie a doprava – je v současnosti vysoce centralizovaný, odměřovaný a výnosný. Je tou silou, která řídí celý industrializovaný svět. Je matkou všech zvláštních zájmů. Není to o penězích jak o nich smýšlíte vy nebo já, ale o geopolitické síle – velice centralizované síle, na níž je závislý současný pořádek světa. Svět je udržován ve stavu zuřících válek, nekonečné chudoby pro většinu pozemských obyvatel a v globální krizi životního prostředí, jen aby podpořil tento zlý světový řád.
Vedle této monstrózní hry je tu však další hra, ještě větší: Kontrola skrze strach. Jak řekl Werner Von Braun dr. Carol Rosinové, své mluvčí během posledních čtyř roků jeho života, šílená mašinérie – vojenský, průmyslový, špionážní a laboratorní komplex – půjde od Studené války přes období ničemných národů a globální terorismus (stupeň, ve kterém se dnes nacházíme) k nejzazší trumfové kartě: smyšlenému ohrožení z vesmíru.
Aby byly ospravedlněny biliony dolarů utracené za vesmírné zbraně, svět bude oklamán ohledně hrozby z vesmíru, spojen tak ve strachu, militarismu a válce.
Od roku 1992 mi tento scénář odkryl nejméně tucet lidí s výjimečným přístupem k tajným informacím. Samozřejmě, zpočátku jsem se smál, protože se mi to zdálo příliš absurdní a přitažené za vlasy. Dr. Rosinová poskytla své svědectví Disclosure Projectu ještě před 11.9. A ještě další mi výlučně sdělili, že věci, které vypadají jako UFO, ale jsou vyrobené v hluboce utajených „černých“ projektech, byly užity k simulaci – fingování – mimozemsky vypadajících událostí, včetně některých únosů a mrzačení dobytka, aby zaseli raná semena kulturního strachu ohledně života v okolním vesmíru. A že v určitém bodě po globálním terorismu se odkryjí události, které použijí nyní-odhalená mimozemská/cizí/nepřátelská reprodukční vozidla/plavidla (Alien Reproduction Vehicles – ARV, nebo také převráceně konstruované UFO vyrobené lidmi díky studiu současných mimozemských lodí – viz autorova kniha „Disclosure“ – „Odhalení“), aby nafingovaly útok na Zemi.
Jako ve filmu Den nezávislosti, pokus sjednotit svět skrze militarismus odkryje užití mimozemského jako nového obětního beránka (vzpomeňme Židy během Třetí říše).
Nic z toho není pro mě ani jiné zasvěcence nové: Zpráva z Iron Mountain ve státě New York, psaná v šedesátých letech, popsala potřebu démonizace života ve vesmíru, abychom měli nového nepřítele. Nepřítel mimo planetu, který by mohl sjednotit lidstvo (ve strachu a válce) a který se prokáže jako konečná podpora pro bilionový vojenskoprůmyslový komplex, před kterým nás konzervativní republikánský prezident a pětihvězdičkový generál Eisenhower varoval v roce 1961 (nikdo ho tehdy neposlouchal).
Zde je tedy scénář pro dobu po 11.9. – jeden, který bude hrán, dokud nebude informováno dostatečné množství lidí a plán tak zmařen, protože by nebyli schopní oblouznit dostatečné množství občanů a vůdců:
Po období terorismu – období, během něhož bude výbuch nukleárních zařízení hrozit a dost možná bude i uskutečněn, ospravedlňující tak expanzi ozbrojování vesmíru – vzroste snaha seznámit veřejnost s informacemi o nebezpečí z vesmíru. Nepůjde jen o zásah Země asteroidem, ale i o jiné hrozby. O hrozbu mimozemskou.
V průběhu 40-ti let UFOlogie, jak je nazývána, ve spojení s mocnou mediální sítí, démonizovala mimozemšťany skrze děsuplné filmy jako Den nezávislosti a skrze pseudovědu, která prezentuje mimozemské únosy a zneužití jako fakt (v některých kruzích) moderního života. Že někteří lidé měli s mimozemšťany kontakt, o tom nepochybuji; že ty skutečné mimozemské kontakty utonuly v oceáně mystifikujících, jsem si jist. Tak to je, že skutečné mimozemské kontakty jsou zřídkakdy oznamovány veřejnosti. Systém zaručuje, že podvodné, odstrašující a skrytě xenofobní případy jsou právě ty, které vidí a čtou miliony. Tato mentální klimatizace ku strachu z mimozemského byla po desetiletí důmyslně utužována v přípravě na příští podvody. Podvody, jež učiní 11.9. na pohled triviální.
Píši tento text nyní, protože jsem byl v poslední době kontaktován rozličnými vysoce postavenými médii a špionážními zdroji, které mi dali pochopit, že podvodné případy a senzační titulky bezprostředně hrozí, že se pokusí dále vystupňovat strach z UFO a mimozemšťanů. Koneckonců, abyste měli nepřítele, musíte přimět lidi, aby osobu, skupinu osob nebo, v tomto případě, celou kategorii bytostí skutečně nenáviděli a báli se jí.
Aby mi bylo rozuměno: šílené kamuflážní programy kontrolující tajemství UFO, ARV a spřízněné technologie – včetně těch technologií, jež mohou simulovat mimozemská setkání, únosy a podobně – plánují unést Disclosure, vrhnout ho do ohně strachu a rozvinout události, jež nakonec ukáží mimozemšťany jako nového nepřítele. Nenechte se podvést.
Tyto pomyje, starý materiál bezpočtu knih, videí, dokumentů a podobně, se pokusí omotat na fakta, důkazy a svědectví Disclosure projectu, složené z přímých svědectví mnoha zasvěcenců, a na svých šosech přinést světu vesmírný podvod, který falešně představí mimozemšťany jako hrozbu z vesmíru. Nenechte se podvést.
Mísením faktu s fikcí a fingováním setkání s UFO, která mohou vypadat strašidelně, má být podle Plánu konečně vytvořen nový, trvalý a mimoplanetární nepřítel. Kdo pak bude vědět, jaká je skutečná pravda?
Vy. Protože nyní již víte, že po šedesáti letech, bilionech dolarů a nejlepších vědeckých kapacitách přitlačených ke spolupráci, tajnůstkářská stínová skupina – vláda ve vládě a zároveň zcela mimo vládu jak ji známe – se naučila technologiím, umění klamu a způsobilosti spustit útok na Zemi a učinit ho takovým, aby to vypadalo, jako že ho mají na svědomí mimozemšťané. V roce 1997 jsem přivedl do Washingtonu člověka, aby seznámil členy Kongresu a ostatní s tímto plánem. Celý náš tým se tehdy s tímto člověkem setkal. Byl účasten na plánovacích zasedáních o tom, kdy ARV – věci vyrobené společnostmi Lockheed, Northrup a spol. a zdomácnělé na různých tajných místech po celém světě – budou použity k předstíranému útoku na určité ekonomické cíle a přimějí vůdce a stejně tak občany věřit, že tu byla hrozba z vesmíru, když tu žádná není. (Než mohl vypovídat, odčarovali ho jeho manažeři na tajné místo ve Virginii, dokud nebylo po briefingu…) Zní to známě? Werner von Braun varoval před takovýmto podvodem jakožto zámince pro přivedení války do vesmíru. A mnoho dalších varovalo před tímtéž.
Vesmírné zbraně jsou již na místě – část tajného souběžného programu, který funguje od šedesátých let. ARV jsou vyráběna a připravena k nasazení (viz. kniha „Disclosure“ – „Odhalení“ a kapitola se svědectvím Marka Cavendishe a jiných). Technologie holografických klamů jsou na místě, odzkoušeny a připraveny se rozsvítit. A Velká Média jsou rukojmími, naslouchajícími diktátu královy pravé ruky.
Vím, že to všechno zní jako sci-fi. Absurdní. Nemožné. Přesně jako 11.9. by znělo před 11.9. Ale nemyslitelné se stalo a může se stát znova, pokud nebudeme bdělí.
Spojte toto všechno se současnou atmosférou strachu a manipulace a je tu risk, že ztratíme kolektivní soudnost a sami sebe.
Ale vězte toto: Kdyby tu byla hrozba z vesmíru, věděli bychom o tom tak brzo, jak brzo začali lidé odpalovat jaderné zbraně a létat do vesmíru s lidskou posádkou. Jelikož stále dýcháme svobodný vzduch Země a naše slabomyslné hazardní počínání je necháváno překračovat míru, musí být ilegální a tajná skupina zavalena důkazy o zdrženlivých a mírumilovných úmyslech těchto návštěvníků. Ona hrozba je zcela lidská. A jsme to my, kdo musí určit tuto hrozbu, udržet ji na uzdě a proměnit současnou situaci války, destrukce a tajné manipulace v jedno ze skutečných Odhalení a éru trvalého míru.
Válkou ve vesmíru nahradit válku na Zemi není evoluce, ale kosmické šílenství. Svět sjednocený ve strachu je horší, než svět rozdělený ignorancí. Je čas na onen velký skok do budoucnosti, skok, který nás posune ze strachu a ignorance do nerušené éry světového míru. Vězte, že toto je náš osud. A bude náš, jakmile ho zvolíme.

MUDr. Steven M. Greer
ředitel, The Disclosure Project (Projekt Odhalení)
Albemarle County Virginia
červen, 2002

přeložil: Dalibor Novák
originální text k dispozici na i-adrese: http://www.disclosureproject.org/writings.htm
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1370
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
Robinsoni na Měsíci Současnost & filosofie
Výzkum & pokrok
red
Blázen pro březen Aréna
Blázni?
red
Mayský kalendář a cesta k roku 2012 Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
red
Blázen pro únor Aréna
Blázni?
red
Blázen pro leden Aréna
Blázni?
red
"Boží mlýny" létaly na Radnicku Záhady
UFO, USO, UL
Marušáďa
NASA se snaží… Současnost & filosofie
Výzkum & pokrok
Dalibor Novák
Blázen pro prosinec Aréna
Blázni?
red
Blázen pro listopad Aréna
Blázni?
red
Blázen pro říjen Aréna
Blázni?
red
Blázen pro září Aréna
Blázni?
Dalibor Novák
…a komiks se stane zdrojem života Aréna
Média
Dalibor Novák
Blázen pro srpen Aréna
Blázni?
red
AŽ DO FINÁLNÍHO ODHALENÍ Aréna
Média
Dalibor Novák
Blázen pro červenec Aréna
Blázni?
red
Blázen pro červen Aréna
Blázni?
red
Blázen pro květen Aréna
Blázni?
red
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
O iluzi postupného vývoje a nelineární pravdě aneb „mimozemšťané po kapkách“ Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Projekt Odhalení Aréna
Média
Dalibor Novák
Prosincový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Listopadový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Aklimatizace skrze média Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Přehlížené přiznání Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
A K L I M A T I Z A C E Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Petr Novák
Říjnový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Základní logika aneb proč mimozemšťané, proč právě teď a proč je vše tak jak je - otázka 1 Současnost & filosofie
Proč?
Dalibor Novák
UFO TROCHU JINAK Záhady
UFO, USO, UL
Jiří Kult
Hitlerovy supertajné zbraně II Záhady
Česká historie
Milan Doležal
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001