v této rubrice
ve všech rubrikách
HISTORIE NARUBY
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Globální historie
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 06.11. 2002
Počet reakcí: 5
Počet přečtení: 10582
Kdo věří pouze na bílé labutě, není pro něj těžké najít ještě více bílých labutí; neboť černou labuť v odlehlém místě rybníka snadno přehlédne.
Raimund Kaufmann (profesor)

HISTORIE NARUBY
V historické vědě nastává přímo neudržitelná situace. Důkazů stavějících dosavadní teorie na hlavu je příliš. Dalo by se přímo říci, že veškerá věda současnosti se rozdělila na oficiální (úřední) a alternativní (připouštějící volbu). Rozdělení na oficiální a alternativní však v tomto případě neznamená, že by jedna byla, jak název napovídá, úředně stvrzená, a druhá ne. A už vůbec to neznamená, že by jedna byla vědecká a druhá nevědecká, že by pracovali jinými metodami. Spíše toto rozdělení charakterizuje ve všech oborech dva názorově odlišené tábory, přičemž ten tzv. oficiální je vedoucí, starší, a veřejně více prezentovaný či podporovaný. Lidově řečeno, zavoláte-li úředníkovi nějaké instituce, bude vám v drtivé většině případů prezentovat onen starší, tzv. oficiální názor a relevanci alternativního může dokonce popřít, ačkoli to není příliš korektní. Nejtragičtějším aspektem oficiální vědy je to, že se její stanoviska učí již na základních školách jako jediná možná a správná. Je na místě připomenout, že na české akademické půdě mají tzv. alternativní názory nejméně příznivců a jsou dokonce organizovaně potírány. Jsme holt země skeptiků…
Německý astrofyzik Illobrand von Ludwiger, člen mezinárodní společnosti pro vědecký výzkum, vyabstrahoval z tvrzení zastánců „oficiálního“ či spíše „skeptického“ vědeckého tábora tři postuláty, jež se zde neustále opakují a tvoří nejspíše jádro celého sporu:

První postulát: Všechny přírodní procesy jsou vysvětlitelné dnešními vědeckými metodami.

Druhý postulát: Neexistují žádné prchavé fenomény, nýbrž jsou to jen chybná vysvětlení, vědomá uvádění v omyl a psychotické halucinace.

Třetí postulát: Kdo považuje anomální fenomény za možné, je nekritický, iracionální a nevědecký.

Lze říci, že alternativní věda je systémem nežádaná, ale pokračuje v odkazu upřímného pátrání po pravdě a štěstí, tak jako tomu bylo u všech revolučních teorií, objevů a vědců, kteří jsou nyní obhajováni konzervativci. Oficiální věda se oproti tomu zoufale snaží obhajovat staré poznatky, nepamatujíc přitom, jak revoluční a proti chuti jí byly v dobách jejich prosazování. Oficiální věda podle všeho podléhá vládě a byrokracii a snaží se udržet staré autority.

V historické vědě jsou rozpory nejblíže lži a bohapusté rvačce. Vezměme si například archeologii a antropologii. Stále není připouštěna alternativa ke klasické teorii lidské evoluce, v níž se člověk vyvinul takřka přímou vývojovou linií ze společných předků s opicemi, aby se ve své anatomicky moderní podobě objevil před nějakými sto tisíci lety v africkém vnitrozemí a o dalších šedesát až sedmdesát tisíc let stanul se svými uměleckými schopnostmi na vrcholu všeho stvoření. Přitom můžeme ihned ukázat na 3,6 milionu let staré otisky lidských nohou nerozeznatelných od moderních, jež byly roku 1979 nalezeny v tanzánské vulkanické hornině. Také můžeme poukázat na dva a čtyři miliony let staré kosti „moderního“ člověka, jež byly v letech 1965 a 1972 nalezeny v Keni. A nebo si můžeme vzít v úvahu rovnou kompletní kostru „moderního“ člověka opět z Tanzánie, jež podle moudrých vědců neměl v milion let staré vrstvě zkrátka co dělat. A to byl přitom objev učiněný již v roce 1913! Tyto nálezy byly přes sto let vyřazovány z množství ostatních, jež podporovaly klasickou teorii, a byly pečlivě ukládány do těch nejzasutějších schránek archeologických archivů. Jak asi musely být proti chuti četné nálezy lidských kamenných nástrojů, objevených ve vrstvách starých dva a půl až pětapadesát milionů let! A co teprve lastura s vyřezanou kresbou lidského obličeje, která v Anglii čekala na své provokativní objevení v roce 1881 přes dva miliony let!

Všechny objevy tohoto druhu byly přehlíženy, zpochybňovány a zesměšňovány. Této politice však přišla roku 1993 přes rozpočet kniha Michaela A. Crema a Richarda L. Thompsona. Zakázaná archeologie, jak se kniha příznačně jmenuje, zahrnuje a dokládá tisíce provokativních či „nepatřičných“ nálezů, jež přinejmenším zcela popírají jistotu nedotknutelné verze našich dějin či dějin planety Země. Pozdější kniha Zakázaná archeologie: Skrytá historie lidské rasy zas staví takříkajíc na hlavu dosud nedotknutelnou klasickou teorii jediné vývojové linie člověka. Tyto knihy by neměly tak katastrofický dopad, kdyby nebyly vydány jako rovnocenné vědecké publikace, ve vědeckém nakladatelství, a kdyby autoři veškeré důkazy pečlivě nedoložili včetně relevance užitých metod a identifikace uložení nálezů. Navíc v knize Zakázaná archeologie: Skrytá historie lidské rasy autoři tvrdí: „Závěry vědecké obce zcela nekorespondují se stavem a procesy objektivní přirozené reality. Místo toho, takové závěry odrážejí skutečné sociální procesy vědecké obce stejně tak, více než nebo dokonce lépe než to, co se děje v přírodě.“ V roce 1998 dokonce vznikla kniha, která se přímo zabývá vztahem či spíše rozkolem „alternativní“ a „oficiální“ vědy, uvádí příklady korespondence mezi těmito frakcemi a řeší příčiny sporu a důvody, proč první kniha Zakázaná archeologie tolik šokovala. Tato kniha Michaela A. Crema se jmenuje Dopad Zakázané archeologie.

Dalibor Novák

(toto je kapitola vybraná z knihy Všichni jsme pastýři - zájemci o ní si mohou napsat autorovi na Dalos@cbox.cz)
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1435

Zobrazeno: 1193
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001