v této rubrice
ve všech rubrikách
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 1.ČÁST
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
Autor: lesniakiwicz
Vloženo: 19.07. 2004
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 4611
Wroclaw, 18.října 2003

Dne 18.října 2003 proběhlo tradičně v CK „Agora“ II. celopolské fórum o kruzích v obilí, jehož organizátorem byl, jako vždy neselhávající, red. Janusz Zagórski a jeho skupina z organizace Forum Nowej Ciwilizacji. Tato zpráva je krátkým záznamem zejména toho, co probíhalo v kuloárech Fóra.

Fórum začalo téměř přesně ve 14 h, i když podmínky k cestování toho krásného slunečného a podzimního dne byly ideální, a dokonce ani zácpy na příjezdových cestách do Wroclawi nemohly narušit průběh Fóra. Jeli jsme do hlavního města Dolního Slezska severní trasou přes Kraków, Sosnowiec, Siewierz, Tarnowskie Góry, Lubliniec a Olesno, tam jsme navštívili tamější badatelku zajímající se o kamenné kruhy, paní Elżbietu Kowalskou, dále přes Kluczbork a Oleśnici a opájeli jsme se cestou nádhernými barvami zlatého polského podzimu… Bohužel, mnoho osob nemohlo přijet ze služebních důvodů nebo kvůli nějaké práci, což ovšem dalo více možností ostatním přednášejícím a diskusi.

Podle našeho názoru byla nezajímavější multimediální prezentace, kterou předvedli specialisté z FNC a Centra Badań UFO i Zjawisk Anomalnych, a jimž se dostalo pochvaly od publika za péči, profesionálnost a silný náboj konkrétních informací. Vystoupili tací přednášející jako Marcin Kaczmarek (FNC), který předvedl agrosymboly jež se objevily v r. 2003 po celém světě, dále hovořil Marcin Mioduszewski (CBUFOiZA-Centrala) o agroformacích, které byly zjištěny v Polsku v r. 2003 u Wylatowa. Po něm vystoupil Marcin Mizera (CBUFOiZA-Lubelszczyzna) s referátem na téma agrosymboly, které se objevily v Zielonce Nowej a v Lublinie.

Marek Turski (Klub Zjawisk Forteańskich) z Łodzi se s námi podělil o úvahy na téma geneze agroformací, a poté podal Robert K. Leśniakiewicz (CBUFOiZA-Beskydy) posluchačům informace o agroformacích vzniklých, nalezených a prozkoumaných na území České Republiky a Slovenska v r. 1990-2003.

Poté informatikové z FNC (Zpráva X) předvedli multimediální prezentaci na CD „Jev kruhů v obilí v Polsku –demoverze“, která je prvním pokusem o shrnutí výzkumu tohoto jevu v naší zemi.

Velmi poutavé byly filmové materiály, které pořídil Janusz Zagórski (část z nich vysílala TVN v programu v cyklu „Nie do wiary“ a Piotr Zjawiony (FNC). Mimo jiného tam byly poprvé předvedeny snímky piktogramů z ptačí perspektivy a také přelety vojenských helikoptér a letadel nad agrosymboly. Uvedený materiál je důkazem, že armáda a její speciální služby se velice zajímají o agrosymboly a osoby, které je zkoumají, o čemž později. Byly rovněž předvedeny filmové materiály Stanisława Barského, který se s vervou vrhl na kruhy v obilí u Wylatowa a na jiných místech v Polsku. V převažující míře přestavovaly UFO ve tvaru BOL vznášející se na poli u Wylatowa a v okolí. Byl také předveden videozáznam průzkumu Nancy Talbott (BLT Research Team Inc.).

Kromě filmových prezentací byla také předvedena galerie fotografických záznamů světelných energetických koulí a jiných jevů, které získal ve Wylatowě a okolí Janusz Zagórski a Piotr Zjawiony.

Zájem vyvolaly panelové diskuse na téma zhodnocení letošních agroformací ve Wylatowě a v ostatních částech země a také na téma „Co dál s Wylatowem?“. Zatímco v první části se hovořilo obecně o agrosymbolech, v druhé části už padaly konkrétní návrhy a plány práce. Došlo ke shodě, že jev agrosymbolů je nutno stále zkoumat a že do této činnosti je třeba zapojit i představitele oficiální vědy s jejich technickým a výzkumným zázemím. Byl vznesen návrh, aby do této práce byli zapojeni také radiestéti a kontaktéři. Nejpoutavější byla výpověď ze sálu spisovatele fantastiky Andrzeje J. Kraśnického, který navrhl nekonvenční vysvětlení agrofenomenů jako Znamení, ale… neurčeného pro nás, ale pro Někoho jiného než je lidstvo. Bylo to velmi originální vystoupení, protože dosud nikdo neuvažoval seriosně o takové možnosti!!!…

Avšak nejzajímavější rozhovory probíhaly (jako vždy) v kuloárech Fora, kde se setkali badatelé ze všech poboček CBUFOiZA, wroclawského FNC, bydgošťského Klubu Fantastiky Naukowej a SF „Maskon“, lodžského KZF a hosté zpoza jižní hranice: Dr Jiří Kult z Hradce rálové a Bc. Jan Černý z Jaroměře (z UFO klubu „Záblesk“) v České republice. Při tomto setkání byly dohodnuty zásady spolupráce mezi CBUFOiZA a UK „Záblesk“, která se má také rozšířit na Slovensko, kde zahrne tamější ufology: Dr Miloše Jesenského a ing.Miroslava Karlíka z UFO Klubu Trnava. Setkání se zúčastnil také šéfredaktor „Świata UFO” Bronisław Rzepecki z Krakowa a Marian Książek z Tych, který zaznamenal celé Forum na video.

V diskusi se její účastníci dotkli mimo jiné i tématu wylatowských artefaktů. Jedná se o dva zvláštní kameny, které přivezl Bolesław Kula z Wylatowa. Jsou to dva úlomky jakýchsi nástrojů (pravděpodobně sekeromlátku z černého krystalického kamene [???] a desky vyrobené z materiálu připomínajícího bazalt. Na ní jsou vidět jakési znaky připomínající rostlinný ornament. Bolesław Kula prohlásil, že takovéto artefakty se nacházejí ve Wylatowu a v jeho okolí dost mělko v zemi. Udivující je to, že se tím archeologickým místem nezabývala žádná vědecká instituce v naší zemi!!! To je ostuda volající do nebe, protože v zemi se nacházejí předměty svědčící o polském charakteru této země a našich kořenech, které jsou zanedbávané z důvodu různých politických zájmů…

Zajímavý je postřeh týkající se výskytu stále většího počtu kontaktérů. V té míře jak se zvyšuje počet agroformací na polích Polské republiky poklesl na nulu počet blízkých setkání třetího a čtvrtého druhu, což bylo potvrzeno na území Polska, České republiky i Slovenska. V CBUFOiZA Beskydy jsme udržovali spojení se dvěma kontaktéry, paní A.A. ze Zawiercie a paní B.B. z Pilicy (iniciály a názvy míst jsou změněny na žádost uvedených osob), jež nám po dva roky zasílaly své vize a vzkazy, které dostaly od CIZINCŮ. Prozradíme zatím, že lze pozorovat návrat ke kontaktům s námi pomocí telepatických vzkazů, ke kterým dochází prostřednictvím osob, jež jsou na ně citlivé. Něco podobného se stalo ve středověku a v renesanci a vyvolalo to vlnu obžalob a procesů o čárách a antiďábelskou hysterii udržovanou Katolickou církví, jejíž ozbrojené rameno, Svatá inkvizice, vykonala strašné vraždy lidí, kteří měli smůlu, že přijímali telepatické informace CIZINCŮ. Pochopitelně to tehdy bylo hodnoceno jako kontakty se satanem a vyloučeno ze společnosti v podobě hromadných auto da fé (okázalá poprava kacířů – pozn.překl.) a majetky odsouzených připadly církvi. Byl to zločin na Evropanech, se kterým se katolická církev dosud nevyrovnala a jeho oběti nebyly do dnešních dnů rehabilitovány! Zdá se, že nyní, kdy se doba změnila, ONI zkoušejí znovu ovlivňovat naše mozky telepatickými příkazy, ale naše receptory nejsou ve stavu je přijmout nebo je přijímají ve zkreslené podobě a odtud pocházejí rozdíly v získaných vzkazech, ačkoli jejich hlavní smysl je shodný a nabádá nás k všeobecnému odzbrojení a vytváření mírové společnosti, v čemž nám ONI mohou pomoci. ONI se zjevně zorientovali, že kromě uznání za psychické devianty představiteli vlastního druhu pozemšťanům nehrozí upálení na hranici a pokoušejí se znovu navázat s námi telepatický kontakt…

Třetím problémem byly záhadné agroformace v České republice. Tam tedy bylo v několika případech pozorováno, že agroformace zanechávají v půdě „stopu“ viditelnou po posekání obilí a v zimě na sněhu, na jaře roste obilí rychleji uvnitř agroznaků oproti oblasti mimo ně. Při diskusi jsme dospěli k závěru, že to možná souvisí se skutečností kdy zaorané neposečené (nebo do půdy vtlačené) obilí z agroformace potom tvoří přirozené hnojivo, na kterém nové obilí ozim nebo jařina roste rychleji a bujněji. To je také možné vysvětlení, ale s výhradou, že takovýto jev nebyl pozorován v Polsku a to může být proto pouze vysvětlení části tajemství těchto nezvyklých piktogramů.

S lítostí jsme se dověděli o dalších ztrátách v polské ufologické obci, týká se to Łodzi. Jak jsme zjistili, před dvěma týdny od nás odešel jeden z předchůdců polské ufologie Mgr Zbigniew Blania-Bolnar, který byl známý kromě jiného svými sociologickými pracemi pojednávajícími o fenoménu UFO a také knížkou na téma CE4 v Emilcině. Kromě toho, že byl velmi kontroversní osobností, je jeho ztráta jistým zmenšením polského intelektuálního potenciálu v dané oblasti. Vydával sice také práce kritizující psychotroniku, UFO atd., ale uznáváme, že takové knihy jsou také potřebné, protože umožňují seznámit se s argumenty opačné strany, což má nepochybně význam při postupu našeho bádání. Potěšující zprávou je to, že nám vyrůstá nový dorost v osobnosti Bolesława Kuli a jeho kolegů z Podlaského Stowarzyszenia Badaczy Zjawisk Nieznanych, které kolem sebe soustřeďuje mladé zapálené zájemce, kteří dokáží spojit školskou vědu se zaujetím pro ufologii a využít vědění získané ve škole v oblastech jako je historie a archeologie v odhumanizovaném a zdemoralizovaném světě. Tak nám vyrůstají nádherné diamanty, které leští Janusz Zagórski, jenž v nich vidí partnery a uvádí v život jedinou skutečně správnou metodu vzdělávání: mistr-učeň. Nejlepším příkladem toho je, že je pozval na toto forum a zajistil jim plnou péči a pohostinství ve svém vlastním domě…

Druhou smutnou zprávou byla krádež mobilního telefonu Staszkovi Barskému. Zpráva zdánlivě banální, ale jak rozčilující: Vše totiž ukazuje na to, že Staszka okradl nikoli nějaký náhodný zloděj, ale byla to krádež na zakázku, kterou vykonali dva mladí lidé, mladý muž a dívka ve věku 20 až 25 let, kteří nás delší dobu pozorovali a po krádeži se ztratili. Žertem jsme potom říkali, že to byli určitě ufouni, kteří toužili poznat paměť Staszkova telefonu, ale pravda je taková, že to mohli být lidé z nějakých speciálních služeb III Nejjasnější, USA, NATO nebo dokonce Mosadu, na což ukazuje skutečnost, že kromě telefonu se nikomu nic neztratilo (a přece tam byla hromada různých laptopů, palmtopů, digitálních kamer a fotografických přístrojů a jiného elektronického a informačního vybavení), a přitom cílem byl jenom Staszek. Připomínám, že Staszek Barski je ufologem, který se zabývá agrosymboly nejdéle z nás všech a je nesporně nejvyšší autoritou v této oblasti pro nás všechny, a že to nebylo poprvé co mu někdo ukradl mobilní telefon! Můžeme lamentovat pouze nad tím, že speciální služby se snižují k takovým uličnickým metodám místo toho, aby si poslechly co se říká o tématu UFO a agroformacích od pultu pro přednášející na Foru. A ostatně všechny výsledky našich výzkumů jsou umístěny na internetu a jsou obecně dostupné všem zájemcům na celém světě!

...dokončení příště

Wiktoria Leśniakiewicz, Robert K.Leśniakiwicz

Jiří Kult
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1007

Zobrazeno: 989

Zobrazeno: 1007

Zobrazeno: 974

Zobrazeno: 1022

Zobrazeno: 961

Zobrazeno: 1020

Zobrazeno: 981

Zobrazeno: 977
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 2.část Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
lesniakiwicz
…a komiks se stane zdrojem života Aréna
Média
Dalibor Novák
První paprsky 6. slunce vysuší záplavy v lidských srdcích… Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Sezóna kruhů 2002 začala v řepce Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
Dalibor Novák
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
Je to oficiální… Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
A K L I M A T I Z A C E Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Petr Novák
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001