v této rubrice
ve všech rubrikách
ÁJURVÉDA JE VĚDA DLOUHÉHO ŽIVOTA
Rubrika: Alternativní medicína
Podrubrika: Představujeme
Autor: Roman Herzinger
Vloženo: 25.04. 2001
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 4810

Lupénka i ostatní kožní problémy, dýchací obtíže, některé druhy rakoviny, to vše jsou nemoci, které jsou moderní medícínou neléčitelné, nebo jen velmi obtížně. Existuje však léčebný systém, který si s těmito nemocemi dovede poradit. Tato metoda je stará pět tisíc let, první písemné zmínky o ní nacházíme ve dvou ze čtyř knih moudrosti –- tzv. Védách,
moudrosti starých Indů. Z Indie se toto učení známé jako Ájurvéda rozletělo do celého světa. Existuje mnoho jejích odnoží (Srí-lanská, pákistánská, tibetská apod.), pokusíme se vás seznámit se základy společnými pro všechny.

Ájurvéda jako životní styl
Ájurvédu (ze sánskrtu ájur – život a véda věda, tedy věda života) nesmíme pojímat jako pouhý léčebný systém, je to styl života pracující s rozsáhlou preventivní péčí o tělo i ducha. Výchozí je předpoklad, že jsme se nenarodili proto, abychom byli nemocní. Během celého života se zabýváme mnoha nevhodnými činnostmi, jíme hory škodlivých potravin a svoji mysl zaplňujeme spoustou nebezpečných myšlenek a emocí. To vše může odstartovat choroby, k nimž máme predispozice. Základem ájurvédické filozofie je pochopení širších vztahů mezi fungováním našeho organismu a přírodou, do níž patříme. Pokud v těchto vztazích nedochází k poruchám, můžeme se těšit z dlouhého a kvalitního života. V opačném případě onemocníme a je nutné začít pracovat s metodami, jež uvedou náš organizmus opět v harmonii. Ájurvéda, narozdíl od naší tzv. západní medicíny, pohlíží na člověka jako na celek duše, ducha a těla. Neléčí tudíž příznaky chorob, ale příčiny. Ke každému člověku přistupuje individuálně s ohledem na jeho konstituci, kondici, místo kde žije apod. Za pomoci změny stravovacího systému, psychických i tělesných cvičení, masáží, bylinných preparátů a dalších, generacemi prověřených, postupů pomáhá nastolit zpětnou vazbu k našemu Já a k vnitřní jednotě.

Tři jedy
Ájurvéda vychází z poznání, že všechny kosmické a přírodní jevy jsou výsledkem působení a vzájemných vztahů tří šťáv (v sánskrtu dóša). Nazýváme je VÁTA, PITTA a KAPHA. Jsou to vlastně tři různé druhy ,,energií“, které jsou zastoupeny v každém ( a ve všem kolem) z nás. Je-li hladina těchto tří energií v rovnováze, vše je v pořádku. Problém nastává tehdy, začne-li jedna z nich narůstat, tím poruší vzájemné vyrovnané vztahy a dochází k onemocnění. Ájurvéda se snaží poměr energií opět vyrovnat a vše uvést v soulad. Každá z energií odpovídá určitým živlům, má svůj vlastní pohyb a chuť, ovlivňuje jiné smysly a zodpovídá za přesně dané funkce těla, mysli, emoce i duchovno.

Diagnóza
Energii, která převládá, pozná ájurvedický lékař pomocí tří prstů, jimiž rozezná určitý druh tepu neboli pohyb té určité energie. K určení individuálního typu člověka a současného stavu jeho organizmu se zkoumá dech, teplota, puls, jazyk, oči, ruce, kůže, rýhy na dlaních, moč, stolice aj. Celkový obraz doplní odpovědi na různé otázky, které jen zdánlivě nesouvisí s našimi obtížemi (co vám vadí na domácích pracích, jaké činnosti se nejraději věnujete, kolik hodin denně spíte apod.). Po určení dominantní dóši dochází k úpravě stravovacího režimu.

Řekni mi co jíš, já ti řeknu, kdo jsi.
Každé jídlo působí určitým způsobem na jednotlivé dóši. Známe-li svůj konstituční typ a příčiny našich zdravotních problémů, upravíme si jídelníček v souladu s ájurvedickými principy. Je-li naše dominantní energie např. VÁTA, nebudeme se cpát vepřovým masem a zapíjet je černou kávou. Nebo můžeme, ale nepřekvapí nás, že budeme mít časem problémy s klouby. (Doporučená literatura nabízí zájemcům jak vlastní zařazení do skupin, tak doporučenou skladbu stravy i tělesná a duchovní cvičení pro daný typ.)
Důležité je také množství stravy, čas, kdy jí konzumujeme, roční období, pravidelnost, soustředěnost při jídle.
Každý, kdo má ve zvyku sníst během dne v bufetu na ,,stojáka“ dvacet deka ,,vlašáku“ s pěti rohlíky a zapít to vše pivem, měl by rychle začít se sebou něco dělat. A že vám pracovní nasazení nedovolí věnovat jídlu více času? Tak si spočítejte, kolik času proplýtváte během každoročních několikadenních nemocenských. Že jste nemocní jen několik dní v roce? Však také není všem dnům konec. Jednoho krásného dne se to všechno nahromadí a nemoc prostě musí přijít. Velikou měrou se na ní budou podílet právě naše špatné stravovací návyky. Přitom stačí zapojit mozek a mnoha obtížím můžeme předejít.
Ájurvéda nezná diety, na které jsme zvyklí. Netrápí nikoho hladem, nebo jednostrannou dietou. Staví na zásadě, že člověk má během dne sníst jídla všech šesti chutí, ale odděleně.
,,Ha“, řeknete si, ,,to známe, dělená strava“. A proč ne, když je to tak jasné a logické? Když si dáte čočku s uzeným, popletete tělo natolik, že neví, jestli má do žaludku vyslat enzymy na trávení rostlinných nebo živočišných bílkovin. Tak raději nevyšle žádné, nezpracovaná potrava prochází střevy ven a přitom hnije a tím narušuje střevní sliznici, jíž se dostávají škodlivé bakterie do krve a tou do celého těla...

Jedy z těla ven!
Detoxikace organizmu je stejně důležitá, jako vlastní léčebné metody. Dochází při ní k rozpuštění jedů, které jsme za všechna léta svého dosavadního života nashromáždili a jejich následnému vyloučení. Bez této procedury by nemělo docházet k vlastnímu léčení, jinak hrozí zapouzdření toxinů v jednotlivých orgánech a jejich načasované uvolnění při jakémkoliv oslabení organizmu. K uvolnění toxinů se používají jak velice mírné způsoby, jako olejové masáže, bylinné koupele, podávání bylinných preparátů podporujících očistu organizmu, tak pro Evropany poněkud drastičtější metody jako jsou dávidla (čistí žaludek), projímadla (tenké střevo) a klystýry ( tlusté střevo). Právě usazeniny v žaludku a střevech jsou příčinou vzniku mnoha druhů rakoviny. Na první pohled jsou to možná asi primitivní, ale tisíciletími prověřené způsoby, jak zbavit těla škodlivých látek, zregulovat tělesné funkce a docílit tak vyvážení organizmu jako celku.

Relaxace a meditace
Možná budete souhlasit s poznáním, že lidská existence se skládá ze tří základních stavebních kamenů a to z těla, duše (psychika) a ducha. Pro ty, kteří ještě k tomuto poznání nedospěli, použiji příklad. Představme si trojnožku. Na takové židli můžeme celkem pohodlně a stabilně sedět. Uřízneme-li jakoukoliv ze tří nohou, udržíme se na ní jen těžko. Stejné je to i s námi. Zanedbáme-li péči o kteroukoliv stránku našeho bytí, dojde časem ke zhroucení celku. Ájurvéda si je tohoto základního principu vědoma, proto ruku v ruce při léčbě těla klade důraz i na harmonizaci ducha a duše. Tohoto dosahuje speciálními cvičeními, relaxací a meditacemi. Tělesná cvičení jsou u nás nejznámější, zejména díky tibetské odnoži Ájurvédy (pět Tibeťanů, pozdrav Slunci). Při relaxaci se snažíme uvolnit, vyčistit mysl a zbavit se napětí. Je to spíše pasivní proces, předcházející aktivní meditaci. Při ní chceme dosáhnout jakési přítomné jsoucnosti, vědomí všech možností a věcí v jejich skutečném pohybu. Lidé zběhlejší v praktikování těchto cvičení mi určitě prominou jednoduchost vysvětlení. Jsou to pocitové záležitosti, které se moc dobře nedají popsat slovy a musí se prožít. Osobní zkušenost je nesdělitelná.
K tomu, abychom byli duševně pohodě a duchovně na výši pomáhá i recitace manter, používání drahých kamenů, nošení různých částí rostlin při sobě atd.
Spojíme-li správnou výživu, hygienu těla i ducha, duševní cvičení a oprostíme-li se od negativního myšlení, nemůže nám už nic stát v cestě ve zdraví, štěstí a spokojeném životě. Ale co karmické zatížení –- správně namítnete.

Ájurvéda a minulé životy
Jak je z výše uvedeného patrné, je Ájurvéda učením, které v sobě nerozdělitelně slučuje fyzické principy života s duchovními. Je nutné poznamenat, že duchovní složka Ájurvédy je zřetelně ovlivněna buddhistickou filosofií. Nedílnou součástí buddhismu je i víra v karmu a v převtělování duší. Tato víra se zřetelně zrcadlí i v ájurvédické filosofii, podle níž můžeme chápat některé zdravotní problémy, jako důsledek našich činů v minulých životech. Neznamená to ovšem, že náš současný zdravotní stav je předurčen. Jde spíše o upozornění či varování jak se chovat v tomto životě, aby se ony potenciální zdravotní obtíže plně nerozvinuly. Člověk si nese ve svých životech karmické závazky, je však vybaven svobodnou vůlí, která mu umožňuje tuto karmu měnit.


Jak léčit neléčitelné
Řekli jsme si, že je ájurvéda prastarou léčebnou metodou (přesněji řečeno životní filosofií, která se léčením začne zabývat teprve v okamžiku, kdy dojde k narušení rovnováhy mezi duší a tělem -– tedy k nemoci). Přes své stáří je stále více vyhledávána příslušníky naší moderní civilizace. Proč? Léčí totiž nemoci, se kterými si soudobá medicína neví příliš rady: lupénka, cukrovka, nemoci dýchacího ústrojí, některé druhy rakoviny atd.
Zdá se vám to jako pohádka? Nechci tvrdit, že je Ájurvéda zázračným všelékem, na rozdíl od moderní medicíny, která ve většině případů neléčí podstatu nemoci, ale potlačuje její příznaky, bere Ájurvéda v potaz i duchovní příčiny nemocí. Uvědomíme-li si, že valná většina chorob je způsobena naším špatným stravováním, nepřekvapí nás ani to, že ,,zázračné“ výsledky jakých Ajurvéda dosahuje souvisí právě se změnou těchto návyků. Ne, Ajurvéda rozhodně není žádnou pohádkovou smyšlenkou ani šarlatánstvím, které tahá důvěřivým klientům peníze z kapes. Učí nás znovu to, co už jsme dávno zapomněli.

Doporučená literatura:
Ernst Schrott: Ájurvéda, pro každý den, Knižní klub 2000
Dr. Vinold Verma: Ájurvéda, cesta zdravého života, Pragma 1997vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
VZIAŤ SI SVOJ ŽIVOT DO VLASTNÝCH RÚK alebo
AJ PREHRÁVAŤ JE MOŽNÉ S RADOSŤOU
Alternativní medicína
Léčba myslí
Robert Urgela
Etikoterapie Alternativní medicína
Představujeme
Radek Märtl
Shiatsu Alternativní medicína
Představujeme
Radek Märtl
Obecná charakteristika spirituálního působení barev v mandale Alternativní medicína
Představujeme
Yana
O mandalách Alternativní medicína
Představujeme
Yana
Věda versus "kacíři" II. Aréna
Alternativy vs. stát
Vít Ondryhal
Věda versus "kacíři" I. Aréna
Alternativy vs. stát
Vít Ondryhal
Ájurvéda aneb Jak léčit néléčitelné Alternativní medicína
Představujeme
Roman Herzinger
Projednávání novely zákona o zdravotní péči Aréna
Alternativy vs. stát
red
Čeští léčitelé (ne)přecházejí do ilegality Aréna
Alternativy vs. stát
Jiří Mašek
Homeopatické léčení zvířat Alternativní medicína
Představujeme
Jana Arcimovičová
Bylinkářka od Perlové řeky Alternativní medicína
Z přírodní lékárny
Jana Arcimovičová
Pramen živé vody Alternativní medicína
Zázračná místa
Aleš Česal
MUDr. Jan Cimický pokřtil nové www stránky Aréna
Média
Aleš Česal
Zázračná studánka sv. Zdislavy Alternativní medicína
Zázračná místa
Aleš Česal
Co nevíte o propolisu... Alternativní medicína
Z přírodní lékárny
jiri
Jak na akné Alternativní medicína
Z přírodní lékárny
jiri
SILVOVA METODA -- MODERNÍ ŠAMANISMUS? Alternativní medicína
Léčba myslí
Roman Herzinger
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001