v této rubrice
ve všech rubrikách
PROČ NEMÁME VOLNOU ENERGII III.
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Alternativy vs. stát
Autor: red
Vloženo: 24.10. 2004
Počet reakcí: 25
Počet přečtení: 4304
4. Nenáročná a lhostejná veřejnost
Čtvrtou silou, které lze klást za vinu odkládání veřejné dosažitelnosti volné, bezplatné energie, jsme my všichni. Je snadné kritizovat nízké a opovrženíhodné motivace a popudy ostatních sil, ale - ruku na srdce - v podstatě tytéž stimuly dosud lomcují každým z nás.

Nepřechováváme snad i my, tak jako příslušníci nejbohatších rodin, kdesi v koutku mysli klamnou iluzi o nadřazenosti a potřebu ovládat jiné, místo sebe samotných? Kromě toho, nedokázali bychom se "zaprodat", pokud by cena byla dost vysoká - povězme, když vám nabídnou milion dolarů v hotovosti, a to hned dnes? A co vlády, které přece chtějí jen zaručit naše přežití? Nepropadli bychom snad panice a nevytlačili z cesty všechny slabší v šílené rvačce o dveře, kdyby nás zastihl oheň uprostřed plného divadla? Anebo, jako ten podvodný vynálezce, neprodáváme snad jednou za čas uklidňující iluze, navzdory nepříjemným skutečnostem? A nemyslíme si o sobě pravděpodobně více, než jak nás oceňuje naše okolí? Nebojíme se snad neznámého, a neváháme, dokonce i když to slibuje velký prospěch?

Víte... ve skutečnosti se všechny čtyři síly projevují jako různé aspekty téhož procesu, probíhajícího na různých úrovních společnosti. Je to vlastně jen jedna síla, která brání všeobecné dostupnosti technologie pro volnou energii, a tou je ne právě duchovně motivované chování lidského monstra. Podle posledních analýz je volná energie čímsi jako manifestací božské hojnosti. Je to motor, určený pro hospodářství osvícené společnosti, v níž se k sobě lidé naprosto dobrovolně chovají zdvořile a civilizovaně; v níž má každý vše potřebné a neprahne po tom co má soused; v níž jsou válka a fyzické násilí považovány za sociálně nepřijatelné chování, a kde jsou národní odlišnosti přinejmenším tolerovány, pokud všem nečiní dokonce potěšení.

Skutečnost, že se myšlenka a první náznaky technologie pro čerpání volné energie stále častěji objevují na veřejnosti, znamená úsvit věku skutečné civilizace; je to epochální událost lidské historie. Ale nikdo si za to nemůže "připisovat zásluhy". Nikdo na tom nemůže "zbohatnout". Nikdo tím nemůže "ovládnout svět". Je to prostě boží dar. Vyvíjí tlak na nás, na všechny, abychom konečně převzali odpovědnost za naše činy, a vyzývá k sebekázni a zdrženlivosti, když je to zapotřebí. Svět, tak jak je momentálně zařízen, nemůže dostat volnou energii, aniž by jí byl zcela přetvořen. Dosavadní "civilizace" evidentně dosáhla vrcholu vývoje, protože v ní klíčí semena vlastní transformace. Neoduševnělé lidské zvěři nelze svěřit volnou energii. Udělala by s ní jen to, co udělala vždy, když získala nepřiměřenou výhodu vůči jiným, nebo by se pozabíjela navzájem v procesu přeměny.

Pokud se vrátíte o kousek zpět a přečtete si Ayn Randův Atlas Shrugged (1957) nebo i jen zprávu Římského klubu, The Limits To Growth (1972), poznáte, že ty nejbohatší mocné rodiny to pochopily už před desetiletími. Jejich záměrem a cílem je žít ve "světě volné energie", ale neustále nechávat všechny ostatní stát venku, v mrazu. To samozřejmě není nic nového. Ti na trůnech obvykle vždy považovali obyčejný lid (nás) jen za předměty, které vlastní. Co je skutečně nové je to, že vy i já spolu nyní můžeme komunikovat mnohem lépe než kdykoliv v minulosti. Internet nabízí čtvrté síle příležitost překonat spojené úsilí těch ostatních, bránících rozšíření volné energie.

ŠANCE PRO SPRAVEDLIVOU SPOLEČNOST
Pozitivním krokem je, že vynálezci už pochopili situaci a zveřejňují své práce, namísto aby je patentovali nebo sami drželi pod pokličkou. Víc a více lidí "odhaluje" detailní informace o donedávna skrývaných technologiích, a» už v knihách, na videokazetách či webových stránkách. Ačkoli je ještě velké množství informací o volné energii na internetu doslova "pro kočku", dostupnost platných a kvalitních informací rychle roste. Projděte si seznam webových stránek a dalších zdrojů na konci tohoto článku.

Je nevyhnutelné, abyste začali shromažďovat veškeré informace, které můžete sehnat o reálných systémech na volnou energii. Důvod je prostý: První dvě síly nikdy žádnému vynálezci ani společnosti nedovolí vyrábět a prodávat stroje, produkující bezplatnou energii! Jedinou cestou, jak jeden z nich vůbec kdy získat, je dát ho dohromady sám (nebo s přítelem, který vám s tím pomůže). Přesně s tím už tisíce lidí v tichosti začalo. Možná se budete domnívat, že jste úplně nezpůsobilí pro takový úkol, ale přesto začněte ihned shromažďovat informace. Možná se stanete článkem v řetězu událostí, který prospěje ostatním. Soustřeďte se jen na to, co můžete udělat hned, a nemyslete na to, kolik je ještě třeba udělat.

Detaily, o nichž jsem vám zde vyprávěl, vypracovaly maličké soukromé výzkumné týmy. Mnohé z nich přistoupily k publikování svých výsledků na internetu.

My všichni představujeme mohutnou čtvrtou sílu. Když zdvihneme hlavy a odmítneme setrvat v neznalosti a pohodlné pasivitě, můžeme změnit běh historie. Jen sdružená síla spojeného postupu dokáže vyvolat změnu. Jen hromadná akce, představovaná naší solidaritou, může vytvořit svět, jaký si všichni přejeme. Zbývající tři síly nám zcela jistě nepomohou umístit bezpalivovou elektrárnu ve sklepě. Nepomohou nám ani vyprostit se ze sítě jejich manipulací.

Buď jak buď, bezplatná energie už je tady. Je reálná a pozvolna změní celý způsob našeho žití, práce i vzájemných vztahů. Podle poslední analýzy vytlačí použití volné energie hrabivost a obavy o přežití do oblasti přežitků. Ale - jako u každého úkolu, který vyžaduje pevnou víru - musíme především prokázat ušlechtilost a důvěru v sebe samotné, ve vlastní životy.

Zdroj volné energie je uvnitř nás. Je to rozechvění z vlastního svobodného vyjádření. Je to naše spirituální intuice, vyjadřující sama sebe, bez rozptylování, zastrašování a manipulace. Je to naše otevřenost a srdečnost. Volná energie se v zásadě může stát oporou jen pro společnost, v níž mají všichni dost jídla, oblečení, střechu nad hlavou, pocit vlastní hodnoty a čas k přemýšlení o vyšším duchovním významu života. Nedlužíme snad sami sobě a všem, kteří dnes sklánějí hlavu tísněni svými obavami, akci směřující k vytvoření nové budoucnosti pro děti našich dětí? Snad nejsem jediný, kdo to očekává.

Technologie pro bezplatnou energii jsou tady, a byly zde po celá dlouhá desetiletí. Komunikační terminologie a internet strhl závoj mlčení z této mimořádně důležité pravdy. Lidé začínají po celém světě budovat zařízení k získávání bezplatné energie pro vlastní použití. Bankéři a vlády to nechtějí, ale už to nemohou zastavit. V blízké budoucnosti budou podněcovat děsivou ekonomickou nestabilitu, aby odvrátili lidi od připojení k hnutí za volnou energii. žádné hlavní sdělovací prostředky zásadně nebudou věnovat pozornost tomuto aspektu a nikdy neřeknou, oč zde vlastně skutečně běží. Budou prostě jen předkládat zprávy o tom, že všude propukají války a občanské války, což povede k nasazení "mírových dozorčích sil ", které budou kontrolovat stále víc zemí.
Západní společnost je na sestupné spirále, směřující k sebevraždě v důsledku nahromadění efektů dlouhodobé hrabivosti a korupce. Tento trend ovšem nemůže zastavit touhu po všeobecné dostupnosti volné energie. Může ji jen posílit. Pokud budete mít zařízení na volnou energii, můžete být v lepší pozici při přečkávání politicko-sociálních a hospodářských změn, které jsou už na cestě. žádná národní vláda nepřečká tento proces. Otázkou je, kdo se nakonec ujme vlády nad světem - první, nebo čtvrtá síla?

Poslední velká válka už visí téměř nad námi. Semena byla zaseta. Po ní nastane počátek skutečné civilizace. Někteří z nás, kteří v této nesmyslné válce odmítnou bojovat, přežijí, aby spatřili úsvit světa volné energie.
Vyzývám vás, abyste byli mezi těmi, kteří se o to pokusí.

--------------------------------------------------------------------------------

O autorovi
Peter Lindemann, DSc, se začal zabývat problematikou volné energie v roce 1973, když se s tímto tématem setkal v díle Edwina Graye. Od r. 1981 vyvíjel vlastní systém pro volnou energii, založený na variabilní reluktanci generátorů a konstrukci impulzních motorů. V osmdesátých letech s ním občas spolupracovali Bruce DePalma a Erik Dollard. Roku 1988 založil Borderland Sciences Research Foundation, v níž byl činný až do roku 1999. V tomto období napsal více než 20 článků pro "The Journal of Borderland Research".
Dr. Lindemann je ředitelem Research Clear Tech, inc. v USA a předním odborníkem na praktické aplikace technologie éteru a chladné elektřiny. V současné době je v Research Associate u doktora Roberta Adamse na Novém Zélandě a úzce s ním spolupracuje Trevor J. Constable.
Lindemannova kniha, Free Energy Secrets of Cold Elektricity, podává přehled o této záležitosti; k poslednímu vydání (8/03) je přiloženo doprovodné video. Obojí je dostupné u Clear Tech, Inc., http://www.free-energy.cc/ a u Adventures Unlimited, http://www.adventuresunlimitedpress.com.

Knihy
ˇ Adams, Robert, DSc, Applied Modern 20th Century Aether Science, Aethmogen Technologies, Whakatane, New Zealand, special update 2001, 2nd edition.
ˇ Aspden, Harold, Dr, Modern Aether Science, Sabberton, UK, 1972.
ˇ Coats, Callum, Living Energies, Gateway Books, UK, 1996.
ˇ Lindemann, Peter, DSc, The Free Energy Secrets of Cold Electricity, Clear Tech, Inc., USA, 2001.
ˇ Manning, Jeane, The Coming Energy Revolution: The Search for Free Energy, Avery Publishing Group, USA, 1996.
ˇ Rand, Ayn, Atlas Shrugged, Random House, 1957.
ˇ Vassilatos, Gerry, Secrets of Cold War Technology: Project HAARP and Beyond, Adventures Unlimited Press, USA, 1999.

Webové stránky
ˇ http://www.Fortunecity.com/greenfield/bp/16/
Developed by Geoff Egel in Australia. Best site on the Net!

ˇ http://www.free-energy.cc/
Developed by Clear Tech, Inc. and Dr Peter Lindemann.

ˇ http://http://jnaudin.free.fr/
Developed by JLN Labs in France.

ˇ www.1dove.com/fe/index.html
Jim's Free Energy Page in the USA.

ˇ http://www.keelynet.com/
Developed by Jerry Decker in the USA.

ˇ http://www.xogen.com/
Site for super electrolysis technology.

ˇ http://www.rumormillnews.com/
Excellent site for all kinds of alternative news, with many links.

Patenty
Většina těchto patentů je na stránce www.delphion.com/ . Toto je malá sbírka patentovaných vynálezů, které produkují bezplatnou, volnou energii:
ˇ Tesla: USP #685,957 (1901)
ˇ Freedman: USP #2,796,345 (1957)
ˇ Richardson: USP #4,077,001 (1978)
ˇ Frenette: USP #4,143,639 (1979)
ˇ Perkins: USP #4,424,797 (1984)
ˇ Gray: USP #4,595,975 (1986)
ˇ Meyer: USP #4,936,961 (1990)
ˇ Chambers (Xogen): USP #6,126,794 (1998).

Originál článku je na http://www.eurosolve.com/charity/bava/story.htm

Tento článek byl převzat z WM magazínu se souhlasem autorů.
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 756

Zobrazeno: 739
Články tematicky související