v této rubrice
ve všech rubrikách
TAJNÉ DĚJINY VÁLEK I.
ANEB HLEDEJTE GRÁL!!!
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Globální historie
Autor: Jitka Lenková
Vloženo: 11.01. 2005
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 7165
Možná právě těmito slovy vyslal král Artuš své rytíře z Camelotu na strastiplnou cestu za nejposvátnější ze všech svátostí. Nejpřednější muži království bloudili po zemi a hledali grál, aniž by měli přesnou představu, co vlastně hledají. Věděli však, co se s nimi stane, až ho najdou - každý, kdo grál uvidí, se stane vnitřně blaženým, neporazitelným a pozemskými prostředky nezranitelným. Taková vyhlídka už za nějaké to riziko rozhodně stojí. Tehdy i dnes.

Po čem se tedy pátrá už dva tisíce let? Tradičně je za svatý grál považována nádoba, snad miska či pohár, do které byla zachycena Kristova krev, když mu byl na kříži proboden bok. Nechybí však ani domněnky, že kromě tradiční podoby číše mohla být oním kýženým grálem také biblická archa úmluvy anebo to, co v ní bylo tradičně ukrýváno. Archa úmluvy má totiž s grálem některé shodné vlastnosti. Zejména stejně jako grál vydává oslepivou zář, která je pro nezasvěcené a nepovolané smrtelně nebezpečná. Archa i grál jsou také schopné kohokoliv na místě srazit bleskem. Takový "grál" by spíše než pohárem mohl být nějakým technické zařízení (či jeho část), odkazem nějaké úplně jiné civilizace, než je ta naše. Grálem v tomto slova smyslu by následně mohl být i tajemný idol templářů Bafomet, snad objevený před více jak tisíci lety snad zakladateli tohoto řádu v troskách Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. O tom, jak je pojem svatého grálu nevyjasněný, svědčí i možnost jeho snadné záměny s mnoha dalšími legendárními předměty, například s alchymistickým kamenem mudrců, se smaragdem, který vypadl z koruny Luciferovi při jeho boji s Bohem, s jakýmkoliv z nebe spadlým kamenem nebo s keltským magickým kotlíkem, s jehož pomocí lze vidět vzdálená místa, minulost a budoucnost a vyvolávat skryté síly. A k tomu všemu bývá ještě popisován jako "symbol všech splněných rajských přání... kořen a snítka zároveň". Kde však hledat tuto zázračnou věc? Ve středověku mělo takové pátrání podobu spíše jen mystickou. Asi nejlépe je popisuje francký básník Wolfram von Eschenbach ve své básni Parsifal (1195-1219). Vyvolený hrdina se s grálem setkal v tzv. Hradu grálu, "odloučeném od světa a překypujícím pozemskými slastmi". Parsifal se později dovídá, že hrad se jmenuje Munsalvaesche a že navštívit tento hrad je velmi obtížné. Kdo ho usilovně hledá, nikdy ho nenajde. Pokud se někdo do hradu dostane, je to vždy "bezděčné a nečekané".

Pozdější časy daly hledání svatého grálu mnohem konkrétnější podobu. Nejrozsáhlejší pátrání vůbec zorganizoval "druhý muž Třetí říše" H. Himmler. Ideou založení mystického a přitom zcela reálného řádu dokonalých, nadlidských rytířů byl doslova posedlý. Zakládal řádové hrady, obnovoval staré rituály a doufal, že nakonec získá i grál. Jeho lidé pátrali na všech možných místech, zvláště pak v někdejších templářských sídlech ve Francii. I když hledání svatého grálu bylo v té době doslova státním programem, skončilo bezúspěšně.

A tak v něm můžeme pokračovat i my. V Čechách se jako nadějné lokality jeví třeba bývalá templářská komenda v Čakovicích, templářský hrad Veveří u Brna nebo templářské sklepy v Čejkovicích. Naděje na úspěch je ale mizivá. Neexistuje jiný mystický předmět, jehož hledání by byla věnována taková pozornost a obětováno tolik úsilí. Marně. Tato dokonalá a totální zbraň dosud objevena nebyla. Kdyby se tak přece jen stalo, naše tradiční představy o světě, v němž žijeme, by rázem vzaly za své. Kdo by vlastnil grál, stal by se rázem pánem světa. Možná právě proto je grál dodnes ukrytý v něčích více nebo méně povolaných rukou. Možná je grál skutečně jenom oslnivý přelud, bájná vidina, nesplněný sen... Kdo ví?

Jitka Lenková
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1386
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001