v této rubrice
ve všech rubrikách
OSUDNÁ CIGARETA
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Média
Autor: red
Vloženo: 25.01. 2005
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 3756
WHO v křížové palbě mezi cigaretovým kouřem a farmakologickými firmami, zatímco některá sdružení proti rakovině vlastnila akcie nadnárodních tabákových koncernů!

Psychologická kampaň sloužící k zatajení pravých příčin tolika nádorů, za které jsou zodpovědné léky, chemické produkty a znečištění životního prostředí.

Během uplynulého ledna prohlásila s klidnou tváří paní Gro Harlem Brundtland, dřívější premiérka Norska a již asi rok předsedkyně WHO v Ženevě, že před sebou vidí dva cíle: Boj proti nadnárodním tabákovým koncernům a spolupráci/dialog s farmakologickým průmyslem.

Předchůdci paní Brundtland byli stejného názoru: V květnu 1996 použili Neil Collishaw a Alan Lopez, tvůrci programu WHO proti "tabákové epidemii", jak byla nazývána, výrazy á la Grand Guignol jako "generální nouzová situace pro zdraví obyvatelstva" a prohlásili, že kvůli tabáku zemře na celém světě "každou desátou sekundu jeden člověk". Velmi dojemná slova, která jsou ale směšná, pokud uvážíme, že "každých deset sekund jeden mrtvý" znamená 8 640 úmrtí za den a přes 3 miliony za rok...Kdyby tomu skutečně tak bylo, museli bychom věřit, že téměř veškerý počet úmrtí v důsledku nemoci je způsoben tabákem a že kategorie kuřáků vymřela, kdykoli bychom jen začali s počty!

Přesto přese všechno chceme kouření všechno jiné jen ne sprostit viny, naopak, v průběhu této reportáže jasně ukážeme způsobená poškození; chceme ale také zdůraznit určitou tendenci (stran zdravotních úřadů a farmakologického průmyslu) k honu na čarodějnice proti tabáku, aby šlo lépe zakrýt enormní škody, které páchají léky, očkovací látky a syntetické zemědělské chemikálie. Tyto sice nezapřičiňují každých deset sekund jednoho mrtvého, přesto jsou jistě zodpovědné za větší počet poškození a úmrtí než tabák.

Boj proti kouření získává příznivce, protože se jedná o poživatinu; a přece co máme říct o tolika lécích, které namísto toho, aby léčily, vyvolávají chronické a často smrtelné choroby? WHO přispěla pod záminkou vypracování seznamů "nezbytných léčiv" k celosvětovému šíření léků, které se ukázaly jako nanejvýš nebezpečné. Stačí si jen prolistovat kterýkoli z těchto seznamů, například číslo 7 z roku 1992, který vyjmenovává zhruba 390 aktivních látek. WHO zahrnula mezi "nezbytná léčiva" erythromyzin, paracetamol, reserpin, streptomycin, chloramphenikol, diazepam, ethinylextradiol ad., které v minulosti zapříčinily rakovinu, hepatitis, srdeční obtíže, křeče, hluchotu, onemocnění krve a další vážné choroby, aniž by ostatně zaručovaly nějaký léčebný účinek. Když tedy WHO leží na srdci zdraví obyvatelstva, proč pak nezahrne do svého boje proti tabáku i boj proti farmakologickým substancím, které škodí a jsou smrtelné?

Na veřejných místech platí skoro všude zákaz kouření. Od 1. prosince 1998 riskují restaurace v Tessinu, které nedávají alespoň třetinu použitelného prostoru k dispozici nekuřákům, pokutu až 1000 franků. V Ženevě ukázala před několika měsíci anketa Mis Trendu, že z 503 dotázaných by 35,5% mužů a 42,2% žen přivítalo úplný zákaz kouření na pracovišti, i kdyby to vedlo k propouštění. Na druhé straně může jít každý do nějaké lékárny a koupit si prostředky proti bolesti, projímadla nebo rakovinotvorné složky. Co vadí, to není kampaň proti kouření, která se zakládá na chvályhodných principech, ale jednostrannost a diskriminace nějaké takové kampaně a také vymývání mozku, které se tak provádí vůči mínění obyvatelstva. Netolerance vůči kuřákům je stále stěžejnější a vtíravější, takže vzniká dojem, že se zde jedná o vychytralou psychologickou hru, aby se zakryly jiné zájmy. Tento dojem se již vícekrát potvrdil, například v USA. Tam nabrala antikuřácká kampaň rozměrů pravého fanatismu. Byli to různí američtí lékaři, kteří odhalili, jak jisté chemické podniky, znepokojené vznikem nádorů jako následků léků jejich výroby, přišli na myšlenku, odvést pozornost veřejnosti a přesunout vinu na kouření. Tímto způsobem byla odhalena spojení mezi chemickým průmyslem a propagandou, která chce cigaretě připsat vinu na mnohém zlu století. Už v roce 1995 připravila švédská vláda zákon, který stanovil minimální věk pro koupi cigaret na 18 let. V případě překročení tohoto zákona čekaly viníka vysoké tresty, mezi nimi i vězení. Je nanejvýš znepokojivé, že do většiny našich dětí už v předškolním věku cpeme při prvních známkách nachlazení nebo chřipky čípky a prostředky snižující horečku, které jak známo obsahují substance vyvolávající rakovinu.

V jedné anglické nemocnici, Groby Road Hospital v Leicesteru, už v roce 1993 odmítali lékaři operovat pacienty, kteří trvale kouřili! Toto rozhodnutí, které přejala i jedna nemocnice v Manchesteru, vyvolalo nekonečné diskuze. Mnozí se domnívají, že tento integralismus, který často přerůstá do směšnosti a absurdity, v podstatě slouží zájmům farmakologického průmyslu. Navíc stěží by existoval vhodnější obětní beránek než cigareta, která nese vinu už sama o sobě: kouření skutečně škodí. A právě z tohoto důvodu je velmi snadné, vylíčit škody jako nesmírné, nafouknout je a vyvolat v obyvatelstvu psychózu.

V květnu 1995 odhalil vlivný anglický list "Sunday Times", že dvě z nejvýznamnějších anglických sdružení za boj proti rakovině a jedno sdružení proti astmatu investovala velké finanční obnosy do tabákového průmyslu. Jednalo se zde o "Císařský fond pro výzkum rakoviny", o "Národní institut pro výzkum rakoviny" a "Národní společnost pro výzkum astmatu". Všichni tři nakoupily akcie skupin Rothman, BAT a Hanson, které jsou ve spojení se známými značkami cigaret. Po odhalení "Sunday Timesu" tato tři sdružení (která jsou charitami, takže žijí z veřejných financí) prohlásila, že tyto akcie nakoupila "nedopatřením"! Sdružení proti rakovině, astmatu nebo jiným chorobám jsou většinou ve vzájemném vztahu s farmakologickým průmyslem a vivisekcí a sice tak, že často oddělují značná množství peněz ze svých zisků, aby se prováděly pokusy na zvířatech v jejich sektoru.

Zároveň také "Sunday Times" odhalil, že "Královská společnost pro prevenci krutostí na zvířatech (RSPCA)", nejznámější anglická organizace na ochranu zvířat, byla akcionářem farmakologického řetězce Glaxo, který se jako všechny farmakologické podniky zabýval vivisekcí! (pozn. red.: podporu od RSPCA v České republice dostávají dvě známé organizace na ochranu zvířat a jedna nadace). Taková "nedopatření" se stávají častěji než bychom mysleli. V roce 1996 odsoudil soud v Jacksonville (USA) poprvé jednoho výrobce cigaret, Brown and Williamson, výrobce Lucky Strike, k zaplacení oškodného ve výši 750 000 dolarů 66-letému muži, Gradymu Carterovi, který onemocněl rakovinou plic a od roku 1947 do roku 1991 byl kuřákem Lucky Strike. Rozsudky tohoto druhu mají neobyčejně morální hodnotu, vedle právnické, protože výrobci o nebezpečnosti svých produktů mlčeli. Po tomto procesu začali výrobci zakládat fondy, aby mohli odškodnit další potenciální žalující. Mezitím byly podány tisíce žalob především u amerických soudů. V únoru odsoudil soud v San Franciscu Philipa Morrise k zaplacení náhrady ve výši 50 miliónů dolarů jisté letité kuřačce, Patricii Henley, která onemocněla rakovinou dýchacích cest.

Jediným nápadným bodem těchto megaprocesů je otázka, jak lze s absolutní jistotou zjistit, jestli je nějaký nádor výsledkem příliš mnoha vykouřených cigaret a ne, jak je to v případě většiny nádorů, následkem mnoha spolupůsobících faktorů: kouření, znečištění životního prostředí, léky, špatná výživa atd. Rakovina není okamžitým následkem nějaké přijaté škodlivé substance; tumorální proces trvá léta, i desetiletí, a vždy mu napomáhá spolupůsobení různých faktorů. Řada lékařů nad těmito megaprocesy žasne a vyslovují domněnku, že jsou to jen rozptylovací manévry, které mají odvést pozornost obyvatelstva od iatrogenních případů rakoviny následkem projímadel, antikoncepčních pilulek, prostředků proti bolestem, léků proti menopauze, dioxinové drůbeže a tak dále, jinými slovy, aby zakryly četné zdravotní podvody, které musíme už celá desetiletí snášet.

V roce 1994 byli předvolání američtí výrobci tabákových výrobků ve Washingtonu před komisi kongresu. Mimo jiné byli obviněni, že zatajili výsledky klinických výzkumů o poškození tabákem na pacientech, aby chránili svůj prodej. Tak například během desetiletí zamlčeli 599 substancí, které jsou vedle nikotinu obsaženy v cigaretách. Mezi těmito substancemi byly (a stále ještě jsou) různé takové, které škodí zdraví. Tabákovému průmyslu je mimoto vytýkáno, že pozměnil přirozený obsah nikotinu v tabáku, aby zvýšil závislost kuřáků na nikotinu a docílil tak bohatého prodeje. Kriminální počínání srovnatelné s oním těch, kteří zapírají rizika medikamentů.

Některé ze škod způsobených tabákovým kouřem jsou: "kuřácká noha" (Buergerova choroba, arterie ucpané trombosami), rakovina plic, emphysem plic, poškození oběhu, chronická bronchitida, infarkt. Podle zubních lékařů napomáhá kouření nemocem zubů a ústní dutiny. Podle "Britské lékařské asociace" kouření zvyšuje počet případů impotence u mužů. Těhotné ženy by neměly kouřit: astma, onemocnění cest dýchacích a potíže s průduškami jsou jen některá z poškození, která mohou nenarozené dítě postihnout, nemluvě o skutečnosti, že by bylo zamořeno mateřské mléko.

Objevují se dosti závažné problémy způsobené nadměrným kouřením: kuřáci inhalují většinou 25 % cigarety, zatímco zbývajících 75 % vdechnou osoby kolem nich s rizikem (především když se jedná o děti), že vznikne chronický kašel a potíže s dechem.

Jen málo lidí ví, že tabák je také radioaktivní. Je zamořen hlavně poloniem-210, ale také radiem, toriem a plutoniem. Podle amerických a evropských studií absorbuje ten, kdo denně vykouří jeden až dva balíčky cigaret, za rok množství, které odpovídá přibližně 250 radiografiím plic.

Podle Dr. Kushiho nepramení převážně rizika kuřáků z tabáku jako takového, ale z manipulací, které tato rostlina prodělává kvůli chemickému průmyslu: "Indiáni v Severní Americe", vysvětluje Kushi, "vždy kouřili tabák, aniž by onemocněli rakovinou plic: používají tuto rostlinu dokonce k lékařským účelům." ("Dieta pro prevenci rakoviny", St. Martin´s Press, N.Y., 1983). Pak přišla chemie: Během pěstování tabáků se používají hnojiva na bázi fosfátů a jiné nebezpečné substance; proces sušení je urychlován chemickými produkty a tak to jde dál a dál. Dále podle dr. Kushiho "není souvislost mezi kouřením a rakovinou plic zcela prokázána", a sice v tom smyslu, že pokud kouření vyvolává rakovinu plic, tak se to odvíjí od interakce kouře s dalšími substancemi alimentární a chemické povahy. Tvrzení, které lidé jako Prof. Peter Boyle, epidemilog v Evropském onkologickém institutu v Miláně, nesdílí. Ti tvrdí, že nekuřáctví může odvrátit 30% nádorů plic.

Skutečnost je ale taková, že rakovina plic je z nějvětší části následkem znečištění životního prostředí a pracovního místa (azbest, olovo, cinek), jak dokázaly různé epidemiologické výzkumy. Také v těchto případech hraje správná výživa rozhodující roli: například u lidí, kteří jí mrkev a žlutou nebo tmavě zelenou zeleninu, která obsahuje beta-karoten (vitamín A), je menší riziko, že tímto druhem rakoviny onemocní. Naopak tučná a příliš kyselá jídla způsobují vznik hlenu, který se ukládá také v plicích. Když se k tomu pak ještě přidá cigaretový kouř, hlen zhoustne a zapříčiňuje tak vznik nádorů.

Tolik diskriminace vůči kuřákům ale ukázalo i opačné účinky: v roce 1996 byl ve Švýcarsku založen "Klub přátel tabáku", který nabádá extrémistické skupiny k toleranci a zároveň vyzývá k umírněnému kouření.

K tomu, abyste přestali kouřit, potřebujete
jen jediné: silnou vůli

Kuřáci nejsou žádní drogově závislí; ve skutečnosti kouří z vlastní vůle a jistě ne proto, že jsou závislí na nikotinu. Ten je skoro vždy vedlejší. Skutečná závislost kuřáků je psychologické povahy: Cigareta se stává zvykem, je téměř družkou v životě či práci. Aby přestali, potřebují pouze vůli.

Z tohoto důvodu ztroskotají všechny pokusy, odnaučit kouřit někoho, kdo to sám nechce. Existují pro to velmi nebezpečné metody, které tu vyjmenováváme:

psychofarmaka - lék proti stavům neklidu, občas se kuřákům podává buspiron a antidepresiva, aby přestali pociťovat potřebu kouřit. Je to velmi nebezpečná léčba, která v sobě skrývá všechna rizika psychofarmak. klonidin - to je antihypertensní prostředek, který byl proti kouření klinicky vyzkoušen. Vykazuje závažné vedlejší účinky.

nikotinové náplasti - nalepují se každý den na paži nebo břicho; postupně uvolňují do krve nikotin, během 16-24 hodin. Mohou tělo předávkovat nikotinem. Různí pacienti, kteří tyto náplasti používali, utrpěli srdeční infarkty (viz např. hlášení pro FDA kardiologů Sturdy Memorial Hospital v Attleboro, Massachusetts, USA). Podle "The Medical Letter" (1.6.92) způsobují tyto náplasti kožní vyrážku, bolesti hlavy, nevolnost, závrať, poruchy trávení, bolesti svalů, kašel, nespavost a noční můry. Mimoto nebyly výsledky uspokojivé. Poškození, která tyto náplasti vyvolaly, jsou vyjmenovány v "The Medical Letter" z 1.3.95, který kromě toho mluví ještě o bušení srdce.

nikotinové žvýkačky - způsobují potíže s trávením, nevolnost, škytavku, bolesti v dutině ústní a krku a bolesti čelistí. Všechny tyto chemické metody jsou velmi nebezpečné a může se ukázat, že jsou horší než zlo samo.

Původní zdroj: medicínsko-informační revue ORIZZONTI,
překlad Z. Salčáková

Tento článek byl převzat z OHZ se souhlasem autorů.
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 908
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001