v této rubrice
ve všech rubrikách
PRAVDA O EGYPTĚ ANEB MOŽNÁ NEJVĚTŠÍ OBJEVY 20. STOLETÍ ZAMLČENY
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Globální historie
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 17.09. 2001
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 10355
Jistě jste také mnohokrát slyšeli, že egyptské pyramidy byly už dávno celé vykradeny a že báje o tajuplné sfinze strážící velké poklady jsou zkrátka jen báje. Možná jste si ale také řekli, že všechno prozkoumáno být nemůže a zasnili jste se do Indiana Jonesovských záhad, mystických představ o historii lidstva a skrytých tajemstvích. A možná, že toto není vůbec váš obor ani koníček a chcete se jen střízlivě dozvědět, co nového věda přinesla a spokojeně chcete žít dál.
Každopádně by vás jistě rozčílilo, kdyby vám někdo chtěl zatajit zásadní objevy
a změny v poznatcích, o kterých jste se museli jako děti již na základních školách učit. Schopnosti státních úřadů ututlávat senzace nebo rovnou lhát jsou rozhodně nesmírné. V posledním desetiletí se událo několik takových senzací, o nichž jsme přinejmenším nebyli takřka informováni a je tedy třeba o nich okolní svět spravit.
Je faktem, že egyptské pyramidy a sfinga se v poslední době, kdy by podle všeobecně uznávaných teorií a informací mělo být vše naprosto jasné, stávají paradoxně čím dál záhadnější. Zdánlivě nezpochybnitelné teorie se hroutí. Již o datování těchto staroegyptských památek se vedou velké spory. Zastánci zkostnatělých teorií udávají letopočet vzniku zhruba na 2500 let př. Kristem. Roku 1990 však plošinu v Gíze navštívil geolog z univerzity v Bostonu Robert Schoch, který vědecky prověřil a prostudoval stopy eroze sfingy. Došel k překvapivému závěru, že nemohly vzniknout působením pouštních větrů s pískem a solí z půdy, ale jedině součinností prudkých větrů a silných dešťů. K takovým dešťům však v Egyptě už nejméně 7000 let nedochází, od té doby, co se Sahara, kdysi úrodná země, proměnila v poušť. Schochův závěr, těžko napadnutelný i veškerými vědeckými metodami, tedy zněl: Sfinga je stará nejméně 7000 až 9000 let. V té době však prý ještě egyptská kultura neexistovala! Také již v roce 1980, oznámili expert na konzervaci kamene Lal Gauri a renomovaný egyptolog Mark Lehner, že opravy na bocích sfingy odpovídají stylu tzv. Staré říše, tedy době Cheopse a Chefrena. Poněkud podezřelý obrat byl, když se Lehner později opravil, že by mohly být až o tisíc let mladší, čili z doby Nové říše. Je třeba si uvědomit, že veškeré oficiální datování je založeno většinou pouze na základě studie výzdoby a vytesaných nápisů na monumentu. Je ale známo, že egyptští faraoni často nechávali přetesávat svá jména podle toho, kdo právě vládl, a stejně tak Chefrenovo jméno na náhrobku mezi tlapami sfingy může pouze znamenat, že jí nechal opravit. Někteří novodobí egyptologové datují celý komplex monumentů v Gíze, nebo alespoň jeho naplánování, již na rok 10450 př. Kristem, jelikož tehdy se přesně 21. března objevilo nad lvím tělem sfingy souhvězdí lva, což definitivně dává smysl teorii, že pyramidy jsou obrazem pásu hvězd v souhvězdí Oriona. V blízkosti pyramid a sfingy se pod zemí nacházejí rozsáhlé chrámy, které byly vytesány do skalních masivů, s fantastickými a nelogickými pravidelnými půdorysy, futuristickou strohostí, neuvěřitelnou geometrickou přesností s dokonalými pravými úhly na každém kroku, zcela prázdné a s neznámým účelem. Jejich půdorysy po převedení do třetího rozměru dávají vzniknout čemusi, co podezřele připomíná jakési stroje, kosmické stanice či lodě, a není tedy divu, že někteří fantasté v nich vidí stroje, kterými přilétli na Zem jejich tvůrci. Zajímavé ale je, že ty jsou zas někdy datovány místo obvyklých 3000 let př. n. l. na neuvěřitelných 40000 let př. n l. Toto všechno jsou však více či méně (spíše ale méně) veřejné debaty, o kterých se může debatovat ještě dlouho.
Skutečnou ze židle zvedající senzací jak v kladném tak negativním smyslu je objev německého inženýra Rudolfa Gantenbrinka a záhadné machinace okolo něj. Celá záležitost se táhne již plných osm let. Rudolf Gantenbrink zkonstruoval rafinovaný robot v podobě malého podzemního vozítka vybaveného velkým množstvím elektroniky, přístroji s laserovými paprsky a vestavěnými videokamerami. Ten pak vyslal na průzkum šachet vedoucích šikmo vzhůru z komory královen v Cheopsově pyramidě. Šachty mají čtvercovou podobu se stěnami o šíři pouhých 20 cm. Po takřka 60-ti metrech dlouhého rachocení a překonávání různých terénních záludností a překážek objevil robot UPUAUT II. na zemi ležící ulomený kus měděného předmětu. A krátce na to zachycuje jakési posuvné dveře, které zjevně vedou shora, odkud byly zasunuty do šachty. Uprostřed dvířek jsou měděné výčnělky, jeden z nich částečně ulomený. Gantenbrink směruje robota ke dveřím, míří laserovým paprskem na spodní okraj dvířek. Paprsek pode dveřmi mizí. To dokazuje, že dvířka nejsou k podlaze připevněna. Jejich ulomený růžek dává tušit prostor za nimi. Prozatím je ale cesta robotovi zablokovaná. Tímto objevem jasně padá domněnka egyptologů, že šachty jsou šachtami větracími.
Už v roce 1987 tým odborníků z univerzity Waseda v Tokiu prosvítil velkou pyramidu elektronickými přístroji. Při tom se Japoncům podařilo lokalizovat celý labyrint dosud neznámých chodbiček a komor. Egyptologové zatím tato měření nebrali příliš vážně, což by už mělo být po Gantenbrinkových přesných videozáznamech minulostí. Tajuplné dveře byly objeveny 22. března 1993 přesně v 11:05 hodin. Byla to senzace a odborníci z Německého archeologického ústavu v Káhiře i kompetentní lidé z egyptského úřadu pro správu starověkých památek se o objevu dověděli. Ale mlčelo se. Veřejnost informována nebyla. A veřejnost by se asi nedověděla nic až do dnešních dnů, kdyby nebylo Rudolfa Gantenbrinka. Ukázal kopii videozáznamu některým odborníkům. Britský tisk se to dověděl 7. dubna, až dva týdny po objevu, kdy uveřejnil první krátkou zprávu. A jak zareagoval Německý archeologický ústav, který se na objevu podílel? Ústav v Káhiře zprávu dementoval. „To je naprostý nesmysl!“ řekla mluvčí Ústavu Christel Egorová zpravodajské agentuře Reuter. „Objevené štoly jsou pouze vzdušné šachty a minirobot byl nasazen jen proto, aby změřil vlhkost. Je přece známo, že velká pyramida nemá žádné další komory.“ Profesor dr. Rainer Stadelmann, velký muž německé egyptologie a ředitel Německého archeologického úřadu v Káhiře, prohlásil: „Je obecně známo, že všechny poklady v pyramidě byly už dávno uloupeny. Za těmi dveřmi žádná komora není!“ Slovy Ericha von Dänikena: „Člověk se necítí obelháván, člověk je obelháván!“ Vždyť stroj neměl ani jediný měřící přístroj, takže řeči o tom, že měl za úkol změřit vlhkost, jsou prachsprosté lži. Za dveřmi může být všechno možné, ale černý prášek, který byl vidět skrze ulomený růžek, britští experti považují za důkaz organického materiálu, jako jsou kosti mrtvých, za dveřmi. A výška mezi podlahou komory králů a možnou novou komorou je naprosto stejná jako mezi podlahou komory královen a podlahou komory králů…
Jisté je jedno: Rudolfu Gantenbrinkovi, který se zasloužil o tento velký objev, bylo po jeho oznámení sděleno, že ve výzkumu nesmí pokračovat. Oficiální důvod od SCA (Nejvyšší rada pro starověké památky) byl ten, že Gantenbrink v dubnu 1993 prozradil zprávy o objevu britskému tisku a porušil tím prý pravidlo archeologie. A jak se zachoval prezident SCA Dr. Muhamad Ibrahim Bakr? Ten zašel tak daleko, že tvrdil, že je to vše smyšlenka. „Otvor šachty je pro robota příliš malý, než aby jím prošel." řekl a obvinil „německého vědce“, že nemá od SCA patřičná povolení pro průzkum. Série podezřelých migrací hlavních úředníků mezi nejvyššími posty egyptologických úřadů, protichůdných tvrzení a stoprocentních názorových obratů, které následovaly, nemají obdoby ani v populárních konspiračních seriálech jako Akta X či české realitě BIS. Dr Bakr poté zbavil funkce šéf-inspektora pyramidového komplexu v Gíze, dr. Zahi Hawasse, ačkoli oficiálním důvodem byla krádež cenné starobylé sochy, která byla pod Hawassovou správou. O tři měsíce později byl i sám dr. Bakr vyhozen ze svého postu presidenta SCA a nahrazen dr. Abdulem Nur El Dinem. Na to dr. Bakr začal mluvit o špinavých praktikách, podvodech a oficiální mafii zapletené do záležitostí okolo pyramid po dobu posledních 20-ti let, jejíž cílem bylo překážet archeologické práci pro své vlastní účely. Tvrdil také, že Gízská plošina utrpěla rozsáhlými krádežemi a finančními podvody. Odmítajíc sdělit konkrétní jména řekl: „Chtěl jsem, aby byla celá věc prokurátně vyšetřena, ale můj požadavek byl zamítnut.“ Mezitím dr. Hawass odešel do USA, kde najednou prohlašoval objev záhadných dveří za velice důležitý, a spekuloval o významných artefaktech za nimi.
Na začátku roku 1994 byl dr. Hawass opět dosazen na svůj původní post. V té době Gantenbrink nabídl, že na vlastní náklady vyvine nové zařízení, které nepatrným otvorem vnikne do uzavřeného prostoru a pořídí obrazovou dokumentaci. Nabídl svůj robot i to, že osobně zaučí Egyptského technika, jak s ním pracovat a popřípadě otevřít ony dveře. Tato velkorysá nabídka byla nejdříve přijata, ale o měsíc později zas z ničeho nic odmítnuta. „Jsme nyní velice zaneprázdnění“ odpověděl dr. Nur El Din. V tom samém čase musel dr. Hawass navzdory všemu, co řekl před návratem na své místo šéf-inspektora, znovu říct: „Nemyslím si že to jsou dveře a nic za tím není.“ V březnu 1996 ale Hawass opět změnil svůj názor, prohlásil Gantenbrinkův nález za jeden z největších zájmů, a oznámil, že budou dveře otevřeny v září 1996 kanadskou multimediální firmou AMTEX Corporation. Samozřejmě bez Gantenbrinka či jeho robota, zato se svým osobním přítelem. AMTEX v čele se svým presidentem Petrem Zuuringem ihned začal nabízet televizním společnostem práva být při tom po 10 milionech dolarů a sliboval přímý přenos. Nic se však nestalo a v dubnu 1998 Hawass opět tvrdil, že ve Velké pyramidě nezbývá nic k objevení, neexistuje způsob, jak dveře otevřít ani poslat tam kameru a zjistit, co je za nimi. Určitě vás nepřekvapí, že 5.11.1998 jako už nespočetněkrát, a pravděpodobně ne naposledy, obrátil: „Je pravděpodobné, že Velká pyramida má stále neobjevenou komoru.“ „Je vyvíjen nový robot za účelem pokračovat v práci započaté před několika lety Gantenbrinkem.“ „Egypt by měl oslavit otevření nové komory prvního dne 21. století.“, jak informoval místní deník Al – Ahram. A toto trvá již osm let…
Dalším asi ještě senzačnějším případem, o kterém se nyní jen mlčí, je případ objeveného vchodu do bájného podzemí sfingy. Ano, je to tak, sfinga není jen samoúčelná socha a nesčetné báje o tom, že mezi jejími tlapami se nalézá vchod do podzemí, kde mají být uloženy mnohé moudrosti starých civilizací, jsou zdá se pravdivé.
V letech 1991 až 1993 objevil pod vedením nezávislého egyptologa Johna Anthonyho Westa v rámci geofyzikálních expedicí seizmolog Thomas L. Dobecki (z vysoce respektované poradní firmy McBride-Ratclif and Associates) důkazy toho, že pod sfingou se nacházejí podzemní prostory. Obvyklou geofyzikální metodou spočívající v měření a počítačovém vyhodnocování zaznamenaných úmyslně vyvolaných vibrací a ech s týmem zjistil, že ve skalním podkladu pod sfingou se nachází několik neprozkoumaných tunelů a dutin, včetně velké pravoúhlé komory v hloubce asi 7,5 metru pod předními tlapami. Roku 1993 dr. Zahi Hawass z plošiny fyzicky vyhnal celý tým Johna Westa. Byl rozčilený ze závěrů, že by sfinga mohla být mnohem starší než sama egyptská civilizace, a obzvlášť rozzuřený kvůli filmu televize NBC, který byl natočen o práci Westova týmu. Film spojoval sfingu s Atlantidou a tvrdil, že by komora pod tlapami sfingy mohla být legendární „Síní dějin“ Atlantidy. Hawass tato tvrzení nazval „americkými halucinacemi“ a dále řekl: „Není pro nic z toho žádný vědecký podklad. Máme starší monumenty ve stejné oblasti. Definitivně nebyly vytvořeny lidmi z Atlantidy. Je to nesmysl a my nedovolíme, aby naše památky byly zneužívány k osobnímu obohacování. Sfinga je duší Egypta.“ Prohlásil celou práci za zcela nevědeckou a propagandistickou, pravděpodobně v souvislosti s tím, že zmiňovaný film byl částečně financován ARE (Asociace pro výzkum a osvětu), multimilionářské organizace vzniklé pro šíření učení a proroctví vizionáře Edgara Cayce, který sfingu spojoval s Atlantidou, její vytvoření určil na rok 10500 a objevení i otevření komory prorokoval na období mezi lety 1996 a 1998.
V říjnu 1994 však zpravodajská agentura Associated Press oznámila, že při restaurátorských pracích na sfinze našli pracovníci starou chodbu, která vede pod tělo monumentu. Egyptské úřady okamžitě oznámily, že další vykopávky provedou mezinárodní týmy až v roce 1996, protože opravy sfingy mají přednost. Žádost Johna Westa a profesora Roberta Schocha z Bostonské univerzity o obnovení výzkumu z roku 1995 byla ignorována. Na začátku dubna 1996 egyptské úřady vyhlásili, že daly roční povolení novému týmu, aby prozkoumal plošinu seizmickými přístroji a radary. Nyní vůbec nevadilo, že tým byl z velké části financován nadací Josepha Schora, který je celoživotním členem ARE a 24. května 1994 napsal, že má velký osobní zájem na potvrzení Caycova proroctví. 11. dubna 1996 se dr. Schor nechal slyšet, že nepracuje pro Caycovu skupinu a jejich hlavním úkolem i důvodem podzemního průzkumu je pomoc při konzervaci a restaurování pyramid a sfingy, a prozkoumání případných nestabilit monumentů. Videofilm Schorovy nadace, vyrobený na začátku roku 1996 producentem kritizovaného snímku o výzkumu Johna Westa Borisem Saidem, však poněkud odporuje těmto tvrzením. Na začátku ukazuje, jak dr. Hawass vstupuje do tunelu pod sfingou a před kamennými dveřmi říká: „Ani samotnému Indiana Jonesovi se nikdy nesnilo o tom, že tu bude stát. Věříte tomu? Jsme tady pod sfingou v tomto tunelu. Tunel ještě nikdy nebyl otevřený. Nikdo neví, co v něm je. My jej teď otevřeme poprvé.“ A vypravěč ve filmu říká: „Edgar Cayce, slavný americký ‚Spící prorok‘, předpověděl objevení komory pod sfingou – komory obsahující zaznamenanou historii lidské civilizace. Poprvé vám ukážeme, co leží pod touto sochou… komora, která bude otevřena dnes večer, živě pro naše televizní kamery.“ Dr. Schor prohlásil, že tento videozáznam není návnada pro mezinárodních televizní společnosti, která měla vzbudit zájem o živý přenos otevření komory, ohlášeného na říjen 1996. Naopak dodal: „Bylo to natočeno kvůli zkoušce scénáře a vybavení, a to v listopadu 1995, což bylo o mnoho měsíců dříve, než jsme obdrželi povolení pro naši expedici. My jsme zakázali používání tohoto videa…“
Na tiskové konferenci 14. dubna ale dr. Hawass potvrdil existenci tunelů a prostor pod sfingou a v okolí pyramidy. Prohlásil, že „skrývají mnohá tajemství, která mohou objasnit záhadu kolem stavby pyrammid“. K otevření však nedošlo. Druhý termín, leden 1997, také uplynul bez výsledku. A v našich sdělovacích prostředcích jsem za celou dobu o sfinze v jiné souvislosti, než s jejím restaurováním, neslyšel ani slovo. Odborníci se nyní ptají, zda tunel nebyl otevřen tajně a nenašlo se v něm něco, co chtějí zasvěcení za každou cenu uchovat v tajnosti. Ať už je to jakkoli, kompetentní úřady se k ničemu nevyjadřují a obvykle jen odseknou, že mají plné ruce práce, ačkoli opravy sfingy již dávno skončily. Zato podhoubí protichůdných tvrzení, nepravd a zmatků roste, a na veřejnosti se objevuje spousta fám a nepodložených informací o utajovaném nalezení nových komor, doprovázených fantaskními detailními popisy. Není čemu se divit, po aféře lží okolo Gantenbrinkova objevu a humbuku okolo sfingy a otevírání jejích tunelů. Obyčejný člověk, kterému není celý svět lhostejný, vadí mu, když se on i jeho děti musí učit nazpaměť lživá data o historii lidstva a nechce propásnout možná největší objev dějin – případné potvrzení bájí tvořících základ kultury celého lidstva, pak neví, čemu věřit a na kterou stranu se přiklonit. Zda nechat vše nadvládě opravdu nedůvěryhodných institucí a jejich nepřekonatelné byrokracii, či uvěřit neověřitelným fámám, a brát výrok expresidenta SCA dr. Bakra o mafii vládnoucí záležitostem okolo egyptských monumentů s definitivní jistotou.
Možné se zdá všechno. Nejčastěji kladená otázka ale je, zda se egyptské nacionalistické úřady nebojí, že by se mohlo proroctví Edgara Cayce, byť opožděně, splnit, a tak by byl na denním světle důkaz, že nejskvostnější monumenty egyptské kultury nevytvořili předkové jejich národa, ale cizí kolonizátoři?
Zeptal jsem se Doc. Dr. Ladislava Bareše, zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu, jak se staví ke zmíněným aférám. Výrok dr. Bakra prý nečetl, nicméně byrokracie v Egyptě má dle jeho slov tradici několika tisíc let. V té souvislosti podle svých vlastních zkušeností tvrdí, že dostat povolení v Egyptě je mnohonásobně těžší, než dostat na cokoli povolení v České republice. Na otázku, co si myslí o neuvěřitelných zvratech v prohlášeních šéf-inspektora Zahi Hawasse, dr. Bareš odpověděl: „Takové zvraty jsou naprosto běžné, a jestli pan Hawass obrátí jen asi desetkrát, je to naopak divné a je to velmi světlá výjimka.“… „ Doktor Hawass je takový, jaký je, a je ho třeba tak brát.“ Smutně jasné – od jednoho z našich předních egyptologů. Při té příležitosti jsem se zeptal na informace o podzemí Sfingy. Doktor Bareš se mnou souhlasil, že informace, které se objevují okolo tohoto tématu jsou skutečně podivné a rozmanité, nicméně jeho sdělení bylo strohé. Pod sfingou podzemní prostory skutečně existují, neví se prý ale, jestli jsou přirozeného nebo umělého původu.
Současné egyptologické teorie jsou jistě pod velkým tlakem převratných změn, viz i kontroverzní důkazy o tom, že ve starém Egyptě byl znám elektrický proud. Tento předpoklad potvrzují nejrůznější vyobrazení a písemné zdroje, podle kterých sestrojili egyptologové Peter Krassa a Reinhard Habeck „žárovku“ nebo jinými slovy „to, co bylo vyobrazeno na stěnách chrámů v Dendře“. Toto téma je velice rozsáhlé, a tak se uskromním na pouhé konstatování, že pokus byl úspěšný a výsledek přesně odpovídal popisu. Nicméně Dr. Bareš z českého egyptologického ústavu si myslí, že zmíněné hieroglyfy mají s žárovkami společný jen tvar, a že lze ze zmíněných hieroglyfů vyčíst prakticky cokoli. Těžko ale čekat jinou odpověď od oficiální archeologie. Nemalou záhadou jsou také nálezy stavebních částí chrámů v Abúsíru, o nichž píše badatel Christian Sollner, a na nichž byly nalezeny dokonalé tenké vrty. Kamenné bloky jsou z dioritu, který má tvrdost 8,4 stupně! A technika vrtání na jádro je známá teprve od roku 1876! Nemluvě o tom, že nemáme tušení, k čemu takové vrty sloužily.V současnosti se také vedou živé diskuse o tom, zda pyramidy nebyly stavěny místo z dovážených tesaných mnohatunových kvádrů z jakéhosi „betonu“, který byl na místě odléván., či z umělých vypalovaných kamenů. Taková technologie je považována za nanejvýš pravděpodobnou i u mezopotámských civilizací, jak bylo napsáno ve studii nedávno uveřejněné v časopisu Science.
Všechny tyto převratné teorie jsou pod obrovskou palbou kritiky, označování za šarlatánství a tvrzeními, že jde pouze o honbu za senzacemi. Postoj, kterým se ale staví úřady k nezpochybnitelným objevům, praktiky zamlčování pravdy, protichůdných tvrzení, zdržování výzkumů, tajení objevů a holých lží, které používají za neznámým účelem, jsou do nebe volající nespravedlností a zašlapávají veškerý pocit člověka, že lidstvo společně jde nějakou uvědomělou cestu za hledáním pravdy o lidské minulosti. Rád bych zde citoval švýcarského badatele a zakladatele archeoastronautiky Ericha von Dänikena, který situaci dokonale vystihl slovy: „Rozdíl mezi Bohem a některými egyptology spočívá v tom, že Bůh už nemůže měnit minulost.“
Dalibor Novák
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001