v této rubrice
ve všech rubrikách
DOPRAVNÍ NEHODY
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Psychotronika
Autor: Miroslav Provod
Vloženo: 09.03. 2008
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 3718
Policie ve svých obvodech eviduje úseky komunikací, kde z ne¬vysvětlitelných důvodů dochází často k nad¬měrnému počtu dopravních nehod. Jedna taková lokalita je část komunikace E7 poblíž Panenského Týnce v severních Čechách. Jde o přehledný úsek, přesto zde od roku 2001 při autonehodách došlo k 16 smrtelným úrazům. Nikdo dosud nevysvětlil, proč k haváriím dochází opakovaně jen na určitých místech, zejména když v mnoha případech jde o místa přehledná, kde by nehodu nikdo neočekával. K podstatě příčiny autonehod se můžeme přiblížit, dáme-li do souvislosti ona záhadná místa s poznatky výzkumu, který popisujeme na http://www.miroslavprovod.com . Jde o stejný soubor jevů jako u megalitických nebo sakrálních staveb - hmota umístěná v energetickém místě s větším energetickým potenciálem, samovolně přejímá energii. Rozdíl je pouze v tom, že megalitické a sakrální stavby byly do energetických míst umístěny úmyslně, hmota komunikace, kde dochází k častým nehodám, protíná energetické místo čirou náhodou bez vědomi projektanta.

Experimenty lze prokázat, že kosmická energie při samovolném přechodu na buněčné membrány se transformuje na energii elektrickou, stejně jako se transformuje při přechodu na elektrody vybraných velkokapacitních kondenzátorů. Projíždí-li řidič motorového vozidla úsekem komunikace, která se vyznačuje zvýšeným energetickým přepětím, dochází na jeho buněčných membránách k nárůstu elektrického napětí. Ve většině případů je ale rozhodující, s jakým stupněm energetického přepětí řidič kritickým místem projížděl. To v souvislosti s mnohými předchozími energetickými kontakty, které se sčítají, přivodí v myšlení negativní změny.

Energetické působení se u lidí může projevit i jiným způsobem než autonehodami. Počátkem devadesátých let si profesor John Groe¬ger z Surreyské univerzity povšiml nezvyklého nárůstu vražd na amerických silnicích a dálnicích. Řidiči osobních automobilů se po banální doprav¬ní kolizi zprvu nevinné řidičské provokaci či ne¬dorozumění, jichž bývá na každé frekventované silnici plno, na sebe vrhali tak zběsile, až obvykle jeden ze soupeřů padl k zemi s těžkým zraněním, nebo dokonce mrtev. V roce 1987 bylo v USA za¬znamenáno 320 podobných útoků, z nichž většina skončila smrtí či těžkým zraněním jednoho ze sou¬peřů. V roce 1994 již bylo zaevidováno 1150 těch¬to konfliktů, jejichž následky byly označeny jako vraždy, případně vražedné pokusy.

Příčiny těchto tragédií shledal dr. Groeger jako velice banální a nepochopitelné. V drtivé většině případů zavdal podnět k násilnému útoku řidič blikající světly na automobil, který se dostatečně rychle neklidil z cesty a neuvolnil s očekávanou hbitostí prostor pro předjíždění. Předjíždějící po¬tom volil silnější způsob vyjádření své nespokoje¬nosti a narůstající nervozity. Začal obvykle troubit na klakson a poté se při předjíždění vyjadřoval už zcela jednoznačnými posunky a gesty. Konflikt byl rázem na světě, protože druhý řidič si nehodlal nechat líbit náznaky toho, že je paroháč, impotent či duševně vyšinutý ubožák, a začal agresivnímu kolegovi oplácet obdobnou mincí. V obou automo¬bilových kabinách pak často převládlo šílenství s touhou zabíjet. Zvláštní je, že objekty útoků se stali ve stejné míře ti, kteří udělali za volantem chybu, stejně jako ti, kteří na banální chybu dru¬hého bouřlivě zareagovali. Pozoruhodné na těchto případech je, že jsou na nich zúčastněni příslušní¬ci všech společenských vrstev.

Lidé nad sebou ztrácejí kontrolu nejen v auto¬mobilech, stejně nepochopitelné jsou případy šíle¬ných střelců ve školách i na veřejných místech. Podobné zkraty v myšlení, kdy člověk není schopen vyhodnotit následky svého jednání, lze registrovat také u jiných trestných činů. Vlivem ener¬getického přepětí se lidé chovají jako pod vlivem alkoholu, třebaže v uvedených případech jeho po¬žití nebylo prokázáno. Stejné anomálie lze vyvolat také jinými způsoby, které popisuji na http://www.miroslavprovod.com. Ty jsou mnohem záludnější, protože unikají pozornosti nejen postižené osobě, ale také osobám v jejím okolí. Manipulace s energetickým napětím hmoty nabízejí nejen u organismů celou řadu nových poznatků, od vyvolání nejrůznějších zdravotních poruch, přes posedlost tancem až po SHS. Po zkušenostech z průběhu experimentů mohu doporučit, aby další výzkum tohoto fenoménu, zejména s vysokým napětím, byl prováděn pouze v laboratořích s dálkovým ovládáním a kontrolní stanoviště byla umístěna mimo zóny.
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 942
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001