v této rubrice
ve všech rubrikách
LETKY UFO PEREL JIŽ V ČECHÁCH - NA NEBI PRÝ LETĚLO ASI 200 OBJEKTŮ
Rubrika: Záhady
Podrubrika: UFO, USO, UL
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 24.03. 2009
Počet reakcí: 13
Počet přečtení: 11967
Pokud jste zprávu nezaregistrovali, tak mě někdo už předběhl ;-) a natočil asi první "letku UFO" nad ČR. Jak jsem předpovídal, byla to jen otázka času. Tyto letky jsou již totiž k spatření nad všemi zeměmi, nad celým globem.

Letky UFO (anglicky UFO fleets) je specifický fenomén náležející k UFO (neidentifikované létající objekty). Spočívá v hromadném výskytu jakýchsi koulí vzhledu třpytivých perel (v noci světel), nepravidelně rozestavěných a přece koordinovaně letících na nebi, v určité "přiměřeně vzdálené" výšce. Do roku 1991 byl vídán jen vzácně, dnes je však již běžný po celém globu. Od úplného zatmění slunce nad Mexikem roku 1991 jeho četnost stejně jako počet objektů v jedné takové letce narůstaly a cca po roce 2001 se začalo rozšiřovat i teritorium, nad nímž jsou letky k vidění. Zpočátku se výskyt těchto letek rozšířil z Mexika (Střední Ameriky) na jih Spojených států amerických a později, cca okolo roku 2004 byly zcela shodné letky UFO nafilmovány i nad územími Velké Británie, Španělska, Ruska a dalších evropských zemí. Před časem je zachytily kamery například i nad Jižní Koreou a jejich výskyt je nyní celosvětový.

Výskyt letek sleduje stále stejná pravidla jako nad Mexikem, o němž se soudí, že bylo "testovacím územím" pro proces, jenž má proběhnout po celé zeměkouli. Zprvu ojedinělé a méně početné skupiny těchto koulí a disků jsou následovány stále četnějším výskytem letek objektů, jejichž počet na jednotlivou letku také vzrůstá. Mají tendenci se vyskytovat nad územími hrozícími přírodní katastrofou, v okolí sopek, nad zalidněnými oblastmi a při různých společenských akcích, kdy je na ulicích co nejvíce lidí. Lze očekávat, že pokud svoje chování nezmění, budou se předvádět při veřejných akcích před kamerami stále častěji.

Zřejmě první českou "letku UFO" natočil v sobotu 21.3.2009 na domácí kameru Jiří Jonáš ze svého bytu v Roztokách u Prahy. Objekty letěly naprosto tiše a brzy prý opět zmizely. "Natočil jsem takových 30, 60 objektů...ale celkem toho bylo takových 150 až 200," řekl pan Jonáš televizi Nova. Nejde ale o záběry natočené za bílého dne, jak je u těchto letek častější, nýbrž o záběry natočené v noci. Na záznamu je tedy vidět typická nepravidelná letka, nikoli však jejich stříbřitý povrch, který lze rozeznat za bílého dne. Objekty tedy mají jen podobu jasně zářících bodů.

Osobně jsem přesvědčen, že stačí nějaký čas náhodně točit nebe a letku za bílého dne nachytám.
Reportáž TV Nova můžete vidět v cca 4 minutě od konce v záznamu dnešních zpráv (23.3.2009) na adrese http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-23-3-2009.html a nebo zde:


Pro srovnání typická letka UFO z Mexika:


Reportáž zároveň něžně potvrzuje moji další prognózu, že bude narůstat nátlak na vlády a armády. Přestože to totiž doposud nebylo obvyklé, nyní je i česká televizní reportáž o UFO doprovázena výzvou na armádu. To je významné nejen z hlediska trendu, ale také v souvislosti s předpovědí, s níž roku 2001 po útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku vystoupil dr. Greer, vedoucí projektu Odhalení (Disclosure.org - viz také další články na tomto serveru). Údajně totiž vojenskoprůmyslový komplex ve spolupráci s vládou USA a dalšími hodlá v brzké době spustit tzv. válku proti UFO, a má k tomu použít i vlastních technologií, schpných cosi jako útok UFO předstírat. Tvrdili mu to informátoři z okruhu komplexu armádních organizací a tajných služeb.
Takže UFO zdar a pozor na vojenskou propagandu!
Dalibor Novák,
výzkumné uskupení Sirius

více informací očekávejte na www.okomagazin.cz

DODATEK Z 25.3.2009: JAKÝ JE PŮVOD LETKY?
Jinou otázkou je, jaký je skutečný původ fenoménu "letek UFO" a ještě jinou je otázka původu této konkrétní letky, již natočil p.Jonáš.
Na základě desítek a stovek videozáznamů a přímých svědectví rozsálhých mas pozorovatelů lze říci, že jde v drtivé většině případů o reálné hmotné objekty, jejichž projevy se vymykají nám známým zákonům fyziky - během půlokénka videozáznamu dokáží zmizet a pohybují se někdy rychlostí, jaká by mohla být pro člověka za použití známých technologií smrtelná. V řadě případů se zdá, že se tyto "perly" dokáží navíc množit a z jedné se mohou stát desítky - což může být zčásti i důsledkem nekvalitních videozáznamů, ale patrně jen zčásti.
Z těchto a dalších charakteristik plyne, že jde o buď o zcela nový přírodní fenomén, bytosti ovládající fyziku jinak než to my známe, nebo o nadřazenou technologii - a to buď pozemskou nebo mimozemskou. Mluví pro to i fakt, že některé tyto "perly" byly natočeny infračervenými kamerami, zatímco běžné kamery je neodhalily.
Pokud jde o původ letky UFO nafilmované p.Jonášem, je situace obtížnější, než u typických letek UFO. Jak bylo řečeno, videozáznam ukazuje pouze "světla na noční obloze". V takovou chvíli nelze 100% určit, že jde o reálné hmotné objekty, ačkoli videozáznam tomu nasvědčuje - požíváme pro ně proto raději zkratku UL - unidentified lights - neidentifikovaná světla. Ještě hůře lze vyloučit, že nemůže jít o létající lampiony, jaké se dnes používají na různých party, či něco podobného. Může. V tuto chvíli máme pouze zprostředkované svědectví, podle nějž světla velmi rychle zmizela - což by se s balony stát nemělo. Více lze říci až po osobním prozkoumání originální videopásky a dalším šetření. Je třeba ale upozornit, že uklidňující prohlášení o tom, že jde o balony, se vyskytuje i u případů, kde o balony zjevně ani zdaleka jít nemůže. Podobná "přiznání" je tedy třeba brát velmi obezřetně. Někdy se lidé častěji hlásí k tomu, že UFO padělali, než k tomu, že nějaké UFO viděli a neumí si ho vysvětlit.
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 2265

Zobrazeno: 1790

Zobrazeno: 1513

Zobrazeno: 1454
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001