v této rubrice
ve všech rubrikách
STŘELEC, MNICH A ASTROLOG - ANTONÍN BAUDYŠ MLADŠÍ
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Rozhovory
Autor: Aleš Česal
Vloženo: 03.10. 2001
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 6329
Antonín Baudyš (28) mladší je astrolog, známý ze stránek periodik, které se tímto oborem zabývají. Ještě na gymnáziu se rozhodl, že se stane knězem, později se z něj skutečně stal řeholník – jezuita. Když poznal, že mu chybí kouzlo civilního života, odešel z řádu a začal se profesionálně věnovat astrologii. Jeho prvním učitelem byl vlastní otec, Ing. Antonín Baudyš. Dnes už stojí junior dávno na vlastních nohách a dlužno podotknout, že je srovnatelný astrolog, jakým je jeho první učitel. O tom a ještě o mnoha dalších věcech byla řeč jedno předvánoční dopoledne roku 2000 v útulné astrologově pracovně.


Jak a proč jsi se začal astrologií vážně zabývat?
Jsem střelec, a to je dvojité znamení. Dám Ti proto i dvojakou odpověď. Jednu profánní a druhou sakrální. V příslušném věku, kdy se člověk rozhlíží po princeznách, jsem ve vztazích s děvčaty šlapal fatálně vedle. Jediný, kdo mi v tom mohl trochu poradit, byl můj tatínek, velký to hvězdopravec. Mně se ale nechtělo pořád se ho ptát. A tak jsem si řekl, že se musím astrologii naučit, protože obdobné situace budou nastávat častěji. V té době jsem byl v Německu, koupil jsem si knížku od právě oblíbeného autora a za měsíc jsem ji zase odnesl do antikvariátu. Byla úplně na nic. Při dalším studiu jsem vycházel z učebnic Jana Kefera a paní Sakoyanové. Táta mě instruoval občas po telefonu. Druhé stadium přišlo ve chvíli, kdy mi tato záliba začala příliš ujídat čas z mojí původní profese řeholnictví v katolickém řádu.
Řekl jsem si, že by bylo rozumné, aby mě astrologie i živila, když už jsem ji studoval od rána do večera. To byl motiv, aby se člověk trochu víc snažil.

Co ta druhá odpověď?
Aha, ta „sakrální“! Pokud přijmeme myšlenku po sobě jdoucích životů, tak už jsem astrologii musel někdy v minulosti dělat. Sám jsem byl překvapen, že paměť mi vůči astrologickým informacím fungovala na 200%. Vše, co jsem zaslechl či si přečetl mi zůstalo v paměti. Někdy říkám, že i do naší rodiny jsem se narodil tak trochu proto, aby mě hvězdy měl kdo naučit.

Členem jakého řádu jsi vlastně byl?
Jezuitského.

Jak se staví církev k takovým naukám, mezi které patří astrologie? Právě o astrologii se špitá, že se jí věnuje celá řada kněží.
Nevěnuje, to jsou velké oči. V souvislosti s církví se traduje kvantum ezoterických mýtů, které se skutečností nemají nic společného. Tím, že má katolická církev své zázemí ve středomořském světě, tak přebírá vlastnosti Středomoří. Jednou z těch nejnápadnějších je dvojakost, dvoutvářnost. Něco se říká a něco jiného se dělá. Osobně bych si na to dovedl zvyknout, ale u nás - na sever od Alp - vládne duch jednoznačnosti, který si s tímto neporadí. Proč to ale vlastně říkám. Astrologii jsem v řádu dělal, všichni to o mně věděli a byla tichá dohoda, že si jí mohu dělat, ale nesmím s tím nikde dělat rozruch.
Jinak jsou ale církev a astrologie dvě úplně rozdílné pohádky.

Členové jezuitského řádu praktikují duchovní cvičení, tzv. exercicie, jejichž autorem je zakladatel tohoto řádu Ignác z Loyoly. Pokud se na tato cvičení podíváme z ezoterního hlediska, poznáme, že se jedná o velice účinná magická vizualizační cvičení. Procházel jsi i ty tímto velice silným mystickým výcvikem?
Procházel a neprocházel. Exercicie jsou vázána na Středomoří. Vznikla ve Španělsku, v zemi, kde den je bílý, ale noc barevná . je ,,silná“ noc a ve dne ,,silné“ barvy. A na sever od Alp toto podle mého nefunguje. My jsme exercicie skutečně dělali, i když jsme tušili, že to není tak, jak to autor zamýšlel, že si s tím nevíme rady. A i tzv. exercitátoři se museli náramně snažit, aby pro nás cvičení udělali trochu přístupné. Je také možné, že ta věc je obtížně přenositelná ze 16. století do naší doby. Pro zájemce o duchovní život tudy cesta spíše nevede než vede.

Mnoho se povídá o moci a vlivu jezuitského řádu. Generál jezuitů je někdy nazýván černým papežem. Jaká je situace dnes?
Jestli je něco pro jezuity typické, pak je to sebevědomí a ambicióznost. V rámci církve jezuiti jako by rozdávali karty. Jimi vytvořené představy jsou adresována spíš ostatním duchovním a věřícím než pro ně. Jezuitský řád, jakkoli to bude čtenářům znít paradoxně, je nejsvobodymilovnějším tělesem uvnitř církve.
Říká se jeden vtip: ,,Co ještě neví Pán Bůh?
???
Pán Bůh neví, co všechno o něm už zjistili dominikáni a co si vlastně myslí jezuiti.“
Jedná se o poměrně nevypočitatelný konglomerát vyhraněných individualit. Moji tři zůstavší známí mi naposledy říkali, že jeden chce jít na astronomickou observatoř, druhému ukradli motorku na sídlišti v Dublinu a třetí jede na pár let do Sarajeva, protože tam se něco děje.

Přejděme k dalšímu tématu. Mohl by si nějak definovat astrologii?
Nejjednodušší definice je, že astrologie hledá podobnosti mezi děním na nebi a děním na Zemi. Celá je založená na podobnostech, analogiích.
Prostor kolem Země jsme si rozdělili na dvanáct výsečí po 30 stupních, s každou z těch výsečí – s každým znamením - si spojujeme určité vlastnosti. Uvažujeme deset těles sluneční soustavy a každé z těch těles je kompetentní za něco z naší povahy a z našeho života. Ze Země vidíme planety procházet jednotlivými znameními. Planety přebírají vlastnosti těchto sektorů - znamení, a to je – myslím - úplný základ astrologie. Jakým způsobem dochází k přenosu planetárních sil na člověka a dění na Zemi, nevíme.
Ta souvislost ale nebude čistě příčinná, kauzální. Spíše tu dochází k určitému zrcadlení.

Jak je astrologie vůbec stará?
Pevně věřím, že je stará jako vesmír sám, ale nejstarším hmatatelným, nespekulativním dokladem jsou hliněné tabulky z knihovny babylonského krále Ašurbanipala z 8. století před naším letopočtem. O tom, co bylo dřív, můžeme pouze spekulovat.

Jsi astrolog, porovnáváš své osudy s postavením hvězd?
Myslím, že tím začínáme všichni. I proto, že se člověk tak naučí nejvíc. Vždyť o sobě samém toho člověk nakonec ví nejvíc.
Je zde ale háček, že člověk sám od sebe nemá velký odstup. a tak může některé události ze života přeceňovat a jiné zase podceňovat. Časová prodleva je tím nejlepším rádcem.
Dělám to dosud, hlavně když si potřebuji ověřit, zda nějaká technika funguje nebo ne.

Jsi dobrý astrolog a jako takový máš jistě spoustu klientů. Stává se, že tvoji klienti nadšeně volají, jak přesně předpověď vyšla a že se díky horoskopu neudálo něco špatného?
Stává se to tak jednou měsíčně. Z téhle oblasti bych měl jednu historku. Stejně jako jsi přišel se mnou dělat rozhovor ty, tak přišla paní z časopisu Moderní sekretariát, šéfredaktorka.

Takový časopis vůbec existuje?
No, už ne, ale to měla být pointa toho vyprávění.
Dělali jsme rozhovor a ona se nakonec ptala, zda bych jí udělal výklad horoskopu. Na základě horoskopu jsem se jí ptal, jestli neplánuje měnit zaměstnání. Ona že ne. No a to číslo časopisu, kde ten rozhovor se mnou vyšel, bylo poslední, časopis krachnul, tranzitní Uran jí za dva měsíce doputoval na MC.

Doufám, že tak nedopadnou i Fantastická fakta.

Od února 2001 budeš psát pro čtenáře časopisu Svět magie astrologickou školu, můžeme čtenářům říci, že z těch prozatím šesti pokračování získají solidní astrologické základy?
Nemůžeme obejít to, co je základní, to jsou významy znamení, planet a pak účinky planet ve znameních, domech a aspektech. Co se ale obejít dá, to je nemožný akademický styl, nad kterým člověku při četbě vysychají kosti. Astrologie se doposud učila příliš málo ve vazbě na příklady a na praxi. V tomhle směru mohu přispět svojí troškou do mlýna.
K tomu, aby se člověk naučil astrologii, je potřeba mnohem víc než šest pokračování seriálu v časopise astrologické školy, ale i na to málo, co se z toho dozvíte, bude spolehnutí.

Co ti říkají další věštecké disciplíny? Tarot, I-ťing...
I když člověk začne dělat astrologii čistě exaktním a racionálním způsobem, tak si začne časem všímat, že při vykladu horoskopu vstupuje ještě do hry jakási jiná moc.
Stane se, že člověk řekne věc, ani neví proč. Známému jsem říkal před lety nad horoskopem, že taková ta ježdění do Humpolce a Rakovníka si odbyl během své mladosti. On mi na to, proč říkám zrovna Rakovník a Humpolec. Já mu na to, že jen tak jako příklad. A proč že se ptá. On, že jezdil akorát do Humpolce a Rakovníka, kde měl prarodiče. Něco řekneš a víš, že to není tvoje zásluha. Myslím, že každý astrolog, který tyhle věci trochu vnímá, se snaží zprůchodnit si kanály vnímání různými cvičeními, nějakou doplňkovou metodou.
O Michelovi de Nostradame také víme, že nebyl jenom astrolog. Měl jasnovidné vlohy. Kombinace astrologie s jasnovidností je tou nejsilnější metodou, která pro předpovídání může vzniknout.
I-ťing mám moc rád, ale používám ho jen výjimečně pro soukromé věci, zpravidla kolem, mého partnerství.

Když už jsi zmínil Nostradama, jak se díváš na jeho proroctví, která především teď na konci milénia zaujala nejrůznější „proroky“ ohlašující konec světa?
Nostradamus je historickou postavou. Víme, že byl primárně lékař dokonce tří po sobě jdoucích králů. Jeho spisu Prophetie věřím, věřím i tomu, že se ty významy rekonstruovat dají. Navzdory zelenému jazyku i přeházeným pětiverší. Většina předpovědí se už naplnila. Až do naší doby – myslím – nešel.

Bavili jsme se o tom, že pokud chce být astrolog opravdu dobrým, měl by používat ještě další, doplňkové metody na pročištění kanálů vnímání. Jakou techniku používáš ty?
Upřímnost.

Reflektuje nějak astrologie historické události, které souvisí s Českou republikou?
Astrologie vždycky, otázka co my astrologové. Na začátku června loňského roku jsme já, můj otec a ing. Stříbný byli poměrně nesví, protože jsme čekali nějaký ekonomický kolaps, propad měny, ekonomickou reformu. A ona padla IPB.

Jaké postavení hvězd tomu nasvědčovalo?
Uran na nebi se v roce 2000 přiblížil na stupeň, na kterém stojí i v horoskopu republiky z roku 1918. Dostane se na něj exaktně v roce 2001. Všechny osoby a státy narozené v letech 1917 až 1919 se tak dostávají do problémů. To je i případ Rakouska a Ruska. V horoskopu České republiky ostrá opozice Uran versus Luna-Saturn mezi ekonomickými domy druhým a osmým pravidelně přináší hospodářské zvraty, jako byla např. měnová reforma v roce 1953. V červnu 2000 byla tato opozice aktivizována volnou a kvadraturou Saturn-Uran na nebi dotýkající se uvedených prvků radixu.

Jak to vůbec vypadá s budoucností naší republiky?
Je otázkou času, kdy Česko přestane být státem a část identity bude opuštěna ve prospěch celku. Nový horoskop z 1.1.1993 je natolik vratký, že ač sám vlastenec, jsem ochotný tomuto scénáři věřit.

Fantastická fakta jsou časopisem pro milovníky záhad a tajemství, nemohu se tedy za naše čtenáře nezeptat, zda pro tebe existuje něco, co považuješ za záhadné či nevysvětlitelné?
Záhadou číslo jedna jsou samotná zvířetníková znamení. Na jednu stranu jsou znamení lidská konvence, dohoda předků. Na stranu druhou zvířetníková znamení fungují nápadně ostře a přesně jako celní přechody. A to přitom rozdělení dvanácti znamení neodpovídá ničemu hmotnému, žádné konkrétní evidenci ve vesmíru! I souhvězdí,podle kterých byla znamení pojmenována, už stojí o čtyřicet stupňů jinde.
Jakmile tohle začneš promýšlet, tak na tebe padne horor. Co ta znamení jsou? Kde se tu vzala? A jak jejich existenci a vytyčení někdo mohl objevit? Navíc v roce eins-zwei, kdy tady v Evropě běhali leda tak lovci s pazourkama? Ve vesmíru se hýbe úplně všechno. Ale znamení stojí. Jestliže znameními všechno proplouvá, tak ona sama jsou konstantní, naprosto neměnná veličina.
Druhý horor je, když zjistíš, jakým způsobem se planety pojmenovávaly. Naposledy planeta Pluto v roce 1930. Název Pluto vymyslela třináctiletá školačka Virginia ve Spojených státech. Pluto zahrnuje na jednu stranu iniciály jména objevitele, Percivala Lowella. Co víc, mytologie stejnojmenného Boha dokonale vystihuje symbolické vlastnosti planety, jako jsou vztah k podzemí, skrytosti, podsvětí, smrti a přerodu.
Jaké pohnutky vedly naprosto racionalistické astronomy 18. A 19. století, že Urana s Neptunem pojmenovali tak, že řecká mytologie je v naprostém souladu s astrologickými účinky těchto planet? Bůh vlhkých moří Neptun a planeta neohraničenosti, jezerní, mlžný a bažinný Neptun?
Další záhadou je jev zvaný retrogradita. To je takový optický klam. Planety běží stále dopředu, jenom nám při pohledu ze Země občas připadá, že se planeta na nebi vrací nazpět. Hrůza je v tom, že i takovýhle vizuální klam, významně ovlivňuje dění na celé Zemi. U retrográdní Venuše nastávají celosvětově problémy v diplomacii.
A to se zatím bavíme jenom o sluneční soustavě, o tom, co je blízko. Ve chvíli, kdy se astrolog začne zabývat tzv. stálicemi, což jsou vybrané hvězdy, u nichž máme vypozorovány astrologické účinky, začínáš uvažovat o tom, jak je možné, že ,,šutry“, které jsou stovky milionů světelných let daleko, mají vliv na tvoji peněženku a trávení! To je drsná představa i pro otrlého esoterika. V ten okamžik začneš přemýšlet, jestli vesmír není vybudován ještě trochu jinak, než se nám jeví na základě prostorových vzdáleností. Začneš uvažovat, zda mezi tím vzdáleným a blízkým nejsou nějaké můstky...

Jak se díváš na tzv. karmickou astrologii? Dá se z horoskopu vyčíst, kým jsem byl v minulém životě?
Myslím, že jsem jediný člověk v Česku, který měl díky paralelnímu výkonu regresní terapie a astrologie možnost si udělat porovnání. Nějak prvoplánově karmická minulost člověka v horoskopu zapsána není. Kdo říká, že je, ten se při bližším vysvětlení začne dopouštět hrubých zjednodušování. Buď je horoskop celý karmický, anebo v něm není karmického nic. Nelíbí se mi snaha některých autorů a názor přejímaný laickou veřejností, že o minulých životech vypovídá hlavně osa měsíčních uzlů. Mám zkušenost, že o minulých vtěleních nejlépe vypovídají ty nejpřesnější aspekty a tělesa v základních znameních a rohových domech. Zkrátka silné prvky jako takové.

Kdy jsi přišel na to, že by ses měl věnovat regresní terapii?
Když mi přecházelo Pluto přes Slunce...
Když mi bylo 21 let, tak mi udělala sezení paní doktorka Foučková. A po tomto sezení jsem začal u svých přátel samovolně vidět minulé životy.

Jak to vypadá v praxi?
Najednou máš neodvratitelný pocit, že ty věci tak jsou, jsi si něčím naprosto jistý a přitom by sis tím jistý být neměl. Později jsem se dozvěděl u svého učitele, že se tomu říká „eidetické zážitky“.

Můžeš být konkrétní?
Když mi bylo dvacet, tak se začaly v Česku nosit světlé kožíškové bundy s beránkem na lemech. Z pohledu na ty bundy se mě jímala zvláštní nevolnost, odvracel jsem se od nich pohledem. Jen pouhý pohled ve mně vyvolával lítostivost se sebou sama a pocit bolesti v zádech. Ne bolest, jen představu bolesti. Později jsem se dozvěděl, že jsem takovou bundu nosil za 1. světové války jako pilot a v téhle bundě mi zezadu rozstříleli záda.

Můžeš popsat, jak taková regresní terapie vypadá?
Regresní terapii bez použití hypnózy vypreparoval z díla (jinak sporného) R. Hubbarda, u nás zavedl a vyučuje ing. Andrej Dragomirecký. V reálu to vypadá tak, že klient má zavřené oči, sedí v těsné blízkosti tzv. auditora a poslouchá pokyny, podle kterých postupuje na časové ose.

Mohl bys porovnat situaci v astrologii u nás a ve světě?
V naší malé zemi si vůbec nestojíme špatně. V meziválečném období zde byl položen dobrý základ. V poválečném období astrologie v západní Evropě s výjimkou Británie ztratila mnoho ze své exaktnosti a metodičnosti. Např. mundánní (tzn. přírodní a politická) astrologie na Západě téměř vymřela, ačkoliv ona je nejstarší a možná i nejzajímavější astrologickou disciplínou vůbec.
Předválečná elita - Německo je dnes astrologicky nezajímavé. Plodná je Austrálie a Spojené státy.

Jaké úkoly má současná astrologie před sebou?
Největším úkolem dnešní astrologie je, aby byla alespoň trochu konkrétní a spolehlivá. Myslím, že v Česku se o to snažíme, a pokud se nezkazíme nebo nezhloupnem, tak bychom mohli časem ukázat i výsledky srovnatelné světově.
Právě mundální astrologii bych se rád naučil natolik, abych ji mohl jednou dát do služeb světové bezpečnosti. Tváří v tvář všem rizikům konfliktů mi to nikdo nemůže mít za zlé. Jestli mě můj horoskop neklame, možná se přiblížím končinám, kde se rozhoduje o důležitých věcech.

Dá se astrologie i zneužít?
Ano, ale ne dlouhodobě. Především ke kompromitaci jednotlivce, co se jeho slabin týče. Ve využití jeho slabých chvil, kdy se nemůže bránit, protože je příliš zaměstnán jinými problémy.

Domníváš se, že jsou v Čechách nebo ve světě skupiny, které takto astrologii zneužívají?
Nevím o nich, a ani si to nemyslím.

A co vysoká politika a astrologie?
Spojené státy i někdejší Sovětský svaz zaměstnávaly a zaměstnávají osoby, které mluví do časování důležitých událostí. Naposledy to bylo načasování operace Pouštní bouře v Perském zálivu či raketové útoky na chemickou továrnu vyrábějící látku VX v Súdánu.

Představa, že někde v komůrce v Bílém domě sedí schovaný astrolog a radí, kdy podepisovat důležité smlouvy či spustit raketový útok, se mi zdá přinejmenším zvláštní...
Není to tak dávno, co Lidové noviny přinesly zkrácenou verzi rozhovoru s penzionovaným důstojníkem ruského námořnictva, který vzpomínal, jak pracoval coby astrolog pro jejich marínu. Sám se vyjadřoval, že předpokládá stejnou skupinu i na druhé polokouli.

Hodně se mluví o tom, jak astrology zaměstnával Adolf Hitler. Myslíš si, že takové akce jako obsazení Sudet, Porýní či anšlus Rakouska byly provedeny podle obdobných astrologických plánů?
To bych taky rád věděl. O čem ale vím, že britská vláda zaměstnávala uprchlíka z Německa, astrologa maďarského původu a nemaďarského jména Louis De Wohl. Věděl totiž, jak němečtí astrologové pracují a dokázal předvídat jejich plány.
Na tomto základě se sestavovaly astrologické kontraakce. Praktický důsledek to mělo pouze při vylodění spojenců na Sicílii a snad i v odhadu, kdy budou vyplouvat zásobovací konvoje z Itálie do Tunisu.

Využívá i česká vládní garnitura služeb astrologů?
Nynější ne. Pokud se něco děje, tak pouze na úrovni individuálních kontaktů, které někdy mohou vyústit i ve zklamání. Jako když předseda Poslanecké sněmovny navštívil jednoho z astrologů v Praze 7. Jak praví legenda, nad výkladem příležitostně kroutil hlavou. Při odchodu si všiml, že onen náš kolega zadal správnou hodinu, den i rok, opsal chybný měsíc narození z tehdejšího Kdo je kdo. Tak by to vypadat nemělo. Nedivil bych se, kdyby si od té doby Klaus Václav dovedl svět představit i bez nás.

Tvůj tatínek byl ministr obrany a astrolog zároveň. Měl ve světě nějaký politický protějšek s obdobnými zájmy?
Známý a dobře zdokumentovaný případ jsou manželé Reaganovi, kteří mnoho záležitostí konzultovali s Joan Quigleyovou. Iniciativa vycházela ze strany Reaganovy manželky Nancy. Druhá věc, že Quigleyové ještě v době psaní vzpomínkové knihy dlužila přes čtyřicet tisíc dolarů, ale tak to na světě chodí. I Johannes Kepler zemřel cestou k císaři, kam si jel žádat o dlužený honorář.
Dobrá věc, která se Quigleyové podařila, bylo načasování a umístění přelomové schůzky Reagana a Gorbačovem v listopadu 1988 na Islandu. Quigleyová měla složitý úkol: najít místo na světě, které by vyhovovalo momentálním Reaganovým konstelacím, a protože to místo padalo do Atlantiku, vybrala Island.

Tato otázka byla poslední a mě nezbylo než poděkovat za příjemně strávené chvíle a za rozhovor.

Za Fantastická fakta se ptal Aleš Česal
Foto: Roman Herzinger
Pokud vás zaujal rozhovor s Antonínem Baudyšem jr., pak si rozhodně nenechte ujít Svět magie, v němž vychází na pokračování astrologická škola pod jeho vedením.

//////////////////////////////////////////
Antonín Baudyš jr.
Astrologické poradenství
Dobrovského 10, 170 00 Praha 7
02/333 780 86 a 0608/ 223 223
http://astrologie.ceskysvet.cz
e–mail: baudys.jr@centrum.cz
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související