v této rubrice
ve všech rubrikách
A K L I M A T I Z A C E
Rubrika: Současnost & filosofie
Podrubrika: Aklimatizace & spirituální proměna
Autor: Petr Novák
Vloženo: 24.10. 2001
Počet reakcí: 1
Počet přečtení: 6098
V encyklopediích a různých slovnících naleznete, že toto slovo znamená například přizpůsobování se novému prostředí nebo přivykání si novým podmínkám daným okolními vlivy respektive jeho postupnými změnami. Můžete se dočíst o tom, že aklimatizace je ve specifickém smyslu označení pro proces pozitivní fyziologické změny. V obecném slova smyslu se tedy jedná o jakýsi probíhající proces spíše pozvolnějšího a nenásilného charakteru, který vede až k úplnému přizpůsobení se daným podmínkám. Jaký má však aklimatizace význam ve spojení s UFO, mimozemšťany a paranormálními jevy? Existují důvěryhodné argumenty proto, abychom mohli prohlásit, že proces AKLIMATIZACE již nastal a že jeho realizace má své skutečné a neoddiskutovatelné opodstatnění?

...říjen 1994, konference v Gulf Breeze.
"Co chcete, tělo mimozemšťana? Stačilo by vám jako důkaz ?"
Reportér pokrčil rameny: "Jo, myslím, že by to stačilo." Bob odpověděl: „Možná, že jej uvidíte a nebude moc dlouho trvat."

...toto je část rozhovoru mezi Bobem Deanem a skeptickým televizním moderátorem na jedné z mnoha významných konferencí o UFO a mimozemšťanech. Ačkoliv o velkém množství důkazů existence UFO a mimozemšťanů - včetně stovek fotografií a videozáznamů, zpráv z radaru, spálené vegetace, kousků kovu, zpráv tisíců očitých svědků, znamení na tělech unesených, implantátů vyjmutých z těl unesených atd. se hovořilo již nesčetněkrát, přesto se tehdy onen reportér Boba naprosto přihlouple zeptal: "Tak kde jsou tedy důkazy?!" Skupinka přihlížejících obrátila oči v sloup, nevěříce, jak se někdo může ještě takhle ptát. A vždy duchapřítomný a zdvořilý Bob se tehdy poprvé nenápadně zmínil o tělech mimozemšťanů, jako o nezvratném důkazu, který by snad jednou měl být veřejnosti předložen. Velice zasvěceně o tom psal například Marc Davenport z časopisu CONTACT FORUM.

Je známo, že seržant Robert Dean pracoval v 6O. letech pro NATO. Ten před několika lety učinil velice závažné rozhodnutí - že právo lidí dozvědět se pravdu má přednost před jakoukoliv vojenskou přísahou. Porušil tedy svou přísahu a odhalil obsah velmi důležité zprávy SHAPE (Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě) z roku 1964 ačkoliv si byl dobře vědom toho, že pravděpodobně přijde o všechny vládní výhody a možná bude i uvězněn či ještě něco horšího. Tato zpráva se týká problematiky UFO a mimozemšťanů a Dean měl možnost ji důkladně prostudovat během své vojenské služby. V tomto obsáhlém dokumentu se uvádělo, že UFO jsou skutečné mimozemské lodě, že Zemi v době sepsání této zprávy navštěvovaly čtyři mimozemské rasy, které neměly nepřátelské úmysly a že naši Zemi pravděpodobně studují již pěkně dlouhou dobu.
Vrátíme-li se k rozhovoru Boba a reportéra na konferenci v Gulf Breeze, je zřejmé, že Bob Dean už tehdy věděl, že si může dovolit takové odvážné tvrzení. Pravděpodobně věděl něco, o čem většina lidí měla jen malé tušení. Existuje názor, že vláda plánuje postupné zveřejnění informací, které byly až dosud utajovány. Věděl už tehdy Bob o tomto plánu? Možná, že se v onom tlustém dokumentu skrývá plán konečného odhalení... Spíše to ale vypadá, že Bob Dean (stejně jako řada jiných výzkumníků) prostě jen očekává, že armáda konečně zveřejní alespoň jeden ze svých filmů s UFO.

...prosinec 1994 Mezinárodní UFO kongres v nevadském Mesquitu.

Sedmidenního setkání se opět účastnil Bob Dean. Cílem tohoto setkání bylo vyměnit si názory na UFO a přítomnost mimozemšťanů, následky mimozemské aktivity a reakci veřejnosti na blížící se odhalení reality o UFO a přítomnosti mimozemšťanů. S pomocí uznávaných zprotředkovatelů vytvořit přijatelné podmínky pro dialog s vysokými představiteli zpravodajských služeb, kteří mají na starost řízené zveřejňování informací o UFO.

Účastníci schůzky byli nejprve požádáni, aby byli připraveni zodpovědět a komentovat následující otázky:

1. Kdy očekáváte, že se mimozemšťané v USA zcela otevřeně projeví nebo kdy vláda učiní veřejné prohlášení o existenci UFO? Co si myslíte, že přijde jako první, pokud to vůbec přijde, a na čem zakládáte svůj odhad?
2. Existuje nějaký mimozemský plán nebo program - pokud ano, jaký je a na čem zakládáte své informace nebo názory?
3. Je vhodná doba k tomu, aby ufologové a vědci zahájili dialog se zástupci vlády zodpovědnými za zveřejňování informací o UFO? Pokud ano, kdy myslíte, že se tento dialog odehraje? Pokud ne, proč?
4. Co by mělo tvořit náplň dialogu mezi ufology / vědci a zástupci vlády zodpovědnými za zveřejňování informací o UFO (pokud věříte, že se to stane)?
5. Jak můžeme ( tj. výzkumníci UFO, vláda či obojí) veřejnosti nejlépe vysvětlit různorodost mimozemské přítomnosti na Zemi? (jsou tu např. mimozemšťané, kteří svou přítomnost tají, dále hybridi mimozemšťanů a lidí, mimozemšťané trvale obývající Zemi, mimozemšťané dočasně "vtělení" do lidské podoby, duše dříve inkarnované jako mimozemšťané, nyní inkarnované jako lidé, a mimozemšťané sdílející "myšlenkový prostor" lidí) Pokud nesouhlasíte s některou z výše uvedených charakteristik, vyslovte se k těm, s kterými souhlasíte.
6. Co může udělat obec výzkumníků UFO pro to, aby bylo sníženo riziko veřejné paniky nebo rasové války poté, co bude oznámena existence UFO / mimozemšťanů? (pokud nevěříte, že k tomu dojde, vysvětlete prosím, proč).
7. Další otázky a komentáře.

Během konference mělo 20 špičkových výzkumníků možnost setkat se s Danem Smithem, který je údajně členem tajné skupiny agentů zpravodajské služby známé jako ,,The Aviary“. Tato skupina má prý k dispozici řadu tajných informací o mimozemšťanech. Dan Smith na schůzce vystupoval jako „civilní zástupce CIA.“

Většina přítomných se shodla na tom, že vládní odhalení by mělo být učiněno okamžitě ( pravděpodobně se tak stane během následujících dvou roků) a že k veřejné panice zřejmě nedojde. Každý výzkumník měl svoji představu o tom, jak by měla být veřejnost připravována, aby se zároveň předešlo traumatům a konfliktům.
Zazněly celkem logické názory, že nejlepší způsob "aklimatizace" veřejnosti by byl prostřednictvím televize a veřejného vzdělávacího systému. Marc Davenport navrhl, aby ke sdělení těchto informací byly využity slavné osobnosti, protože většina lidí, kteří mohou úplně ignorovat vše, co řekne povolaný výzkumník UFO, napjatě poslouchá každé slovo z úst hollywoodských hvězd a profesionálních sportovců. S tím však nelze úplně souhlasit. Mnoho lidí by se mohlo domnívat, že jde jenom zase o jakousi nevkusnou reklamu a v podstatě i jakousi provokaci namířenou proti zastáncům existence UFO a mimozemšťanů.
Osobně velice pochybuji o tom, že by byl projev jakési hollywoodské hvězdičky ve smyslu existence mimozemšťanů brán veřejností, alespoň tou soudnější částí, vážně. Možná v Americe, ale v Evropě? Samozřejmě, v Americe je poněkud odlišnější mentalita než například v západní či střední Evropě. Zkusme tuto situaci „napasovat“ do našich „menších“ poměrů. Představte si například Luďka Sobotu nebo Helenu Růžičkovou, zkuste si představit idol našich hokejových fanynek Jaromíra Jágra nebo superhvězdy naší hudební scény Lucii Bílou a Daniela Hůlku, jak ti všichni zasvěceně hovoří o existenci mimozemšťanů. Opravdu otřesná představa, bez urážky ovšem. Stejně tak si jistě nedokážete představit některé až na kost prolhané politiky, i když by to třeba byla poprvé skutečná pravda, co by jim jaksi „omylem“ vyklouzla z úst, hmmm.

Co se týče působení médií, především televize, bylo by vhodnější dát spíše prostor známým a nezaujatým osobnostem vědy, výzkumným skupinám a dokumentárním pořadům s autentickými a jasně čitelnými snímky UFO - eventuálně mimozemšťanů. Vhodné by také bylo pomalu tuto problematiku vsouvat do běžných pořadů. Všimněme si, že UFO a mimozemšťané se v poslední době neobjevují jen ve speciálních televizních programech jako jsou např. Unsolved mysteries(Nevyřešené záhady), Sightings(Pozorování), Encounters (Setkání), Ancient Prophecies(Starověká proroctví), The Other Side (Druhá strana), atd. a ve sci-fi programech jako Star Trek, Akta X a Sea Quest, nýbrž se vyskytují i v běžných programech, seriálech jako je Dallas, Melorose Place, i v rodinném animovaném seriálu Simpsonovi. Je to vždy jen v takovém časovém úseku a nebo situaci, že byste si toho třeba i nevšimli, alespoň ti méně pozornější.

V Mesquitu se Davenport také zmínil o tom, jak efektivní jsou zábavné parky - např. park u hotelu Luxor v Las Vegas. V tomto smyslu byl zhruba půl roku na to televizí odvysílán velice zajímavý dokumentární pořad ve kterém vystoupil Michael Eisner, předseda společnosti Disney - celosvětové multimilionářské zábavní korporace, která má vliv na miliony lidí. Tehdy moderátor Robert Ulrich uvedl na rovinu, že jsme po desetiletí navštěvováni mimozemšťany, že vláda tento fakt skrývá, a že Disney ve svém zábavním parku zbudoval aktrakci, která má lidi připravit na „nevyhnutelný kontakt“ s mimozemšťany.

S iniciativou v otázce „vzdělávání“ veřejnosti budou muset přijít sami ufologové

Ale vraťme se ještě k tomu co se dělo na konferenci v Mesquitu (prosinec 1994). Bylo dost nápadné, jak se názory agenta zpravodajské služby Dana Smitha často nápadně lišily od názorů druhých. Přítomným účastníkům především sdělil to, že by si neměli činit jakékoliv naděje, že CIA nebo jiná vládní složka oficiálně přizná politiku zastírání.. Řekl, že s iniciativou v otázce „vzdělávání“ veřejnosti budou muset přijít sami ufologové.
Marc Davenport, jeden z účastníků konference, prohlásil : „Většina z nás se domnívá, že pokud armáda a zpravodajské agentury nejsou ochotny přiznat existenci mimozemšťanů, neměly by nám alespoň stát v cestě. Mělo by jednou provždy přestat zatajování informací, zesměšňování svědků, zastrašování lidí, porušování zákona o svobodě informací... atd. Rozhodně by měl být umožněn přístup k reálnějším a hmatatelnějším důkazům, o kterých víme, že je vláda ukrývá a které by mohly jednoznačně podpořit naše argumenty.“
Dan Smith s tímto názorem nepolemizoval.

Nyní se tedy zdá, že program AKLIMATIZACE by skutečně mohl být uveden do chodu. Mohl či nemusel být naplánován již před konferencí v Mesquitu, ale zdá se, že se vyvíjí a bude se dále vyvíjet podle stejných pravidel, která byla navržena právě tam.

Zdá se, že jde opravdu všechno pěkně podle jakéhosi tajuplného plánu, podle jakéhosi pečlivě promyšleného programu. Koncem jara a začátkem léta 1995 se totiž do všech médií po celém světě dostávají autentické snímky s pitvou mimozemšťana, údajně se mělo jednat o tělo jednoho z mimozemšťanů, který byl nalezen po havárii UFO poblíž Roswellu. Zdálo se, že bariéra, která nás dělila od poznání skutečné pravdy o existenci mimozemšťanů je konečně prolomena. Poprvé jsem tento snímek docela náhodou spatřil koncem června 1995 ve Francii, když jsem si jednoho večera vyhledával v televizi něco, co by mne zabavilo. Tehdy jsem byl opravdu přesvědčený, že se jedná o mimořádnou událost, zapůsobilo to na mne opravdu ohromně - alespoň na první dojem. Druhý den, možná dřív, se objevily některé snímky v časopisech a novinách, byly tam články s názory různých nadšenců, ufologů, odborníků a skeptiků. Pozdější informace a odborné analýzy však jednoznačně poukázaly na mnoho rozporů v autenticitě snímku. Hodně se začalo polemizovat o tom, jestli to, co leží na stole není dokonce nějaká figurína, člověk, se kterým se tak trochu experimentovalo nebo oběť nějaké nemoci. atd. Orgány, které byly z těla vyjmuty při pitvě, stavba kostry atd. - to bylo všechno šikovně rozmazané. Rozměry člověka to v podstatě mělo, ale těch šest prstů? Také žádná záhada, dominantním znakem v naší genetické výbavě je přeci šest prstů - nikoliv pět. Zatím se však spolehlivě nevysvětlilo, proč máme prstů na rukou i na nohou pouze pět. Nebo nyní ano?!
Přestože se ukazuje, že tu mnoho věcí nehraje, můžeme filmový materiál s „pitvou mimozemšťana“ zcela bez rozpaků zařadit jako malou součást do velkého a dlouhodobého programu. Pokud totiž tato kamufláž měla být jenom jakousi zkouškou, nebo přípravou na to, že jednou budou odhaleny skutečné vizuální - filmové materiály, pak je třeba jejím tvůrcům uznale poplácat po rameni, protože odvedli vskutku velmi zajímavé a citlivé dílko. Celé to bylo zřejmě velice pečlivě a citlivě promyšleno se zřetelem na všechny důsledky. Tak například pro ty, kteří nejsou jaksi vnitřně připraveni přijmout existenci mimozemšťanů, je daleko méně hrůznější, když vidí mrtvé tělo než když by viděli živou cizí bytost. Ještě méně úděsné je to, že film je údajně téměř 50 let starý. Uklidňujícím dojmem také působí některé rozostřené části filmu a také fakt, že tělo je až příliš podobné lidskému, že se tedy nejedná o tzv. „šediváka“. Naskýtá se vlastně možnost, že se vůbec nemusí jednat o mimozemšťana. Mnoho, tisíce, možná i miliony lidí, kteří se obávali nebo obávají myšlenky, že mimozemšťané existují, muselo zvážit reálnost filmu ještě před tím, než jej odmítli, díky tomuto nejednoznačnému materiálu nejsou nuceni v ně věřit. Je však možné předpokládat, že se v těchto lidech přeci jenom, alespoň trochu, mysl jakoby otevřela a díky tomu se pak budou moci lépe vyrovnávat s realitou mimozemšťanů právě v momentě někdy nepříliš šetrné konfrontace. Zahrneme-li tedy film s jakousi pitvou mimozemšťana do procesu AKLIMATIZACE - do cíleného a promyšleného programu, pak nekonečné hašteření o tom je-li snímek autentický či nikoliv, je zcela bezpředmětné.

Později se objevují další, tentokrát stoprocentně podvržené filmy - videosnímky s mrtvými mimozemšťany. Názory mnoha lidí i zastánců existence mimozemského života jsou ve většině případech kategoricky odmítavé. Zaznívají spíše hlasy hovořící o jakési provokaci nebo v souvislosti s prvním filmem o určitém „záměru“.

V roce 1998 se na veřejnost dostává videozáznam dokonce s živým mimozemšťanem. Na záznamu je vidět, jak si mimozemšťana prohlíží několik lékařů. Mimozemšťan dostává něco jako zcela pozemský záchvat a lékaři se mu údajně snaží pomoci. Když jsem to však viděl poprvé, působilo to na mne spíše takovým dojmem, jako kdyby onu bytost spíše mučili a zkoušeli co vydrží nebo ji snad zabíjeli. Film má pokračovat tím, že se bytost třese po celém těle a z úst jí vytéká jakási zelená tekutina.

Tento film se dostal „ven“ z AREA 51 díky jakémusi VIKTORU, tamnímu zaměstnanci. Jméno Viktor není pravé a dotyčný tak zůstává v anonymitě, ví se pouze tolik, že je to Američan. Ten sdělil, že měl film digitalizovat a upravit. Z Area 51 se mu podařilo kousek filmu propašovat za pomoci internetu. Na veřejnost se však původně dostávají smyšlenky o tom, že jej propašoval omotaný kolem prstu, který měl převázaný obvazem, nebo náplastí a předstíral zranění.
Takže, ven se dostal další videozáznam s mimozemšťanem - tentokrát s živou cizí bytostí. Jak je to ale s jeho autenticitou? Dodnes není rozhodnuto, nikdo nedokáže přinést spolehlivé vysvětlení. Ano, objevují se vysvětlovači, a to dost pohotově, argumentujíce tím, že takovou věc dokáží napodobit ve filmovém studiu za pomoci nepříliš náročných triků. Objevilo se pak několik dalších „živých“ filmových snímků - napodobenin, dokazujících, jak je to snadné. Veřejnost je tedy opět uklidněna, jen málokdo se například pozastavil nad tím, co všechno dnes dokáže filmová technika napodobit. Nedomnívám se však, že by to, že něco dokážeme napodobit za pomoci figuríny, mělo něco dokazovat. Pokládám tento argument za nepříliš spolehlivý a stejně tak hloupě na mne působí padělání piktogramů v obilí za zcela stejným účelem. Zase je to jen pouhé střílení naslepo a pokud si zachováme objektivitu, můžeme směle tvrdit, že je to s autenticitou tohoto filmu zase jenom 50% na 50%.
Pokud je toto však opět jenom záměrný podvrh, nikde není psáno, že by to nemohl být zároveň další stupeň zkoušky míry únosnosti veřejnosti. Pak si ale nedokáži představit, co by mělo následovat dalšího. Snad další „podvrh“ v podobě simulace přistání neznámé kosmické lodi se „skutečně živými“ mimozemšťany, ale to už by bylo mnohem náročnější.

Pokud v rámci AKLIMATIZACE bude probíhat uvolňování materiálů z tajných vládních archivů dokazujících existenci mimozemšťanů, UFO a jiných dalších neobvyklých věcí, je nutné také počítat s tím, že tyto materiály a informace z nich budou „vrženy“ na veřejnost se spoustou dalších záměrně kamuflovaných dokumentů nebo materiálů. Občas se totiž objevují různé informace o tom, že uvnitř vlády (USA) je několik frakcí, z nichž jedna chce zveřejňovat pravdu o UFO a mimozemšťanech avšak její úsilí je mařeno ostatními, které chtějí v kamufláži pokračovat. Z jakého důvodu, pokud tomu tak skutečně je? Možná, že i tato vysoká hra je jednou z mnoha součástí aklimatizace. Ale možná naštěstí, tento proces není závislý pouze na nich, respektive na lidech, je tu totiž ještě další aktér, vlastně je to ten o koho tu běží. Je jen otázkou, do jaké míry je tady propojení s lidmi, kteří se na procesu aklimatizace podílejí, je-li vůbec nějaké.

Rok 1993 přinesl doslova invazi UFO do oblasti Mexika - Mexiko City, do roku 1996 bylo natočeno kamerami profesionálů i amatérů mnoho šokujících snímků UFO a jejich neuvěřitelných manévrů. Objevují se další autentické videosnímky z Arizony a v neposlední řadě i v letošním roce z východní Anglie. Názory mnoha skeptiků a lidí odmítajících možnost existence mimozemšťanů jsou intenzivně doslova drceny pod palbou nových a čím dál tím zajímavějších autentických videozáznamů různých objektů manévrujících na obloze takovým způsobem, že nelze než říci: „...toto snad nemohl nikdo vytvořit tady na zemi!“ Ano, právě ta spousta videosnímků je možná jedním z nejsilnějších nástrojů programu aklimatizace.

Čím dál více lidí je ve skupinách nebo individuálně konfrontováno s tímto fenoménem, a to v různém stupni, od pozorování objektu na obloze až po setkání s neznámými bytostmi - možná mimozemšťany - a únosy. Podle statistik se jedná většinou o lidi odmítající možnost něčeho takového. Je docela možné, že právě tato skupina lidí je v jakémsi větším vnitřním ohrožení, než ta skupina, která možnost existence mimozemšťanů připouští. Pokud se tedy nejedná jenom o jakousi náhodu, pak i tady jde o určitou součást či způsob aklimatizace nebo jakési náročné přípravy .

Nyní se lidstvo nachází v poměrně bouřlivém období všelijakých politických a společenských zvratů, šílených vědeckých objevů a jejich aplikací, ohromného rozvoje vojenskoprůmyslového komplexu a mnoha jiných oborů. Pokud je tedy program aklimatizace skutečností a mimozemšťané tím pádem též, pak je jenom otázkou času, kdy dojde k onomu největšímu zvratu v dějinách lidstva a existence nebo přítomnost cizích nepozemských bytostí se stane bez rozdílu naprosto pro všechny neoddiskutovatelnou a pro mnohé tvrdou realitou.
Bůh s námi !

Petr Novák, předseda společnosti Sirius
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 2.část Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
lesniakiwicz
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 1.část Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
lesniakiwicz
Robinsoni na Měsíci Současnost & filosofie
Výzkum & pokrok
red
Blázen pro březen Aréna
Blázni?
red
Mayský kalendář a cesta k roku 2012 Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
red
Blázen pro únor Aréna
Blázni?
red
Blázen pro leden Aréna
Blázni?
red
"Boží mlýny" létaly na Radnicku Záhady
UFO, USO, UL
Marušáďa
NASA se snaží… Současnost & filosofie
Výzkum & pokrok
Dalibor Novák
Blázen pro prosinec Aréna
Blázni?
red
Blázen pro listopad Aréna
Blázni?
red
Blázen pro říjen Aréna
Blázni?
red
Blázen pro září Aréna
Blázni?
Dalibor Novák
…a komiks se stane zdrojem života Aréna
Média
Dalibor Novák
…a komiks se stane zdrojem života Aréna
Média
Dalibor Novák
Blázen pro srpen Aréna
Blázni?
red
První paprsky 6. slunce vysuší záplavy v lidských srdcích… Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
VESMÍRNÝ PODVOD: AŤ SE OBČANÉ STRACHUJÍ Aréna
Média
Dalibor Novák
AŽ DO FINÁLNÍHO ODHALENÍ Aréna
Média
Dalibor Novák
Blázen pro červenec Aréna
Blázni?
red
Blázen pro červen Aréna
Blázni?
red
Sezóna kruhů 2002 začala v řepce Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
Dalibor Novák
Blázen pro květen Aréna
Blázni?
red
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
O iluzi postupného vývoje a nelineární pravdě aneb „mimozemšťané po kapkách“ Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Projekt Odhalení Aréna
Média
Dalibor Novák
Prosincový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Listopadový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Je to oficiální… Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Aklimatizace skrze média Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Přehlížené přiznání Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Říjnový cintát Aréna
Cintáty měsíce
red
Základní logika aneb proč mimozemšťané, proč právě teď a proč je vše tak jak je - otázka 1 Současnost & filosofie
Proč?
Dalibor Novák
UFO TROCHU JINAK Záhady
UFO, USO, UL
Jiří Kult
Hitlerovy supertajné zbraně II Záhady
Česká historie
Milan Doležal
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001