v této rubrice
ve všech rubrikách
EDEN ASI EXISTOVAL
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Úsvit dějin
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 05.11. 2001
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 6452
Na Zemi kdysi existovalo místo, kde bylo radost žít. Místo, kde neexistovaly žádné starosti ani nedostatek, kde všichni tvorové žili v dokonalé harmonii. Místo, kde byl stvořen člověk, a odkud byl za svůj hřích vykázán. Snad to bylo jeho povahou, že podlehl pokušení a zatoužil po poznání. Každopádně se už nikdy nedostal za jeho brány, které strážili plamennými meči cherubínové. Toto místo se nazývalo Eden.
Někteří lidé neberou ráj jako nějaké ohraničené území, ale chápou ho jako celý zemský povrch, tak, jak to hlásal teolog a filozof Martin Luther (1483 – 1546). Jiní ho chápou zcela symbolicky. Těžko si však představit, že šlo jen o nějakou metaforu, nebo celý zemský povrch, když si přečteme přesný popis z Bible. V knize Genesis (2,10-14) se doslova píše: „Z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahrady. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Jméno prvního je Píšón; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato, a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol. Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. Jméno třetí řeky je Chidekel, ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.“
Je známo, že řekou Chidekel byl míněn Tigris. Podle toho, kam je ráj v Bibli situován, se dá snadno usoudit, že se mohl nacházet na území někdejší slavné říše Mezopotámie – dnešního Iráku. Tato teorie se také jako jediná může chlubit nejvěrohodnějším důkazem, totiž faktem, že dvě ze zmiňovaných řek se dodnes nazývají stejně. Při pohledu na současný klimatický stav této země není těžké si představit, že zbylé dvě řeky zkrátka vyschly, stejně jako asi v prachu zanikl i samotný Eden. Jiné teorie staví biblický ráj do Jemenu či do Egypta, ale chybí jim přesvědčivé důkazy.
Málokdo ale ví, že země E.DIN skutečně existovala. Edin znamená rovina, nebo také, psáno E.DIN, znamená „Dům spravedlivých“, což by se pro boží ráj jako název docela hodilo. E.DIN leží skutečně v Mezopotámii, v zemi Sumeru, neboli biblického Šinearu, a v jeho středu se na umělém kopci nacházelo podle Sumerů nejstarší sídliště na světě - E.RI.DU. Mnohé sumerské spisy byly shledány podrobnými předchůdci biblických textů, a podíváme-li se na názvy Země v mnoha cizích jazycích, je snadné uvěřit, že Sumerové tvrdí pravdu, a že E.RI.DU dalo později jméno celé naší planetě. V aramejštině se totiž jmenuje Ereds, Erd nebo Ertz v kurdštině, Eretz v hebrejštině, Erde v němčině či Earth v angličtině.
Dalibor Novák
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
Atentát na Bushe v roce 2005
a smrt Husajna než dojde k soudu
Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Byly to babylonské věže? Aréna
Média
Ivan Odilo Štampach
Armagedon bude utajen Aréna
Média
red
Kalijuga? Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Ivan Odilo Štampach
Extrémní počasí Aréna
Média
red
Radikální změny počasí mohou do 20 let zničit stávající civilizaci Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
red
Proroctví maka - šamana Atuka-hé (1997) Současnost & filosofie
Proroctví
red
Mayský kalendář a cesta k roku 2012 Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
red
Rudé nebe Současnost & filosofie
Proroctví
Jiří Wojnar
Moře v Čechách – předpovědi a potopa – Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
První paprsky 6. slunce vysuší záplavy v lidských srdcích… Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
104 laureáti Nobelovy ceny varují Aréna
Média
Dalibor Novák
Nostradamus a New York 5: Varování pro budoucnost Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Nostradamus a New York 4: Nešťastná válka ve znamení raka Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Nostradamus a New York 3 – Jak se čte lstivý básník Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Filosofie 2012 Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
Třetí fátimské proroctví Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
New York a Nostradamus 2 - odpověď autora na reakce Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Nostradamus a New York 2: TAHÁNÍ ZA NOStradama Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Hrozí nám Aštar? Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Nostradamus a New York Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Sumerská mytologie Záhady
Úsvit dějin
Dalibor Novák
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001