v této rubrice
ve všech rubrikách
JE TO OFICIÁLNÍ…
Rubrika: Současnost & filosofie
Podrubrika: Aklimatizace & spirituální proměna
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 25.11. 2001
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 4069
Zcela výjimečnou úlohu v procesu aklimatizace mají otázky okolo objevení nepozemských bytostí. Jednalo by se totiž o zcela zásadní změnu v pohledu člověka na svět, novou koperníkovskou revoluci. Není třeba být příliš skeptický k existenci programu aklimatizace jako takovému, nejde totiž o žádné sci-fi. Konference na mezinárodní úrovni na téma „Co dělat v případě objevu mimozemské civilizace“ se totiž již několikrát uskutečnily, a jejich teoretické závěry byly téměř totožné s tím, co vám nyní předkládám jako vypozorovanou realitu. V roce 1985, krátce před setkáním Reagana a Gorbačova v Ženevě, vytvořil odbor rozvinuté techniky na ministerstvu obrany USA z vědců a diplomatů – odborníků NASA a zástupců Sovětského svazu – pracovní skupinu, jejímž úkolem je zabývat se otázkou, co bychom měli dělat, kdybychom objevili mimozemšťany. První výsledky byly uveřejněny roku 1989 v dvoustránkovém dokumentu nazvaném Zásadní postup po objevení mimozemských inteligencí. Dokument obsahuje deset klauzulí a jednu přílohu. V hlavní části se zabývá výběrem úřadů, jež by byly po oznámení objevu pověřeny řízením. Uvádí se zde, že především bude třeba zabránit panické reakci, s níž je nutno počítat, pokud se veřejnost doví, že „my, lidstvo, nejsme ve vesmíru sami“. Proto se každému objeviteli zakazuje poznatky zveřejňovat. Musí o nich pouze neprodleně informovat pracovní skupinu, jež bude okamžitě koordinovat další výzkum. V osmém odstavci se doslova praví: „Na žádný signál nebo důkaz existence mimozemských inteligencí nesmí být reagováno, dokud se neuskuteční příslušné mezinárodní porady. Tyto porady budou předmětem zvláštních úmluv.“ Jestliže by bylo nutno určitý signál nejdřív dešifrovat, pak je nutno v mezidobí zabránit vzniku poplašných zpráv a předejít tomu, aby se situace stala nekontrolovatelnou. Na případný tlak ze strany tisku a veřejnosti musí vláda reagovat uklidňujícími prohlášeními. V případě UFO se tomu tak děje již velmi dlouho, v problematice tzv. kruhů v obilí bylo vydáno uklidňující prohlášení, že je vytvářejí dva důchodci jménem Doug a Dave z recese. Ale o tom až později. Existuje také služební pokyn NASA z roku 1967 ke „zpracování zpráv o fragmentech kosmických vozidel“ a pro „pozorování objektů, které nejsou kosmickými vozidly“, který nařizuje „za žádných okolností s pozorovatelem nebo telefonujícím nediskutovat o původu objektu“.
Je tu i další důkaz manipulace s veřejností, ze strany tajných služeb. Hovoří o tom osmadvacetistránková studie nazvaná „Záležitost, kterou nelze zlikvidovat: Role CIA ve vyšetřování UFO v letech 1947-1990“, sepsaná historikem CIA Geraldem K. Hainesem a zveřejněná v srpnu 1997. Píše se v ní, jaká politika CIA vzhledem k UFO byla stanovena v lednu 1953: „vzhledem k tomu, že zprávy o UFO by mohly vést k „hysterickému chování mas,“ bylo doporučeno, aby Národní bezpečností rada zprávy o UFO diskreditovala a veřejnost byla ujištěna, že o UFO neexistují žádné důkazy. Měla být použita masmédia, inzertní kampaně, profesní kluby, školy a dokonce Disneyova společnost, aby toto poselství šířily… Bylo navíc doporučeno, aby soukromé skupiny jako Civilní vyšetřovatelé létajících talířů z Los Angeles nebo Výzkumná organizace pro vzdušné jevy ve Wisconsinu byly studovány z hlediska možných podvratných aktivit. K tomu musela CIA uvolnit asi 900 stran dokumentů o UFO ze svého archivu, přičemž se zjistilo, že téměř dvě desítky z nich pocházelo od NSA, která dosud tvrdila, že se nikdy o toto téma nezajímala a že nemá jediný dokument. Když výše zmíněná politika CIA z roku 1953 byla taková, jak přiznává, proč by nemohla týchž praktik využívat i dnes, opačným směrem? Tak, aby si společnost opět zvykla na pravdu, která jí byla předtím odpírána?
V prosinci 1994 se v nevadském Mesquitu uskutečnil Mezinárodní kongres v otázce UFO. Účastnili se ho badatelé z celého světa a také civilní zástupce CIA Dan Smith, jenž je však také známý jako člen tajné skupiny agentů zpravodajské služby známé jako The Aviary. Výzkumníci měli přednést svoji představu o tom, jak by měla být veřejnost připravována, aby se zároveň předešlo traumatům a konfliktům. Řešení, která jednotliví účastníci navrhli, byla logická a velice podobná o tři roky později odtajněné politice CIA. Jak se účastníci shodli, nejlepší způsob "aklimatizace" veřejnosti by byl prostřednictvím televize a veřejného vzdělávacího systému. Jeden z účastníků, Marc Davenport, navrhl, aby ke sdělení těchto informací byly využity slavné osobnosti, protože většina lidí, kteří mohou úplně ignorovat vše, co řekne povolaný výzkumník UFO, napjatě poslouchá každé slovo z úst hollywoodských hvězd a profesionálních sportovců. Můj kolega a předseda společnosti Sirius (společnost zkoumající paranormální aktivity) Petr Novák, který před lety poprvé zpracoval výsledky této konferenci a napsal článek s názvem „Aklimatizace“, tehdy správně podotkl, že „mnoho lidí by se mohlo domnívat, že jde jenom zase o jakousi nevkusnou reklamu a v podstatě i jakousi provokaci namířenou proti zastáncům existence UFO a mimozemšťanů.“ Navíc se však upřímně smál při představě, jak by se tato politika aplikovala na odlišnou mentalitu Evropy a především nás v České republice. Napsal o tom: „Zkusme tuto situaci „napasovat“ do našich „menších“ poměrů. Představte si například Luďka Sobotu nebo Helenu Růžičkovou, zkuste si představit idol našich hokejových fanynek Jaromíra Jágra nebo superhvězdy naší hudební scény Lucii Bílou a Daniela Hůlku, jak ti všichni zasvěceně hovoří o existenci mimozemšťanů. Opravdu otřesná představa, bez urážky ovšem.“ Také jsem se tehdy smál. Co ale říci nyní? Helena Růžičková téměř pravidelně sedává v diskusních pořadech na téma mimozemšťanů, Jaromír Jágr se nechal slyšet, že je velkým zastáncem mimozemských teorií, a Michal David v tomto duchu zasvěceně v televizi hovoří. Je vidět, že proroci se rodí zvláštním způsobem. Poslední dobou mívám pocit, že jakákoli představa, která se mi zdá opravdu směšná a neuskutečnitelná, se právě zanedlouho stane.

Dalibor Novák

(vybráno z připravované knihy "Duch doby, fenomén aklimatizace a etika pro nové milénium")
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 2.část Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
lesniakiwicz
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 1.část Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
lesniakiwicz
…a komiks se stane zdrojem života Aréna
Média
Dalibor Novák
První paprsky 6. slunce vysuší záplavy v lidských srdcích… Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Sezóna kruhů 2002 začala v řepce Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
Dalibor Novák
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
A K L I M A T I Z A C E Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Petr Novák
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001