v této rubrice
ve všech rubrikách
PROVOLÁNÍ PRO 21. STOLETÍ
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Média
Autor: Dalibor Novák
Vloženo: 01.12. 2001
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 3348
13. dubna 2001 byla podepsána nová výzva, která se chce postavit "materialismu, náboženské nesnášenlivosti a možné ekologické katastrofě". K této výzvě jsem se připojil 27.11. i já. Myslím si, že stojí za přečtení. Chcete-li se také přidat, můžete tak učinit skrze mail blanik@osud.cz a chcete-li dostávat informace o dění v novém hnutí Blaník, které se okolo této výzvy zformovalo, zapište se na adrese http://www.osud.cz/hnuti/. Především nám však napište, co si o výzvě myslíte. Jsme přece v aréně!
Dalibor Novák, šéfredaktorProvolání pro 21. století


Jsouce přesvědčeni o tom, že člověk se stále více odchyluje od své podstaty, velmi silně vnímáme - coby potomci sv. Václava, Jana Husa, Jana Á. Komenského, Karla Čapka či Jana Palacha - povinnost zasadit se o hlubší pochopení toho, proč zde jsme a kam jdeme. Vědomi si své spoluodpovědnosti za životy našich dětí, vnuků a pravnuků, ale i za život planety Země, formulujeme dnes těchto několik bodů doufajíce, že najdou na prahu 21. století postupně pochopení a naplnění....

Prohlašujeme, že:


úctu

lásku

toleranci

pomoc

pokoru

soucit

porozumění

člověka k člověku považujeme za základní hodnoty,
koexistenci duchovní a fyzické podstaty člověka

touhu neustálého hledání a objevování

podřízenost přírodním zákonům

podřízenost kosmickým zákonům

sounáležitost ke galaktickému společenství

chápeme jako základní atributy našich životů,
jakékoliv formy náboženského fanatismu

jakékoliv formy násilí, ale i slovního nátlaku

totální podřízení se penězům a globální ekonomice

odmítáme jako hrubé nepochopení všech souvislostí a
přírodních zákonů,
osobní zdokonalování se a duchovní rozvoj každého z nás

zastavení devastace planety Země

poučení z historie

poučení z přírody

spolupráci mezi všemi státy, národy a rasami

spolupráci klasické a alternativní medicíny

využívání přírodních energetických zdrojů

umožnění svobodného výběru vzdělání a vytvoření harmonického prostředí dětem

postavení na roveň státního, soukromého, alternativního i rodičovského školství

revizi materialistických pedagogických koncepcí

chápeme jako správnou cestu budoucího vývoje lidstva!
V Praze, dne 13. dubna 2001 podepsáni:

Chvátal Jaroslav

Mašek Jiří

Polnar Martin

(K dnešnímu datu má výzva 183 podpisů.)
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001