v této rubrice
ve všech rubrikách
REAKCE KE ČLÁNKU
VELKÝ TŘES(K)

JISTÝ DRUH POHLEDU
Autor: Jožin
Vloženo: 03.02. 2013
Celý vesmír je jedna velká chemická továrna. Zastánci Velkého třesku si musí uvědomit, a taky připustit, že podle jejich teorie je Vesmír konečný. Dá se to říci
jen o jeho podobě, jakou známe dnes. Jinak ale platí, že Vesmír je nekonečný. Pro náš mozek je nekonečno těžko představitelné. Abych zvýšil představivost, uvedu
příklad: Když vezmu jednu makovici, postavím se doprostřed fotbalového hřiště a jedno zrníčko máku umístím doprostřed. Další zrníčka rozsypu po ploše celého hřiště. To jedno zrníčko uprostřed je náš nám známý Vesmír a ty další zrníčka na zbytku hřiště jsou další Vesmíry, o kterých nemáme ani tušení, někteří je ani nepřipouští. Ale určitě jsou. To jen pro představu, aby si člověk uvědomil, jaký prázdný prostor může být mezi Vesmíry. Jeden může být jako zrnko máku na ploše fotbalového stadionu, jiný může být velký jako fotbalový míč, prostě různé vesmíry mají různé velikosti. Ty taky mohou ovlivňovat přímo nebo nepřímo dění v našem Vesmíru. Všichni dobře víme, nic nezmizí, ale že po čase se vše rozpadne, chcete-li rozloží a vznikne něco jiného. Přeměny trvají tak dlouho, dokud jsou k tomu podmínky. Časem se veškerá energie vyčerpá a postupně se budou měnit podmínky. Jestliže příznivé podmínky pominou, rozpad bude stále pokračovat na menší a menší částice, nebude ani tolik energie, aby udržela pohromadě nějaký miniaturní celek až dojde k vesmíru bez pevné hmoty, budou jen ty nejmenší možné, nám třeba ještě neznámé částice, které se budou pohybovat ve vymezeném časoprostoru (nám známém vesmíru) tak, jako před vznikem nám známého Vesmíru. Budou jen rozpadlé atomy, které budou putovat bezcílně vesmírem. Než k tomu dojde, může to trvat z našeho pohledu nekonečně dlouho, třeba i miliardu let na entou. Pak, z nám neznámé části jiného Vesmíru, může přiletět prvek, který svým "průletem" navodí příznivé podmínky, spustí řetězovou reakci a tím začne znovu kolotoč Velkého třesku. Dále už to známe. Ale vesmír, jak se uvádí,jeho stáří, může bude mnohem starší, protože jen člověk si může myslet, že odhalil vše, ale není to pravda. Člověk se řídí svými výzkumy, pozorováním a z toho vyvozuje své závěry. Jenže POZOR! Je zde velké nebezpečí, že svá pozorování, navíc třeba zaměřená špatným směrem, a zjištění špatně vyhodnocuje. Proto mohou a věřím
že co do stáří vesmíru, i jsou špatně vyhodnoceny. Hubblův teleskop zachytil jistá záření, podle jejichž rozboru bylo určeno stáří vesmíru. Položme si ale otázku, co když to je jinak? Proč jsou vědci tak jisti, že zachytili to správné záření? Jak mohou vědět, kterým směrem Hablův teleskop zaměřit? Musí si být vědomi toho, že zanikne-li zdroj záření, zanikne i jeho další šíření. Taky musí připustit, že mohou měřit záření z více zdrojů, které se šíří stejným směrem, z nichž některé již neexistují, ale záření připisují jednomu zdroji. Otazníků je mnoho, ale podstata "vzniku" vesmíru, toho nekonečného, bude pravděpodobně skryta v tomto krátkém
laicky pojatém článku, který je sice založen na laické "logice pozemšťana" ovšem bez jakýchkoliv důkazů. Proto prosím aby tento příspěvek byl také tak vnímán.
detail článku   -   vlož reakci
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001