v této rubrice
ve všech rubrikách
REAKCE KE ČLÁNKU
ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O LIDSKÉ STRAVĚ

TO JE SPRAVNA BLBOST
Autor: taula
Vloženo: 09.11. 2007
dělí se jen na tři skupiny a to býložravce, všežravce a masožravce. Mimo jiné i primáti občas přijmou maso.
detail článku   -   vlož reakci

NE ZAS AŽ TAK DOCELA ...
Autor: autor článku
Vloženo: 13.11. 2007
Prostudujte si, prosím, knihu "Zázračná detoxikace", která je uvedena v pramenech. Tam se píše podrobně, kterými znaky se jednotlivé skupiny živočichů liší: mezi plodožravci a všežravci skutečně rozdíly jsou. Jinak, uznávám, že článek je pojat poněkud jednostranně, proto jsem napsal pokračování, které najdete na adrese: http://www.volny.cz/l_kopecky/zdravi/Detoxikace.pdf
detail článku   -   vlož reakci

JSME VŠEŽRAVCI.
Autor: pessamotar
Vloženo: 20.11. 2007
Od nepaměti je lidský rod všežravý,to znamená schopnost živit se čímkoli vhodným k zahnání hladu.Některé potraviny jsou k tomuto účelu vhodnější,lze je lépe trávit,jiné méně vhodné-tráví se hůř.Pkud by měli pravdu propagátoři "zdravé bezmasé stravy",pak by primitivní národy tuto stravu konzumovaly.Všechny primitivní národy však konzumují vše poživatelné bez rozdílu.Jde tu jen o prosazování různých názorů na výživu takzvaně zdravou.Vždy se najde někdo,kdo zaujme ostatní lidi svými nápady a část jich přesvědčí o sbé"PRAVDĚ",která je jediná a nejlepší na světě.Bohužel každý nový "spasitel" najde dost následníků,kteří jeho nápady vesele šíří do světa a prinášejí problémy lidem,kteří je dosud neměli(problémy s psychykou,že dělají něco špatně pokud jedí maso atd.)Mnoho lidí bohužel potřebuje k životu nějakou víru-jakoukoli- která je povede a řekne co je dobře a co ne,to je faktický důvod proč se lidé dají ovládat rádi.Člověk by si měl dělat názory podle zdravého rozumu a ne jen slepě přijímat předložená učení,ať už je říká kdokoli-s titulem nebo bez.
detail článku   -   vlož reakci

RE: JSME VŠEŽRAVCI
Autor: Autor článku
Vloženo: 21.11. 2007
Zdá se, že máte v problematice výživy jasno. Pokud je Vám méně než 40 let a cítíte se zdráv, tak se pravděpodobně nemusíte nějakými doporučeními ohledně zdravé výživy nechat znepokojovat. Většině lidí takový postoj vydrží zhruba do padesáti let (můj případ). Potom se začínají objevovat různé zdravotní potíže a člověk se začne ptát, jak je to možné? Proč je tolik lidí po dosažení tohoto věku nemocných? Tyto otázky si současná medicína zpravidla neklade, ale ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem pouze odstraňuje symptomy, ale neřeší příčiny. Zdá se, že oběma stranám tento stav vyhovuje (a výrobcům potravin a různých pochutin také) , neboť na něm jsou existenčně závislé. Pro pacienty je to také zdánlivě výhodné: zodpovědnost za své zdraví přenesou na někoho jiného a myslí si, že polykáním pilulek své zdravotní problémy vyřeší. Nevyřeší! Stanou se jen rukojmími systému. Mezi vědci je opravdu nepatrné procento těch, kteří mají odvahu a odhodlání pátrat po skutečných příčinách špatného zdravotního stavu populace. Ostatní jsou tímto systémem zkorumpovaní. Tento článek se snaží na tento stav poukázat a hledat jeho příčiny. Přitom se opírá o vědecké poznatky lidí, kteří této problematice zasvětili celý život. Vzhledem k rozsahu článku jsem se musel dopustit jistých zjednodušení.
detail článku   -   vlož reakci