v této rubrice
ve všech rubrikách
REAKCE KE ČLÁNKU
TŘETÍ FÁTIMSKÉ PROROCTVÍ

PROROCTVI Z FATIMY
Autor: nekdo
Vloženo: 09.05. 2013
I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím. Budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.

Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více.

Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své.

I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude. A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno.

Nebude více víra v Stvořitele a muž se sepjatýma rukama v hávu slavnostním se bude kochat nad svým dílem. On státi bude nad rozbořeným životem zemským, nadechovati se bude smradlavosti vod se zalíbením. A stále mu budou naslouchati davy již nerozumíc ani slovu bratra či matky své, neb nebude rozumu již více. A dech jak otrávená laguna bude z nitra země, jak škleb na tváři bláznivce, poseká vše živé i neživé...Strhne se roucho z těla toho, kdo prohlásil se zástupcem nejvyšším mezi lidmi a ...

I puknou zdi měst, zřítíc se do hluboké propasti žáru pekelného a s nima i ti, když služebníky se sepjatýma rukama a v srdci kámen byli. Spadne falešná víra i bude lidem přeživším i novým ukázán Stvořitel. Nebude více klamu ni mámení. Nebude více králů ni pánů, neb sesláni na zem budou ti, jež cestu života lidem kázati budou. Sám v sobě bude člověk hledat Boha i tam ho nalezne. Nebude jiný mezi ním a Stvořitelem.
detail článku   -   vlož reakci
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001