Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Prosincový cintát

Autorem prosincového cintátu je opět MUDr. František Koukolík DrSc odpovídající na připravenou otázku Arnošta Goldflama. Tentokrát však doporučujeme přečíst si text několikrát, každé slovo je totiž jedinečnou perlou. Pan Goldflam v pořadu reaguje na reportáž, v níž lidé tvrdí, že s nimi komunikují mimozemšťané.

A.G.: A teď mně řekněte, pane doktore, jak byste chtěl tohle (míněno vyprávění lidí údajně komunikujících s mimozemšťany) ověřit nebo zamítnout.
F.K.: Víte, jestli jsou mimozemšťané z hvězd, pak jsou pravděpodobně technologicky daleko pokročilejší, a vědecky také, než jsme my. V tom případě bych se člověka, který tvrdí, že je s nimi v telepatickém kontaktu, zeptal na něco, co my lidé nevíme, co tedy musí vědět oni, a co se dá pozemskými metodami ověřit.

Je vidět, že ač je pan doktor mistr učitelských gest, mistr oživování reflexů ze základní školy, znalec sugesce a člen inkvizice….pardon, Sisyfa, jenž je obvykle zárukou téměř právnické mluvy, přesto ho vášně a pýcha dovedou svést k neskutečným…

Zvláště nás zaujalo, že:
mimozemšťané mohou být z hvězd – oněch žhavých koulí, co září na nebi
mimozemšťané jsou technologicky a vědecky pokročilejší než my, protože pochází z hvězd
mimozemšťané mají vědu ve smyslu, jak ji chápe pan Koukolík
mimozemšťané budou každopádně ochotní s námi hovořit
mimozemšťané budou každopádně ochotní hovořit s panem Koukolíkem
to, co nevíme my lidé, zákonitě musí vědět mimozemšťané
to, co nevíme my lidé a mimozemšťané ano, lze zákonitě ověřit našimi metodami