Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Krvavá paní na Karlštejně

Příběh krvavé hraběnky Alžběty Báthoryové alias čachtické paní je dostatečně známý. Méně známým faktem je, že obdobnou ,,čachtickou paní“ známe i z českých dějin. Ta ,,naše“ se jmenovala Kateřina z Komárova. Na vlastní kůži se s ní setkal proslulý autor České kroniky Václav Hájek z Libočan.

Jedním z církevních úřadů, které Václav Hájek zastával, byla i funkce karlštejnského děkana. Roku 1533 je z této funkce sesazen. Jedním z důvodů je i konflikt s Kateřinou z Komárova, manželkou karlštejnského purkrabího Jana Bechyně z Lažan.
K této epizodě Hájkova života existuje jen málo informací, ani sám Hájek se o ní nezmiňuje. Případné zájemce o podrobnější informace odkazujeme na knihu Jiřího Brabence Řeka osudu, která je beletristickým zpracováním kronikářova života. Z toho mála, co víme, se dá vyvodit, že paní Kateřina byla sadistkou, jejíž zvrhlá vášeň se vylévala na velmi mladých a pohledných děvčatech:
Se služebnými jednala surově, často některou z nich za vlasy vláčela po komnatě. Pacholka, který jí řekl, že právě nemá kdy, nechala bez provazce shodit do hladomorny. A kočku, která jí při hraní potrhala krajky, nechala zaživa stáhnout z kůže(...)
,,Co stalo se něco?“ ptal se Hájek koňáka.
Čeledín jen sklopil oči.
,,Mluv! Stalo se něco zvláštního?“
Jazyk olízl, suché rty.
,,N-nic.“ Oči zatěkaly. ,,Jen to, že urozená paní Kateřina nechala zabít Hedviku."
Václav Hájek se opřel o koně. Rukou sestřel s čela pot.
Zahleděl se kradmo ke komnatám paní Kateřiny. Záclona v okně se pohnula.
,,Pojď dál. Řekni mi více.“
Před stájí se znovu zastavili.
,,Jak to bylo?“
,,No, jak to bylo? Nejdříve jí nechala bičovat. A když se Hedvika nehýbala, tak jí dala přivázat k bidlu a na nohy jí dala uvázat těžký pařez. A když ten pařez pustili, tak to zapraskalo a – Hedvika umřela.“
Panna Hedvika nebyla jediná, kdo zaplatil zvrhlé hrátky urozené Kateřiny životem. Kolik umořila dívek, se již nedozvíme. V každém případě se dostává do sporu s Václavem Hájkem, který si, byť v tolik krutém světě, uvědomoval, Kateřinino nenormální chování. Jenže Kateřina je šlechtičnou a navíc manželkou významného státního úředníka -– karlštejnského purkrabího a později nejvyššího zemského purkrabího - Jana Bechyně z Lažan. A tak je nakonec před soud pohnán milý Hajek z Libočan. Hájek sice dokáže svou nevinu, ale paní Kateřina je potrestána až mnohem později, v době, kdy Hájkův vliv posílil. Dostává se jí zaslouženého doživotního žaláře ve věži Mihulce na Pražském hradě.