Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
104 laureáti Nobelovy ceny varují

Ve čtvrtek šestého prosince roku 2001 se v norském Oslu konalo sympózium u příležitosti stého výročí Nobelovy ceny míru. Sto čtyři držitelé této ceny využili setkání k tomu, aby vyjádřili varování před povážlivou situací zapříčiněnou současnou světovou politikou. Předpovídají nebezpečnou budoucnost, již má přinést staré myšlení neadekvátní k novým světovým podmínkám a dlouhotrvající ignorace sociální nespravedlnosti a ekologických problémů. Krátký, ale naléhavý text se strohým názvem „Prohlášení“ nabádá k okamžité celosvětové reformě. Z celé akce je navíc patrná síla těch, kteří nechtějí měnit současný světový pořádek a z toho vyplývající kritičnost situace. Nedostatečné rozšíření v médiích, vlažné reakce stejně jako samotný fakt, že takovéto prohlášení musí podepisovat jako prostí občané největší duchovní a vědecké špičky světa, hovoří zcela jasně o vlivu a nezlomnosti vládnoucí materialisticko-kapitalistické vrstvy, které nejde o bezpečnost a záchranu světa, nýbrž pouze jejich osobního blahobytu.

PROHLÁŠENÍ
Nejvážnější ohrožení světového míru v nastávajících letech nevyroste z iracionálních činů států nebo jednotlivců, ale z legitimních požadavků zneužitých. Většina těchto chudých, zbavených všech práv, žije v rovníkovém podnebí. Globální oteplování, jež není jejich dílem, nýbrž pochází od hrstky bohatých, zasáhne jejich křehkou ekologii nejvíce. Jejich situace bude beznadějná a očividně nespravedlivá.
Není tedy možné očekávat, že budou vždy spokojení s vyčkáváním dobročinnosti bohatých. Jestliže pak dovolíme, aby zničující síla moderních zbraní zachvátila tuto vznětlivou lidskou krajinu, přivoláváme požár, který může pohltit jak bohaté, tak chudé. Jediná naděje pro budoucnost leží v kooperativním mezinárodním činu, zakotveném v demokratických principech.
Je načase otočit se zády k jednostrannému hledání bezpečnosti, v níž vyhledáváme úkryt za zdmi. Místo toho musíme vydržet v pátrání po sjednocené akci, jíž bychom čelili jak globálnímu oteplování, tak přezbrojenému světu.
Tyto propojené cíle zajistí životaschopné prvky stability na cestě k širší míře sociální spravedlnosti, jež jako jediná dává naději na mír.
Některé z potřebných nástrojů, jako Smlouva o redukci balistických střel, Konvence o klimatických změnách, Smlouva o redukci strategických zbraní a Smlouva o úplném zákazu testování jaderných zbraní, jsou již k dispozici. Jako přesvědčení občané, naléháme na všechny vlády, aby se přiklonili k těmto cílům, jež zajišťují kroky na cestě k náhradě války zákonem.
Abychom přežili ve světě, jenž jsme přetvořili, musíme se učit myslet novým způsobem. Jako nikdy předtím, budoucnost každého závisí na dobrotě všech.

John C. Polanyi (chemie, 1986)
Ilya Prigogine (chemie, 1977)
Burton Richter (fyzika, 1976)
Heinrich Rohrer (fyzika, 1987)
Zhohres I. Alferov (fyzika, 2000)
Sidney Altman (chemie, 1989)
Philip W. Anderson (fyzika, 1977)
Oscar Arias Sanchez (mír, 1987)
J. Georg Bednorz (fyzika, 1987)
Bishop Carlos F.X. Belo (mír, 1996)
Baruj Benacerraf (fyziologie/medicína, 1980)
Hans A. Bethe (fyzika, 1967)
James W. Black (fyziologie/medicína, 1988)
Guenter Blobel (fyziologie/medicína, 1999)
Nicolaas Bloembergen (fyzika, 1981)
Norman E. Boriaug (mír, 1970)
Paul D. Boyer (chemie, 1997)
Bertram N. Brockhouse (fyzika, 1994)
Herbert C. Brown (chemie, 1979)
Georges Charpak (fyzika, 1992)
Claude Cohen-Tannoudji (fyzika, 1997)
John W. Cornforth (chemie, 1975)
Francis H. Crick (fyziologie/medicína, 1962)
James W. Cronin (fyzika, 1980)
Paul J. Crutzen (chemie, 1995)
Robert F. Curl (chemie, 1996)
His Holiness The Dalai Lama (mír, 1989)
Johann Deisenhofer (chemie, 1988)
Peter C. Doherty (fyziologie/medicína, 1996)
Manfred Eigen (chemie, 1967)
Richard R. Ernst (chemie, 1991)
Leo Esaki (fyzika, 1973)
Edmond H. Fischer (fyziologie/medicína, 1992)
Val L. Fitch (fyzika, 1980)
Dario Fo (literatura, 1997
Robert F. Furchgott (fyziologie/medicína, 1998)
Walter Gilbert (chemie, 1980)
Sheldon L. Glashow (fyzika, 1979)
Mikhail S. Gorbachev (mír, 1990)
Nadine Gordimer Literature, (1991)
Paul Greengard (fyziologie/medicína, 2000)
Roger Guillemin (fyziologie/medicína, 1977)
Herbert A. Hauptman (chemie, 1985)
Dudley R. Herschbach (chemie, 1986)
Antony Hewish (fyzika, 1974)
Roald Hoffman (chemie, 1981)
Gerardus t Hooft (fyzika, 1999)
David H. Hubel (fyziologie/medicína, 1981)
Robert Huber (chemie, 1988)
Francois Jacob (fyziologie/medicína, 1975)
Brian D. Josephson (fyzika, 1973)
Jerome Karle (chemie, 1985)
Wolfgang Ketterle (fyzika, 2001)
H. Gobind Khorana (fyziologie/medicína, 1968)
Lawrence R. Klein (ekonomie, 1980)
Klaus von Klitzing (fyzika, 1985)
Aaron Klug (chemie, 1982)
Walter Kohn (chemie, 1998)
Herbert Kroemer (fyzika, 2000)
Harold Kroto (chemie, 1996)
Willis E. Lamb (fyzika, 1955)
Leon M. Lederman (fyzika, 1988)
Yuan T. Lee (chemie, 1986)
Jean-Marie Lehn (chemie, 1987)
Rita Levi-Montalcini (fyziologie/medicína, 1986)
William N. Lipscomb (chemie, 1976)
Alan G. MacDiarmid (chemie, 2000)
Daniel L. McFadden (ekonomie, 2000)
César Milstein (fyziologie/medicína, 1984)
Franco Modigliani (ekonomie, 1985)
Rudolf L. Moessbauer (fyzika, 1961)
Mario J. Molina (chemie, 1995)
Ben R. Mottelson (fyzika, 1975)
Ferid Murad (fyziologie/medicína, 1998)
Erwin Neher (fyziologie/medicína, 1991)
Marshall W. Nirenberg (fyziologie/medicína, 1968)
Joseph E. Murray (fyziologie/medicína, 1990)
Paul M. Nurse (fyziologie/medicína, 2001)
Max F. Perutz (chemie, 1962)
William D. Phillips (fyzika, 1997)
Joseph Rotblat (mír, 1995)
Carlo Rubbia (fyzika, 1984)
Bert Sakmann (fyziologie/medicína, 1991)
Frederick Sanger (chemie, 1958; 1980)
José Saramago (literatura, 1998)
J. Robert Schrieffer (fyzika, 1972)
Melvin Schwartz (fyzika, 1988)
K. Barry Sharpless (chemie, 2001)
Richard E. Smalley (chemie, 1996)
Jack Steinberger (fyzika, 1988)
Joseph E. Stiglitz (ekonomie, 2001)
Horst L. Stormer (fyzika, 1998)
Henry Taube (chemie, 1983)
Joseph H. Taylor Jr. (fyzika, 1993)
Susumu Tonegawa (fyziologie/medicína, 1997)
Charles H. Townes (fyzika, 1964)
Daniel T. Tsui (fyzika, 1998)
Archbishop Desmond M. Tutu (mír, 1984)
John Vane (fyziologie/medicína, 1982)
John E. Walker (chemie, 1997)
Eric F. Wieschaus (fyziologie/medicína, 1982)
Jody Williams (mír, 1997)
Robert W. Wilson (fyzika, 1978)
Ahmed H. Zewail (chemie, 1999)


PROSÍM ROZMNOŽUJTE, ROZŠIŘUJTE

Prosím kopírujte celý tento dokument a rozdejte ho veřejnosti a všem mediálním centrům.

Přeložil: Dalibor Novák

Originální text:

THE STATEMENT
The most profound danger to world peace in the coming years will stem not from the irrational acts of states or individuals but from the legitimate demands of the world s dispossessed. Of these poor and disenfranchised, the majority live a marginal existence in equatorial climates. Global warming, not of their making but originating with the wealthy few, will affect their fragile ecologies most. Their situation will be desperate and manifestly unjust.

It cannot be expected, therefore, that in all cases they will be content to await the beneficence of the rich. If then we permit the devastating power of modern weaponry to spread through this combustible human landscape, we invite a conflagration that can engulf both rich and poor. The only hope for the future lies in co-operative international action, legitimized by democracy.

It is time to turn our backs on the unilateral search for security, in which we seek to shelter behind walls. Instead, we must persist in the quest for united action to counter both global warming and a weaponized world.

These twin goals will constitute vital components of stability as we move toward the wider degree of social justice that alone gives hope of peace.

Some of the needed legal instruments are already at hand, such as the Anti-Ballistic Missile Treaty, the Convention on Climate Change, the Strategic Arms Reduction Treaties and the Comprehensive Test Ban Treaty. As concerned citizens, we urge all governments to commit to these goals that constitute steps on the way to replacement of war by law.

To survive in the world we have transformed, we must learn to think in a new way. As never before, the future of each depends on the good of all.


John C. Polanyi Chemistry, 1986
Ilya Prigogine Chemistry, 1977
Burton Richter Physics, 1976
Heinrich Rohrer Physics, 1987
Zhohres I. Alferov Physics, 2000
Sidney Altman Chemistry, 1989
Philip W. Anderson Physics, 1977
Oscar Arias Sanchez Peace, 1987
J. Georg Bednorz Physics, 1987
Bishop Carlos F.X. Belo Peace, 1996
Baruj Benacerraf Physiology/Medicine, 1980
Hans A. Bethe Physics, 1967
James W. Black Physiology/Medicine, 1988
Guenter Blobel Physiology/Medicine, 1999
Nicolaas Bloembergen Physics, 1981
Norman E. Boriaug Peace, 1970
Paul D. Boyer Chemistry, 1997
Bertram N. Brockhouse Physic, 1994
Herbert C. Brown Chemistry, 1979
Georges Charpak Physics, 1992
Claude Cohen-Tannoudji Physics, 1997
John W. Cornforth Chemistry, 1975
Francis H. Crick Physiology/Medicine, 1962
James W. Cronin Physics, 1980
Paul J. Crutzen Chemistry, 1995
Robert F. Curl Chemistry, 1996
His Holiness The Dalai Lama Peace, 1989
Johann Deisenhofer Chemistry, 1988
Peter C. Doherty Physiology/Medicine, 1996
Manfred Eigen Chemistry, 1967
Richard R. Ernst Chemistry, 1991
Leo Esaki Physics, 1973
Edmond H. Fischer Physiology/Medicine, 1992
Val L. Fitch Physics, 1980
Dario Fo Literature, 1997
Robert F. Furchgott Physiology/Medicine, 1998
Walter Gilbert Chemistry, 1980
Sheldon L. Glashow Physics, 1979
Mikhail S. Gorbachev Peace, 1990
Nadine Gordimer Literature, 1991
Paul Greengard Physiology/Medicine, 2000
Roger Guillemin Physiology/Medicine, 1977
Herbert A. Hauptman Chemistry, 1985
Dudley R. Herschbach Chemistry, 1986
Antony Hewish Physics, 1974
Roald Hoffman Chemistry, 1981
Gerardus t Hooft Physics, 1999
David H. Hubel Physiology/Medicine, 1981
Robert Huber Chemistry, 1988
Francois Jacob Physiology/Medicine, 1975
Brian D. Josephson Physics, 1973
Jerome Karle Chemistry, 1985
Wolfgang Ketterle Physics, 2001
H. Gobind Khorana Physiology/Medicine, 1968
Lawrence R. Klein Economics, 1980
Klaus von Klitzing Physics, 1985
Aaron Klug Chemistry, 1982
Walter Kohn Chemistry, 1998
Herbert Kroemer Physics, 2000
Harold Kroto Chemistry, 1996
Willis E. Lamb Physics, 1955
Leon M. Lederman Physics, 1988
Yuan T. Lee Chemistry, 1986
Jean-Marie Lehn Chemistry, 1987
Rita Levi-Montalcini Physiology/Medicine, 1986
William N. Lipscomb Chemistry, 1976
Alan G. MacDiarmid Chemistry, 2000
Daniel L. McFadden Economics, 2000
César Milstein Physiology/Medicine, 1984
Franco Modigliani Economics, 1985
Rudolf L. Moessbauer Physics, 1961
Mario J. Molina Chemistry, 1995
Ben R. Mottelson Physics, 1975
Ferid Murad Physiology/Medicine, 1998
Erwin Neher Physiology/Medicine, 1991
Marshall W. Nirenberg Physiology/Medicine, 1968
Joseph E. Murray Physiology/Medicine, 1990
Paul M. Nurse Physiology/Medicine, 2001
Max F. Perutz Chemistry, 1962
William D. Phillips Physics, 1997
Joseph Rotblat Peace, 1995
Carlo Rubbia Physics, 1984
Bert Sakmann Physiology/Medicine, 1991
Frederick Sanger Chemistry, 1958; 1980
José Saramago Literature, 1998
J. Robert Schrieffer Physics, 1972
Melvin Schwartz Physics, 1988
K. Barry Sharpless Chemistry, 2001
Richard E. Smalley Chemistry, 1996
Jack Steinberger Physics, 1988
Joseph E. Stiglitz Economics, 2001
Horst L. Stormer Physics, 1998
Henry Taube Chemistry, 1983
Joseph H. Taylor Jr. Physics, 1993
Susumu Tonegawa Physiology/Medicine, 1997
Charles H. Townes Physics, 1964
Daniel T. Tsui Physics, 1998
Archbishop Desmond M. Tutu Peace, 1984
John Vane Physiology/Medicine, 1982
John E. Walker Chemistry, 1997
Eric F. Wieschaus Physiology/Medicine, 1982
Jody Williams Peace, 1997
Robert W. Wilson Physics, 1978
Ahmed H. Zewail Chemistry, 1999

PLEASE COPY, DISTRIBUTE

Please make copies of this entire document and distribute it to the public
and to all media outlets.

Zpracoval Dalibor Novák