Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Nejstarší řemeslo světa IV.

Náboženské slavnosti
Římané zosobňovali prastará božstva plodnosti v podobě nevěstek Lupa, Acca Laurentia a Flora. K jejich poctě se slavily každoročně lupercalie, laurentinalie a floralie. Při těchto slavnostech vystupovaly nahé nevěstky. K hlavním božstvům, která byla v souvislosti s prostitutkami oslavována, patřily Venuše a Afrodita. Také Dionýsovy slavnosti se konaly za přítomnosti hetér. Při slavnostech, které byly spojeny nějakým způsobem s kultem plodnosti, byly nevěstky vždy vítány. Z jiných slavností, zejména z velkých mysterií, však byly vyloučeny. Našly se ovšem i výjimky, které se díky svým stykům s vlivnými státníky účastnily i těchto jinak jim zapovězených slavností.

Strážci černého kamene
Je všeobecně známo, že antická kultura holdovala nejrůznějším druhům lásky. Je proto zřejmé, že podle toho existovaly i různé druhé prostituce, homosexuální mužskou nevyjímaje.
Zvláštní kategorii mužské prostituce tvořili kněží-kleštěnci bohyně Kybelé a bohyně syrské (Dea Syria). Náboženský
Kult bohyně Kybelé je původně z Frygie, z Malé Asie se dostal na Krétu a do Řecka a koncem třetího století do předkřesťanského Říma. Kybelé byla uctívána v podobě černého kamene. Sloužili jí vykleštění a zženštilí muži, kteří provozovali homosexuální prostituci. Pausanius k tomu praví:
,,Dymejští mají chrám Athénin s velmi starým obrazem, pak chrám matky Diudymene (= Kybelé) a svatyni zasvěcenou Attovi. O Attovi jsem se nemohl nic dozvědět, poněvadž to patří k tajné bohoslužbě. Ale Hermesianax, spisovatel Elegií, tvrdí, že jeho otcem byl frygický Kalaos a Attes byl svou matkou porozen neschopný k plození dětí. Když dospěl, přesídlil do Lýdie a slavil u Lyďanů matčiny orgie; získal u nich takovou vážnost, že Zeus ze zlosti poslal proti Attovi divokého kance do osení Lyďanů. Tu tímto kancem zahynul s jinými Lyďany i Attes.“ Z této legendy se podle některých badatelů dá prý odvodit, že Kybelin kult byl založen původně z popudu homosexuálně založených lidí.
Kastrace kybeliných kněží zvaných galli vznikla takto:
,,Zeus nechal ve spánku své semeno vytéci na zem; z toho povstal časem démon s obojím stydkým ústrojím, s ústrojím muže i s ústrojím ženy. To byl androgynický Agdistis. Bohové jej spoutali a uřízli mu mužské pohlaví. Tak se z něj stala žena Veliká Matka, Kybelé, a z mužského údu povstal mandlovník. Z něj si jeden plod zastrčila do ňader dcera říčního boha Sangaria, otěhotněla a porodila nádherného Atta, Kybelina miláčka, který se později postižen šílenstvím sám vykleštil. Boží matka Kybelé si pak zvolila vykleštěného hocha pro jeho krásu za svého kněze. To byl první kněz Kybelin, první gall, jehož vykleštění a poženštění napodobovali často při orgiastických slavnostech Kybeliných také laikové.

Závěr
Díváme-li se na polosvět prostituce brýlemi magických řemesel, můžeme konstatovat, že i toto řemeslo má svoje zajímavé okultní pozadí, zvyky a obyčeje. V našem výkladu jsme se soustředili především na období starověku a na posvátnou prostituci, která je nositelkou prastaré tradice podle všeho agrárních kultů plodnosti. Záměrně jsme opominuli některé souvislosti sexuální magie, tantrické apod. Nechtěli jsme se ocitnout na tenkém ledu spekulací.
Je zřejmé, že s koncem antického světa prostituce nezmizela, s příchodem křesťanství však byly potlačeny všechny orgiastické kulty a chrámová prostituce. Přesto prostitutka vystupuje i v hlavní legendě křesťanství -- Novém zákonu. Mám na mysli nejsvětější prostitutku na světě Máří
Magdalenu. I v gnostické legendě o Šimonu mágovi objevíme prostitutku.
Ve středověku bychom mohli sledovat zajímavé souvislosti s cechem lazebnic a mnohý nevěstinec provozovaný nejsvětější katolickou církví bychom mohli ironicky považovat za degenerovanou podobu někdejší chrámové prostituce.
Metresy francouzských králů, poněkud elitnější nevěstky, tak rády se oddávající praktikám té nejčernější magie, také patří k našim úvahám, ale o černých mších a vraždách neviňátek se už psalo tolik, že mne samotného vše znovu opakovat nebavilo.
A rozhodně už nic nevím o pověrách, zvycích (a možná i čarách) prostitutek současných. Ale dryáčnice jsou to náramné, o čemž svědčí značný počet uspaných a okradených klientů.
V každém případě se snad podařilo dokázat, že je nejstarší řemeslo právoplatným řemeslem magickým.

Poznámka na úplný konec: Herodotos uvádí, že faraon Cheops ve snaze získat peníze na dostavbu Velké pyramidy nutil svou dceru k prostituci. Gigantická stavba dnes stojí dostavěná, pokud se tak stalo zásluhou vnad faraonovy dcery, pak musím ocenit i její vskutku gigantické nasazení.

Aleš Česal
Ilustrace: archiv autora

Použitá literatura:
Frazer, James, Georg: Zlatá ratolest, Praha 1994
Morus: Světové dějiny sexuality, Praha 1969
Novotný, Adolf: Biblický slovník, heslo Nevěstka, Praha 1992
Záruba, Hynek, dr., Votoček, Jiří: Dějiny lásky, populární obrazy z dějin snubnosti, manželství a prostituce od pravěku až po dobu nejnovější, Praha 1925