Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Čeština, jazyk budoucnosti? III.

Úloha zvuku písmen pro emoce člověka vyústila v každém etniku do nějaké emoční hodnoty zvuku každého písmene či souzvuku ve slově. V období nejranějšího dětství mateřština formuje podobu a účel chápání zvuků, proto je každý národ (či profesní okruh) citlivý na svůj jazyk. To, že rychleji se rozvíjející část světové populace používá podobné grafické symboly (latinku) je znamením kvality těchto symbolů v současnosti. Lze dokonce vnímat úlohu jednotlivých písmen v českých slovech, ale k takovému vnímání písmen potřebujeme trochu fantazie.:

„A“ je první písmeno v abecedě, „Z“ je první z druhé strany, od konce. Obě symbolizují slovem ZAČÁTEK novou etapu lidstva. „Z“ je umístěno ještě před znakem, kterým začínají asi všechny abecedy, proč asi? „C“ je symbolem nedokončeného oválu, češi umístili ten kousek, co chybí, do podoby háčku nad písmenem. Proto je „Č“ znakem, typickým pro Čechy. Následuje dlouhé Á, ve slově ZAČÁTEK je to už třetí potvrzení smyslu tohoto českého slova (Z,A,Á). „T“ je písmeno, často užívané k označení času, „E“ označuje obvykle energii a písmeno „K“ má výkladů více. Spád smyslu slova je nutno hledat vždy na začátku. Zde otočením „Z“ o čtvrt otáčky, je z něj „N“. Písmeno „N“ znamená vedle záporu Nutnost Nového Začátku (součet dvou záporů je kladný). Posledním písmenem je zde„K“. Je písmenem, které symbolizuje opakující se proces. Otočíme-li ho o čtvrt otáčky doprava a popustíme-li o kousek horní příčku, dostaneme opět písmeno „A“, což je symbol začátku.. A ejhle, řada věčných začátků je na světě(umístění tohoto písmene kdekoliv ve slově symbolizuje možnost recyklace).
Jiný výklad je historický: Jan Hus, poznal, že pro pochopení správného významu znaku je dobré zvukové možnosti písmen rozlišit nabodeníčky.. „A“ je ve slově ZAČÁTEK umístěno dvakrát, podruhé delším zvukem vyjadřuje naléhavost, vztahující se z obou stran k Čechům k písmenu „Č“. Následné „T“ si žádá vysvětlení funkce času života v podobě energie myšlení „E“. To má zřejmě nabídnout nějaký Čech od „K“. A ono to souhlasí. Poprvé s řešením, jak využít energii v čase života (E = m . t) přišel J.A.Komenský. Ale naši předci poznali, že čas pro jeho projekty ještě nedozrál, tak ho vyhnali. Jeho iniciálky mi o pár století napověděly JAK to s tím časem a energii vlastně funguje (Mám už také „balit kufry“??).

Podobně jako slovo ZAČÁTEK lze rozebrat každé jiné. Písmeno „B“ označuje riziko (setkání s blbem), „B“ vypadá jako poloviny kruhu, postavené nad sebe (to by gravitace nedovolila). Trochu lépe je na tom písmeno „D“, označuje vratkou hodnotu dobra vzhledem k zemské i mezilidské gravitaci.Všimněme si, že ve vztahu sousedů k písmenu „O“ ve slovu dobro je vzácná symetrie, malá d + b naznačují symetrii dobra a blbosti (v míře rizika), ovál písmene „o“ uprostřed je součástí tvaru i u nich. „R“ je symbolem rovnováhy nejen proto, že jím slovo začíná. Maximum citu pro rovnováhu rozdílných úloh slov a čísel Češi zakódovali do zvuku písmene Ř, dvě polohy kmitání jazyka u toho obtížného zvuku nám naznačuje, že náš jazyk má schopnost spojit oba pojmové systémy, kterými se myšlení vyjadřuje. Písmeno „P“, kterého má čeština takovou hojnost, je zakuklenou podobou malého „D“. Z písmen, spojujících vnitřní prostor hlavy s vnějším, je „Pé“ nejlepší právě proto, že je z něj po otočení lze udělat d, dobrou pravdu. Z dalších písmen udělá hodně práce „S“ , spojuje cokoliv s čímkoliv, jen při spojování sama sebe na sebe syčí. Měkké „i“ je symbolem střídavého ukončování (s tečkou) a trvání (s čárkou), je vžité ve spojení s charakterem mužského prvku. Ypsilon tvrdostí zvuku vyjadřuje pevné přesvědčení, rozvidlením tvaru možnost dělení (ženský prvek). Jiným symbolem dělení je písmeno„V“. Vítězství přiděluje jiné skupině méněhodnotnou úlohu (vráží klín do země symbolem vztyčených rozevřených prstů). Písmeno „O“ a „H“ mají mnoho společného. „H“ je všestranně symetrické odstředivě, na rozdíl od „O“, které symbolizuje cyklus uzavřeného systému. „K“ vyjadřuje směrování k novému začátku (viz výše). „K“ lze doplnit i jiným výkladem spojování nespojitelného, kde vidlice představuje hranici vyboulení části dostředné symetrie v „O“, která se snaží spojit s mimoběžnou částí odstředivé symetrie typu „H“
Tyto a další výklady smyslu písmen pomocí fantazie lze doplnit kombinováním části slova s uvedeným smyslem některého písmena , vždy záleží, jak vědomí dokáže potlačit stereotyp vnímání v zažitých souvislostech. Někdy je dobré zamyslet se nad možnou úlohou tvaru písmene s jeho umístěním ve skupině dalších, nebo po písmenech luštit emoční náplň mezi sousedními znaky. K formulaci jednotné gravitační teorie, ověřitelné kdykoliv v praxi mi pomohlo stále narůstající množství neuvěřitelných shod v netradičním výkladu světa písmen a čísel.

S přibývající hladinou fantazie můžeme vnímat i číslici jako symbol nějakého procesu. Dva prvky dvojky umožňují pochopit význam opakovatelnosti v růstu objemu v čísle 4 a 8 kvadraticky, s větším urychlením. Vyrovnanou funkci v čase symbolizuje trojka. V poslední číslici 9 zároveň ukončuje bezezbytku cyklickou funkci trojky v našem hmotném i duchovním prostoru. Trojka, obohacená o další dvojici symbolizuje počet prvků nástroje myšlení, nahrazujícího logiku tříprvkového prostoru hmoty prostorem pěti kategorií energie (světlo a odraz světla + zvuk a rezonance zvuku + jeden směr času).

Představitelé současné logiky nedovolují přijmout tento zcela nový koncept vnímání pojmových systémů a způsobu rozhodování, moje pokusy oslovit špičky oboru (prof. Pavel Materna, Jiří Raclavský, Akademie věd, Ústav pro jazyk český) zůstaly v minulých letech bez odezvy. (jen Jiří Grygar v mailu ze 16.3.2001 usoudil, že moje práce o gravitaci zvuku představuje diletantský romantický blábol)


Koncepce „elektronické“logiky, vycházející z bezchybného spojení nesourodých pojmových systémů je objevem naprosto ojedinělým, je kolektivním dílem tisíců, možná milionů generací národa, který rozvojem myšlení prostřednictvím vývoje své mateřštiny dosáhl úrovně jazyka matematiky. Ta si přivlastňuje nárok na světovládu v podobě nástroje své pravdy – moci, pramenící z ekonomiky. Existuje-li jazyk s aspirací na světovládu v oblasti citu a pravdivosti, je čeština prvním, a možná jediným kandidátem.

Ve Vlašimi 08.01.2001

Jan Koňas