Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Zasvěcení do praktické magie IV.

Dotadek: Dva rituály Zlatého úsvitu
KABALISTICKÝ KŘÍŽ (KK)
Postavte se a obraťte se tváří k východu. Představte si jasně bílé světlo, které se vás dotýká na temeni hlavy. Natáhněte k němu buď ukazováček nebo čepel dýky tak, abyste se ho dotkli, a přeneste si ho na čelo.

Dotkněte se čela a intonujte zvuk „ATÁ“ (Atá -– znamená „Ty jsi“).

Dotkněte se prsou čepelí dýky nebo ukazovákem. Přeneste světlo dolů tak, aby se vás dotýkalo v srdeční nebo břišní krajině a směřovalo dolů k zemi. Představujte si, jak vám světlo sestupuje z čela až do nohou. Intonujte slovo „MALCHUT“ (Malchut –- znamená Království).

Dotkněte se pravého ramene a představte si tam světelný bod. Intonujte slova „VE-GEBURA“ (Ve gebura, vyslovte jako „v´geburá“ – znamená „a Síla“).

Dotkněte se levého ramene a představte si tam světelný bod. Představte si, že vidíte horizontální proud světla, které vychází z druhého ramene a spojuje se s tímto bodem. Intonujte slova „VE-GEDULA“ (Ve gedula, vyslovte jako „v´gedúlá“ – znamená „a Sláva“).

Představte si úplný světelný kříž, který vám sahá od temene k patě a z ramene k rameni.

Natáhněte ruce, odtáhněte je od těla, a nakonec je zase spojte, složte si je na prsou jako při modlitbě. Intonujte slova: „LE-OLAM, AMEN“ (Le olam, amen vyslovte jako „le ólam, ámen“ –- znamená navěky věků, amen).

MENŠÍ ZAŽEHNÁVACÍ RITUÁL PENTAGRAMU (MZRP)
Postavte se a otočte se tváří k východu. Proveďte kabalistický kříž.
Tváří k východu nakreslete pravým ukazovákem, dýkou nebo černým koncem Vnější berly dvojí moci velký zažehnávací pentagram země. Vrhněte dýku nebo špičku hůlky doprostřed pentagramu nebo píchněte ukazovákem a intonujte písmena „JHVH“ (Vyslovte „Jod –- hé –- vav –- hé“). (Po celou dobu mějte nataženou ruku, nenechte ji poklesnout. Pentagramy byste si měli představovat buď modré jako plameny, nebo jako skvělé bílé světlo.)

xxxx s.83 obr.
Začněte odtud

Obraťte se k jihu a nakreslete tu stejný pentagram. Jako předtím tento obrazec nabijte energií intonací slova „ADONAJ“ (vyslovte „adónaj“).

Obraťte se k západu a nakreslete pentagram. Nabijte ho energií slova „EHJE“ (vyslovte „ehéjé“).

Obraťte se k severu a nakreslete pentagram. Zaintonujte slovo „AGLA“ (vyslovte „agalá“).

Nechte paži nataženou. Obraťte se tváří k východu. Natáhněte obě paže ve tvaru kříže a řekněte „Přede mnou RAFAEL“. Představte si před sebou obraz velkého archanděla vzduchu, jak vystupuje z oblaků v planoucím žlutofialovém rouchu a nese cadudejskou hůlku.

Za sebou si představte obraz jiné postavy a řekněte: ,,Za mnou GABRIEL“. Dívejte se, jak archanděl vystupuje z moře, podoben bohyni Venuši, oblečený v modrooranžovém rouchu a v ruce drží pohár.

Napravo od sebe si představte další postavu, tentokrát v planoucím rudém a zeleném rouchu, která nese meč. Řekněte: „Po mé pravici MICHAEL“.

Nalevo od sebe si představte dalšího velikého archanděla, jenž vystupuje z vegetace zemské, oblečen v rouchu zemitých barev, žlutavé, olivové, rezavě šedohnědé a černé, jenž drží klasy zralé pšenice. Řekněte: „Po mé levici URIEL“.

Řekněte: „Neboť kolem mne plápolají plameny pentagramu a ve sloupu září šesticípá hvězda.“

Opakujte kabalistický kříž.

(dokončení příště)

Gawin