Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Obecná charakteristika spirituálního působení barev v mandale

(platí spíše orientačně, u každé jednotlivé mandaly pak záleží na vzájemném propojení barev i tvarů, z čehož se pak skládá její specifická energie a působení)

Žlutá

Pomáhá otevírat a rozvíjet

vnitřní světlo, jasnost, radost, spokojenost, osvícení, rozvoj, vysvobození, moudrost, intelekt,fantazii, podnikavost

Pomáhá odblokovat a zpracovat

sobectví, sebepřeceňování, povrchnost, závist, strach z omezení, sebelítost, nepraktičnost, nedůvěru, nedostatek vůle, nerozhodnost

Oranžová

Rozvíjí

radost ze života, optimismus, životní energii, potěšení z kontaktu, aktivitu, něžnost, otevřenost, odvaha, síla, srdečnost, mládí,zdraví, sebedůvěru

Zpracovává

touhu po uplatnění(zviditelňování se), uzavřenost, odmítání, techničnost, lehkovážnost, ochablost, únavu

Červená

Rozvíjí

lásku, vášeň, chuť žít, smyslnost, sebedůvěru, sílu, výdrž, samostatnost, harmonii, vnitřní vřelost, lidskost

Zpracovává

nenávist, pudovost, zuřivost, vzteklost, agresivitu, fanatismus, zaslepenost, majetnictví, dogmatismus, žárlivost, vnucování, podezřívavost

Růžová

Rozvíjí

jemnost, nesobeckost, ženskost, romantiku, oddanost, sdílení, něhu, schopnost užívat života, eleganci, sebepřekonání, toleranci

Zpracovává

zábrany, potřebu ochrany, sentiment, dětinskost, ztrátu smyslu pro realitu, manipulaci, kritičnost, intelektuální pýchu, roztržitost, strnulost v názorech, izolaci

Fialová

Rozvíjí

Nadjá, meditaci, duchovnost, mystiku, proměnu, inspiraci, sjednocení protikladů, citovou stálost, spravedlnost, Svobodu, tvořivost

Zpracovává

utrpení, odvrácení, melancholii, odříkání, sebeponižování, rezignaci, útlak, aroganci, nadřazenost, rutinu, formálnost, chaos

Modrá

Rozvíjí

vyrovnanost, odevzdání, mírumilovnost, klid, mír, uvolnění, bezhraničnost, naplnění, idealismus, nesobeckost, soulad s Univerzem, pokoru

Zpracovává

sevřenost, ochablost, prázdnotu, obviňování, netrpělivost, netoleranci, pýchu, nejistotu, dominanci, zastrašování, Ego, izolaci

Tyrkysová

Rozvíjí

přátelství, družnost, komunikaci, vynalézavost, sebevědomí, půvab, uvolnění, přitažlivost, humor, duševní svěžest, bdělost

Zpracovává

vztahovačnost, touhu po uznání, náladovost, předsudky, materialismus, úzkoprsost, neschopnost vyjít s ostatními

Zelená

Rozvíjí

život, přirozenost, naději, sílu vůle, stálost, rovnováhu, růst, nový začátek, uzdravení, pohodu, celistvost, vážnost, houževnatost, cílevědomost

Zpracovává

Ironičnost, šablonovitost v jednání, zúžený pohled na život, sebeprosazování, nadutost, ctižádostivost, nepoctivost, mocichtivost

Bílá

Rozvíjí

čistotu, nevinnost, dokonalost, ctnost, jednoduchost, vznešenost, vykoupení, spolehlivost, přičinlivost, přímost, lásku k Pravdě

Zpracovává

chlad, nestálost, perfekcionismus, vinu, strach, egocentrismus, lenost, extravaganci, pesimismus, pocity selhání

Zlatá

Rozvíjí

Světlo, bezpodmínečnost, toleranci, přijímání, nadhled, sebepoznání, Ochrana, poskytuje Štít při energetických útocích

Zpracovává

pocity, ohrožení, beznaděj, útlak, temnotu, opuštěnost, konflikt mezi Duší a Egem

Černá + šedá

Rozvíjí

obnovu, důstojnost, nezdolnost, odvahu

Zpracovává

vnitřní prázdno, znechucení, otupělost

Yana