Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Extrémní počasí

Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) sa výskyt extrémnych prejavov počasia môže zvyšovať. Posledné vedecké hodnotenia signalizujú, že tak, ako sa globálne teploty v dôsledku klimatickej zmeny stále zvyšujú, môže sa zvyšovať aj počet a intenzita pozorovaných extrémnych javov. V júni v oblasti južného Francúzska zaznamenali rekordne vysokú teplotu s maximom presahujúcim 40° C (juhozápadná časť Francúzska). To spôsobilo zvýšenie priemernej júnovej teploty o 5 až 7 °C nad dlhodobý priemer. Vo Švajčiarsku bol podľa environmentálnych historikov tohtoročný jún najteplejší za posledných 250 rokov. V Ženeve od 29. mája maximálna denná teplota neklesla pod 25 °C, a tento jún je najteplejší odvtedy, odkedy v meste existujú pozorovania. V USA bolo v máji 562 tornád, ktoré zapríčinili 41 úmrtí. Počet obetí je novým rekordom pre akýkoľvek mesiac. Predchádzajúci mesačný rekord bol 399 tornád v roku 1992. Vo východnej a v juhovýchodnej časti USA prevládali vlhké a horúce poveternostné podmienky viac ako mesiac. V máji obyvatelia týchto oblastí zažili týždenné záporné teplotné anomálie od -2 °C do -6 °C, kým v časovom období viac ako 12 týždňov (od marca 2003) sa pohyboval zrážkový nadbytok od 50 mm do 350 mm.

V Indii tohtoročná predmonzúnová vlna horúčav prelomila teplotné rekordy medzi 45 °C a 49 °C, čo predstavuje odchýlky od týždenných teplotných normálov od +2 do +5 °C. V dôsledku horúceho počasia zomrelo v Indii najmenej 1400 ľudí. Prudké dažde a tropickej cyklóny 01B ešte zhoršili už i tak vlhké poveternostné podmienky na Srí Lanke, zapríčinili záplavy a zosuvy pôdy, a spôsobili smrť najmenej 300 ľudí.

Extrémne prejavy počasia (vysoké a nízke teploty, veľké zrážkové úhrny a naopak suchá) vstupujú do výpočtov mesačných a ročných priemerov, ktoré pre teplotu posledných sto rokov postupne rastú. Každý rok sa na rôznych miestach zemegule pozoruje prekročenie niektorých rekordov, v posledných rokoch sa počet extrémov zvýšil. Podľa poslednej vedeckej hodnotiacej správy o klimatickej zmene pridruženého WMO/UNEP Medzivládneho panelu o klimatickej zmene (IPCC) sa globálna teplota povrchu od roku 1861 zvýšila. Počas 20. storočia bolo toto zvýšenie okolo 0,6 °C. Táto hodnota je o 0,15 °C vyššia, ako bola predpokladaná v poslednej správe. Nové analýzy proxy dát pre severnú pologuľu ukazujú, že zvýšenie teplôt v 20. storočí je pravdepodobne najvyššie, aké bolo v ktoromkoľvek storočí za posledných 1000 rokov. Je tiež pravdepodobné, že 90. roky boli najteplejšou dekádou a rok 1998 najteplejším rokom. Zatiaľ čo trend smerom ku globálnemu zvýšeniu priemernej teploty povrchu bol počas minulého storočia nerovnomerný, trend od roku 1976 je približne trojnásobný v porovnaní s poslednými 100 rokmi ako celkom. Priemerná globálna teplota zemského povrchu a mora bola v máji 2003 druhá najvyššia od začiatku pozorovaní v roku 1880.

Vplyv javov El Niňo a La Niňa na týchto extrémnych javoch nie je vo všeobecnosti definovaný. WMO a jej členovia - Národné meteorologické a hydrologické služby spolu s rôznymi výskumnými inštitúciami budú pokračovať v organizovaní výskumu a dokumentovania vplyvu El Niňa a iných veľkoplošných klimatických fenoménov na extrémne klimatické javy.

(SITA) Hospodársky Denník, 23.7.2003

Tento článek byl převzat z WM magazínu se souhlasem autorů.