Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Kalijuga?

Nepředpojaté pozorování dává za pravdu tvrdým realistům, kteří tuto dobu pokládají za kalijugu ve smyslu indické mytologie nebo železný věk ve smyslu západních mýtů. Co s tím?

Řeknu-li, že s tím nemám nic společného a nebudu do toho zasahovat, je to také zasahování. Je to pasivní podpora temných sil, které jsou ve hře.

Nabízelo by se tedy skoncovat se současnými poměry, vrátit se kamsi na začátek a zkusit to znovu. Nebýt v této bídě a v tomto úpadku doma. To je cesta konservativců. Nostalgie po středověku, starověku či dokonce pravěku je docela pochopitelná. Nelze se divit, že významní autoři 20. století napsali díla "Konec novověku" (R. Guardini) a "Nový středověk" (N. Berďajev). Ale také je nutno konstatovat, že čas plyne stále stejným směrem a vracet se neumíme. Jsme tam, kde jsme.

Návraty jsou projevem nostalgie. Je to cesta jemných duší, které vyrušuje chaos a lomoz moderní civilizace. Je to cesta lidí, kteří nechtějí být plně sami sebou a mají spíše tendenci splynout s božstvím či s přírodou.

Třetí možnost je kritická k současným poměrům, ale nepokládá je za nedopatření. Nechce se někam vracet. Moderní zvráceností je třeba projít. Je to něco jako biblické "údolí stínu smrti". Jedině tyto poměry totiž dávají člověku možnost vzít plně své záležitosti do vlastních rukou. Znamená to do budoucna ve vztahu k Bohu už nebýt služebníkem ale přítelem (jak to nabízí sám Ježíš). Znamená to objevit svobodu a stát se tvůrčím.

Tato cesta bude obnovou všeho, co moderní a postmoderní společnost ztratila nebo zničila. Ale to vše se obnoví v nové situaci.

Bude to lidské dílo. Bude to (křesťansky řečeno) nebeský Jeruzalém, který sice sestupuje s nebes, ale do něhož je pak vnášeno "bohatství národů". V novém hledání a nalézání mohou mít místo takové dnes opovrhované skutečnosti, jako jsou posvátno, tajemství, hloubka, statečnost, pravdivost, rytířství, královská důstojnost, kontemplace, gnose, mystika, hierarchie. Ale nic z toho nebude prostým opakováním něčeho z dřívějška.

Ivan Odilo Štampach

Tento článek byl převzat ze stránek www.stampach.cz se souhlasem autorů.