Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Otokar Griese

Přední český hermetik, spisovatel a publicista, průkopník vědeckého okultismu v Československu, Maitre docteur en hermetisme a čestný profesor L' Ecole supérieure libre des sciences médiciáles appliquées de Paris
Život
Otokar Griese se narodil 19. října 1881 v Přerově na Moravě. Absolvoval gymnázium a hospodářskou školu v Přerově, kde maturoval roku 1899. Potom byl krátkou dobu zaměstnán jako hospodářský adjunkt u velkostatkáře Czeczovicky v Předmostí u Přerova. Později pracoval jako praktikant u okresního soudu v Přerově. Roku 1904 vstoupil do služeb poštovní správy. Ale už roku 1905 toto zaměstnání opouští a plně se věnuje hermetickým vědám. Stejného roku začal vydávat a redigovot časopis Isis a založil Ústřední okultní nakladatelství a Svobodné učení nauk hermetických. Jeho činnost přerušila válka. Roku 1915 byl přidělen jako důstojník-aspirant k zásobovací vojenské stanici v Přerově, kde zůstal do roku 1919. Po válce začal znovu psát a vydávat publikace, bohužel byl četnými odpůrci poškozován, ztratil celé své jmění, a proto přijal redaktorství v časopise Maják, který vydávala knihtiskárna E. Dobrovolný v Přerově. Poté co časopis v roce 1927 zanikl, se ocitl i s rodinou v tak neutěšené situaci, že byl nucen zažádat o radiokoncesi a sestavoval přijímače. Těžce nesl, že nemohl pracovat ve svém milovaném oboru, byl však příliš hrdý, než aby požádal o pomoc. Namáhavá práce a nesnadný životní boj podryl jeho zdraví, takže zemřel v nejlepším věku 2. října 1932.
Význam
Griese byl beze sporu nejlepším českým hermetikem, který ovládal teoreticky i prakticky veškeré obory těchto nauk. Českému okultismu vtiskl provždy svoji pečeť. České bádání přenesl z oblasti romantismu na úroveň přísné rozumové vědy. Popularizoval zahraniční bádání, samostatně pracoval teoreticky a prakticky především na poli magie a theurgie. Jeho mnohé články, bohužel roztroušené po časopisech, tvoří spolehlivé kompendium znalostí pro každého vážného zájemce. Griese vychoval řadu velmi dobrých žáků a svými díly a příkladem dal podnět ke vzniku Řádu bílé lóže a později i Universalie.
Činnost
Grieseho veřejná činnost byla nesena touhou nahradit české literatuře, do té doby velmi chudé, žádoucí a pohřešovaná díla z oboru hermetizmu, a dát tak solidní podklad pro další práci. Proto překládá, vydává přední zahraniční díla, rediguje časopisy, kolem kterých soustřeďuje řadu nových pracovníků, často na úkor vlastní literární činnosti, o jejíž kvalitě svědčí nesčetné články a samostatná díla, mezi nimiž vynikají: Tajemství indické jogy, Problém očarování, Astrologie, Mumiální hermetická léčba, Zasvěcovací materiál Bratrstva Bílé Lože, Kosmoskop, výklad textu Sefer Jecira aj. Mnoho děl zůstalo k veliké škodě českého hermetismu jen v rukopise.
Časopisy, které Griese redigoval a většinou i naplňoval svými studiemi:
Isis I. 1905-6, II. 1906-7, III. 1907-8, IV. 1910, V. 1922, VI. 1923.
Lucifer I. 1913
Zasvěcení I. 1914. Vyšla pouze čísla 1-3. Další přerušila válka.
Pentagram I, 1920.
Maják 1925-1927.
Mimoto vydal vlastním nákladem a většinou i přeložil následující díla:
1. G. M.: Životní elixír. 2. Pantajali: Sytém Radža-jogy. 3.P. Braun: Praktická metafyzika. 4.P. B. Randolph: Tajemství eulidských mysterií. 5. Papus: Praktická magie. 6. E. Lévi: Dogma a rituál vysoké magie. 7. Agrippa: Okultní filosofie I.
8. Hašnu Hara: Praktická joga 9. P. Sédir Magická zrcadla.
10. J. G. Bourget Tarot. 11. Subhadra Bikšu: Nauka vyvoleného.
12. Burgyone: Světlo Egypta. 13. J. Mavéric: Hermetické lékařství rostlinné. 14. P. Sédir: Povinnosti duchovního člověka. 15. Sankaračary: Palladium moudrosti. 16. K. Eckarthausen: Vykoupení. 17. St. de Guaita: Klíč k černé magii