Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Já, sen & skutečnost

‚Já‘ vyzařuje své tvůrčí síly sítem charakteru do vtělení a z těchto energií se obrazotvornými silami tvoří v hloubi duše snové obrazy, které se promítají ven do hmotného světa a projevují se jako tvoje ‚osoba‘ a tvůj ‚osud‘.
‚Já‘ vyzařuje do každé lidské bytosti stejné tvůrčí síly a že přesto z těchto vyzařování vznikají různé snové obrazy – tak různé osoby a osudy – je následkem různých vlivů, jimž jsou lidé vystaveni od svého pádu z rajské jednoty a které je ovlivnily a rozvíjely v nesčíslných vztazích.
Zda z budoucích projekcí ‚Já‘, které se ještě neuskutečnily, ale v hloubi duše – v podvědomí – čekají na své uskutečnění, se stanou na hmotné úrovni skutečnostmi, nebo zda zůstanou pouze snovými obrazy, závisí na tom, s jakou úrovní člověk ztotožňuje své vědomí. ‚Sen‘ je také ‚skutečnost‘, jenže v nehmotném světě obrazotvorné energie – zatímco to, co lidé nazývají ‚skutečnost‘ je také ‚sen‘, projekce jáství a jediným rozdílem je, že je to nižší projekce, působící na hmotné úrovni a vesněná do zemské atmosféry. Osud je tedy ztělesněný projekt budoucnosti, zhmotněný sen.
Dokud se člověk nechá ovládat vůlí Já – vůlí Boží – děje se na hmotné úrovni, v tak zvané skutečnosti to, co on sám vědomě chce. Proto ovládá svůj osud. Neboť Já člověka má moc ony sny, které v podvědomí čekají na své uskutečnění, opět rozpustit a proměnit v duchovní energii. Ale v okamžiku, kdy se člověk ztotožní s cizími silami, pocházejícími z jeho nižší přirozenosti, z jeho těla a nikoliv z jeho Já, a tyto síly pokládá za svou osobní vůli, už se neděje to, co on sám chce, ale co chce jeho tělo – ať sebe pevněji věří, že je to jeho ‚vlastní‘ vůle. Tak mu padá z ruky kormidlo jeho osudu a je úplně vydán slepým silám osudu. V tom případě se stanou z jeho projekcí, z jeho snových obrazů, které jsou latentní v jeho podvědomí, nevyhnutelně a bezpodmínečně ‚skutečné‘ události na pozemské úrovni.

Elisabeth Haich - Zasvěcení, str. 309-310
(originál Einweihung 1972, přeložila Růžena Formánková 1993, vydal Aquamarin Praha 1996)