Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
HARAVILLIERS: ZCELA VÝJIMEČNÝ PŘÍPAD

Tento článek navazuje na sdělení Neuvěřitelné vyprávění... potvrzené pěti svědky? a byl otištěn ve francouzském ufologickém časopise Lumières dans la Nuit (LDN, Světla v noci) pod názvem Haravilliers: zcela výjimečný případ. Jeho autorem je rovněž pan Gérard Deforge. Díky laskavosti ředitele tohoto časopisu, pana Joël Mesnarda jsem i v tomto případě získal souhlas s překladem a zveřejněním článku.

Z francouzštiny přeložil: JUDr. Jiří Kult

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gérard Deforge:
HARAVILLIERS: ZCELA VÝJIMEČNÝ PŘÍPAD
Tento druhý článek byl napsán na základě různých doplňků šetření a zejména krátké schůzky se skupinou svědků (kromě jediného, na kterého měla příhoda z 10.1.1998 takový vliv, že není schopen vyjádřit své případné vzpomínky), která se konala dne 6.2.1999. Této nejdůležitější schůzky se kromě pana Gérarda Deforge zúčastnil i pan Jacques Vallée a jeho žena a dále "Pan D.", jehož svědectví uvedené v č.349 LDLN je čtenářům v podstatě známé.
Gérard Deforge píše v úvodu k této druhé zprávě:
Onoho 6.února jsem si úmyslně nic nepoznamenával. Vycházel jsem ze své paměti a z nezbytných poznámek, které pořídil Jacques Vallée. Tyto poznámky mi zaslal faxem a svěřil mi tak pokračování práce započaté na tomto případu. Navrhl mi plán, který jsem se snažil dodržet co možno nejlépe. Děkuji za tuto důvěru. Kromě toho (mea culpa - omlouvám se za předchozí publikování!), p.D. laskavě přečetl vše, co jsem napsal a připojil formulace, které se mu zdály příhodnější ohledem na to co různí svědkové řekli a pociťovali. Děkuji p.D. za tento projev důkladnosti a trpělivosti. Poznamenejme, že pí D. s velkou laskavostí a porozuměním strpěla po dlouhé hodiny mou přítomnost ve svém domě, protože si dokonale uvědomovala důležitost tohoto výjimečného zážitku.
Jak může každý čtenář hned na začátku zjistit, začíná toto pojednání svědectvím, které dosud nebylo publikováno a dlouho předcházelo dni kdy proběhlo jednání s ostatními účastníky.
1. Děsy malého děvčete
Zůstali jsme tedy u druhého svědectví sděleného telefonem, které se týkalo té události z 10.ledna 1998. Dále se zmíníme o druhém svědkovi, poněvadž jsme se s ním setkali a mohli s ním dlouho hovořit.
V době kdy č.349 LDLN bylo v tisku, přidalo se k tomuto příběhu nové svědectví za podmínek způsobených zjevně náhodou.
Když jsem na konci června vstupoval do kanceláře společnosti pověřené údržbou fotokopírky naší školy (Gérard Deforge je ředitelem školy - pozn.red.LDLN), abych sjednal koupi nového stroje, neměl jsem myšlenky na UFO v Haravilliers... Při té příležitosti jsem se setkal s obchodním zástupcem společnosti, kterého jsem před tím nikdy neviděl a který je jinak městským radním v Haravilliers. Obývá dům nacházející se na trase jevu a to mu způsobilo určité starosti...
Jako zajímavou shodu náhod uveďme, že právě 10.ledna kolem 7.30 h ráno si městský radní p.C. připomíná jedno své výročí, a to je přesný čas, kdy se jev ukázal p.D. a jeho přátelům! Tento nový svědek dával do souvislosti projevy nočního děsu své dvouleté dcerky a přelet UFO v Haravilliers, jehož popis byl uveden v článku otištěném později v deníku la Gazette du Val d'Oise.
U této malé holčičky se totiž počínaje nocí 11.ledna a po všechny další noci po dobu několika měsíců systematicky projevovaly tak silné děsy, že rodiče museli vždy zůstat u postýlky a uklidňovat ji. Došlo to až tak daleko, že svými malými pěstičkami tloukla do stěny pokoje. Rodiče se obrátili na lékaře a ten ji předepsal uklidňující prostředky.
Vyprávěl jsem o tom Francku Marie a Joël Mesnardovi a také hlavnímu svědkovi p.D. a Pierre Guérinovi. Podle jejich rady jsem rodině doporučil důkladnou prohlídku dcerušky. Učinili tak, ale nejistili nic nenormálního. Navrhl jsem také zvláštní zkoušku: list papíru, na kterém bylo několik bezvýznamných kreseb k vybarvení (stylizované motivy květin, jednoduché geometrické tvary) a navíc dvě kresby vztahující se k našemu předmětu. Rodiče souhlasili a předložili tento list papíru své dcerce, aby si ho prohlédla a případně ho vybarvila. Nedošlo k žádné zvláštní reakci. Pak mi ale rodiče sdělili určitou podrobnost týkající se hračky, kterou ji dali a se kterou si ráda hrála. Byla to malá mechanická hračka, která vysílala světla dopadající až na strop pokoje. Od objevení se těchto děsů si dcerka za žádnou cenu nechtěla s tímto předmětem hrát.
Kromě toho, když byla hračka uvedena do chodu za tmy, projevovala holčička nevolnost velice podobnou jejím projevům strachu.
2. Důkladné šetření ve společnosti Jacquesa Vallée a jeho ženy
Krátce před vánoci mi telefonoval Jacques Vallée. Věděl o události v Haravilliers uvedené v LDLN a projevil přání podílet se mnou na dalším šetření při příležitosti cesty do pařížského regionu očekávané na začátku února 1999. Promluvil jsem o tomto záměru s p.D., který velmi rád přijal. Učinil dokonce všechno nezbytné k zorganizování celého dne tak, aby bylo možné důkladné šetření za přítomnosti co největšího počtu svědků.
Střed tohoto dne byl poznamenán výborným obědem v restauraci Marines na cestě z Dieppe snadno dosažitelné z le Ruel.
Tak začal náš den v sobotu 6.února 1999. P.D. nás potom zavedl na trasu, kterou projel 10.ledna předchozího roku, tak jako pokaždé když se vydává na lovecké setkání. Jeli jsme po cestě ze Saint-Denis, která překračuje le Ruel a poprvé jsme se zastavili hned za zatáčkou, kde svědkové spatřili daný objekt. P.D. potvrdil vše co nám už před tím řekl. Bylo nás přitom pět: pan. a paní D., Jacques Vallée a jeho žena ve voze p.D. Já jsem jel svým vozem.
Nejprve jsme si připomenuli pozorování a další vjemy p.D. a ostatních svědků.
Pan D.:
- Vidina objektu osmiúhelníkového tvaru pod obrovskou hmotou o celkovém průměru asi 45 m, velmi zblízka, téměř "na dotek". Na okraji této části bylo osm otvorů, které uviděl v následujících okamžicích velmi zblízka... Tvrdil, že průměr těchto otvorů byl 1,5 m a na okraji nesly stopy intensivního ohřevu. Osmiúhelníková věžička měla průměr asi 15 m. Uprostřed byl poklop o průměru 6 m slabě osvětlený šedobílým světlem, které trochu vyzařovalo ze spodní plošiny. Když se přiblížil se svým vozem k této nesmírné nehybné "parkující" hmotě a těsně před tím než se propadl "do onoho světa", spatřil nějaký světelný paprsek vycházejícího z poklopu a směřujícího k vozu.
- Horní jasně osvětlené panely měřily asi 5 m x 2 m. Byly ohromné. Bylo jich spíše sedm než šest.
- P.D trvá na tom, že to nebyl on kdo na trase 1,2 km řídil vůz.
- Vzpomíná si na vnitřek stroje:
- Rovnoměrně osvětlený sál s vypouklým stropem v bíle béžovém tónu. Viděl pouze strop.
- Ležel na stole.
- Po levé straně bytost "v masce".
- Její "výslovnost" přes jakési "zuby", jak již bylo popsáno.
- Skrytá přítomnost dalších entit: pociťoval je.
- Znovu se objevil ve svém voze.
- Nevzpomínal si na žádné fyzické zkoumání, které možná podstoupil.
- Vzpomíná si na odporný hnilobný zápach z rozkladu, který nazývá "zápach UFO".
Ve zbývající části popisu při přiblížení se k jevu potvrzuje informace uvedené v prvém článku.
Na konci trasy jsme dojeli k parkovišti, kde byl tenkrát Mercedes řízený p.K. (se kterým jsme se potom setkali odpoledne u p.D.). Připomeňme si, že za vozem p.D. jel další vůz řízený p.J.M., se kterým jsme hovořili telefonicky odpoledne. Připomeňme si, že ve voze p.D. byli dva další svědci: p.J.C. (přítomný také u p.D. po celé odpoledne dne 6.2.1999) a p.X. Je třeba říci, že p.X. měl před 10.lednem dost velké zdravotní potíže. Po této události, avšak aniž by p.D. mohl uvést přesnou časovou shodu, p.X. vážně onemocněl a jeho svědectví proto nemohlo být zaznamenáno.
Naproti je budova, kde se setkávají lovci. Tam nás očekávali přátelé p.D. Přítomný byl také neočekávaný svědek, a to dokonce i pro p.D., který sám nevěděl, že onen lovčí toho rána také "viděl ty věci":
Lovčí uslyšel kolem 7 h ráno něco, co považoval za "obrovské čtyřmotorové reaktivní letadlo", pravděpodobně typ 747. Nikdy neviděl letět typ 747 tak nízko. O několik minut později spatřil objekt, který nebyl letadlem. Připadal mu kulatý a silně osvětlený ve třech barvách. Byl také velký a zdálo se jakoby byl právě nad stromy asi třicet metrů nad zemí...
To je vše na co si lovčí vzpomíná.
U p.D. jsme se setkali s řidičem mercedesu p.K.. Kdysi byl kontrolorem jakosti v leteckém průmyslu u Marcela Dassault. Tento pán nevěděl o zprávě uvedené v LDLN 349 a neviděl žádnou z kreseb, které s velkým talentem zhotovil hlavní svědek.
Když přijel 10.ledna 1998 v 7.15 h, neviděl žádné letadlo. Viděl a slyšel následující:
- Slyšel hučení vzduchu.
- Viděl "kapky světla" (zelené, červené, žluté), které dopadaly v souběžných paprscích na jeho vůz a přes průhlednou otvíratelnou střechu i na něho. Dopadaly všude kolem něho, na kapotu vozu (barva stříbrošedá). Na kapotě se tvořily světelné skvrny podobně vybarvené jako to, co viděl padat. Podobaly se světelným skvrnám s ostrými okraji, byly velké jako jablko a v nepravidelných tvarech.
Při tomto popisu jsem požádal p.D., aby ukázal nákres pořízený podle popisů a zpřesněný jeho přítelem. Nákres popisuje v LDLN sbíhající se paprsky. Pan K. jasně prohlásil, že ten nákres dobře odpovídá tomu, co viděl.
P.K. dodal, že na spodní straně UFO bylo něco jako girlandy vánočního stromečku. Nevystoupil z vozu. Viděl vznášet se objekt kruhového tvaru a o průměru alespoň čtyřicet metrů. Zdálo se mu, že vidí "jakoby se snášel černý závěs" a řekl si: "Ale vždyť se zřítí!"... Potom na to už nemyslel...
Když se p.K. soustředil se na své vzpomínky, řekl nám s velkým překvapením něco neobyčejného: nevzpomíná si, že by byl viděl přijíždět vůz svého přítele p.D.: vůz na parkovišti nebyl, a náhle se mu zjevil, jakoby se před ním materializoval.
Připomeňme si, že ve voze p.D. byl také p.X a p.J.-C. J., majitel továrny zaměstnávající třicet osob.
Pan J.-C. J. si stejně dobře jako jeho přítel vzpomíná, že na tehdy už nehybném objektu viděl světelné panely. Neviděl "trysku". Byl oslněný světly a nerozeznával tvar hmoty. Světla mu připadala "fasetová" (s jiskřivými ploškami - pozn.J.K.), neblikající, "jako za matným sklem". Tato světla neosvětlovala krajinu. Světelný výkon mu v této chvíli připadal minimální.
Další přítel jel za vozem p.D.: Byl to p.J.M., který měl ve voze svého psa. Tento pán se onoho 6.února nemohl uvolnit, aby se k nám přidal a proto jsme s ním odpoledne mluvili telefonicky. Byl právě ve svém voze a zastavil, aby mohl mluvit nejprve s p.D., pak s Jacquesem Vallée a potom se mnou. Zesilovač byl zapnutý.
P.J.M. je bývalým ředitelem v oblasti výstavby a veřejných prací, specialistou na stavbu tunelů. Všiml si, že jeho pes nikterak nereagoval. On sám viděl stejná světla ve třech barvách, která se přibližovala. Nenápadné letadlo? Tvar snad podlouhlý. Přibližně v úrovni le Ruel (tam kde p.M. pozbyl vědomí) ztratil p.J.M. jev z dohledu. Přirovnal ho k velkému černému mraku, a zdálo se, že křižuje po úhlopříčce jeho vůz. Vzpomíná si, že při příjezdu na parkoviště řekl: "Dokonce jsem otevřel střešní okno, abych lépe viděl".
Nemůže si vzpomenout, co bylo dále až k parkovišti...
Až sem jsme se dostali do dnešního dne, pokud jde o smyslová vnímání.
Pan D. nám potom vyprávěl o svém druhém zážitku (vidění "buzoly": viz LDLN 349). Nákres mu připadal nepřesný, je třeba značně zmenšit velikost měsíce ve vztahu k ose šipky.
P.D. zhotovil nový nákres, který podle něho opravdu odpovídá tomu co viděl. Poznamenejme, že předchozí nákres uvedený v LDLN pořídil badatel podle svých zběžných poznámek, a jeho oprava provedená přímým svědkem je tedy zcela důvěryhodná. P.D. také potvrzuje vizi hvězdy padající jako suchý list a její konečnou explozi, jak to vše viděl ze svého balkonu 13.května 1998 okolo 0.50 h místního času, tj. 12.května ve 22.50 h SČ.
Hodinky p.D.
V předcházející zprávě jsem z pochopitelných důvodů neuvedl příběh ručičkových hodinek p.D.:
Tyto hodinky s křemenným krystalem měl p.D. dne 10.ledna 1998 u sebe. Hodinky šly stále neomylně. Po 10.lednu se zastavily. P.D. je odnesl k hodináři. Diagnóza zněla, že mechanismus hodinek je zcela neopravitelný.
Požádal jsem jednoho hodináře z Pontoise, aby hodinky důkladně prohlédl. Řekl mi, že ručičky vyskočily lze své osy a že knoflíkový článek je zcela vybitý, což se stává velice zřídka. Ale po usazení ručiček a vložení nového článku začaly hodinky fungovat. Odevzdal jsem hodinky p.D. Neexistoval už tedy žádný problém a nic neukazovalo, že tato příhoda by mohla mít nějaký vztah k událostem 10.ledna. S výjimkou toho, že po opravě hodinky sice fungují, ale neukazují správný čas, neustále se zpožďují.
Fyziologické efekty
1) Pan D.:
- oči zalepené po ránu: pálení očí. Ošetření: antibiotika a kortisone (lékařský předpis).
- od rána mravenčení v rukou.
- pocity svazků energie tryskající z dlaní (později).
- skvrna na lícní kosti (viz LDLN 349).
- oranžová pigmentace na těle po několik měsíců, jako po dlouhém vystavení slunci.
- vřed na boku, který se vytvořil 21. dubna. V kruhovém otvoru vředu žádný hnis, ale byla vyňata jakási bílá kapsle želatinové konsistence o velikosti 12 mm x 4 mm.
2) Pan K.:
- Po několik týdnů ho pálily oči (nosí brýle).
3) Pan J.-C.J.:
- Po dobu jednoho měsíce měl po celém těle svědění bez identifikovatelných kožních projevů. Žádné jiné projevy.
Dojmy a vysvětlení hlavního svědka
1) Dojmy pociťované ve dnech a týdnech, které následovaly:
- v osvětlení místnosti "stroje" dojem, že ostatní entity se nechtěly nechat vidět.
- velká přísnost, tvrdost, nepoddajnost, počestnost, neúplatnost, příkrost.
- nikoli "dobré", ale také nikoli "zlé": na misi. Rytíři Vesmíru, policie Vesmíru, vojáci na misi.
- malé osobnosti v přilbách měřící asi 1,20 m.
- okolí na hranici nelidskosti.
- nepříjemný dojem uvedených "úst" přilby.
- "označkovali mne v hlavě" (leptání, impregnace)
- nastane něco jiného: apokalypsa, katastrofa.
- dva životy v jednom; paralelní život.
- vidění z dálky, pocit rychlosti, podstoupení neslýchaného zrychlení během několika sekund.
- "nechali mne kroužit kolem Měsíce".
- "myslím, že jsem snad byl podroben nějaké zkoušce zrychlení, a stále mám v uších vrčivý zvuk spojený s tímto pokusem".
- slovo vyslovené entitou v masce s "fonetickými zvuky": nikoli "Tobro", spíše "t-o-b-o"). (viz následující rubriku).
- Pan D. se znovu objevil ve svém voze o 1,2 km dále u vjezdu na parkoviště, aniž by věděl jak. Trvá na tom, že: aniž by na celé této trase řídil svůj vůz.
2) Vysvětlení hlavního svědka podle toho jak se domnívá, že dostal telepatická sdělení:
Tyto pocity duševního charakteru vystupují zvláště ráno a ztrácejí se během dne. Spánek je normální.
- velmi silný pocit různých bytostí, které odjakživa vstupují do jeho života jako něco mimo normu. Sděluje k této věci, že má anomální krevní obraz2), o kterém jsme měli přesné údaje.
- Jacques Vallée uvádí podrobnosti o částečkách nazývaných "tachyony" (viz LDLN 349): tento název označuje hypotetickou částici, která se pohybuje rychlostí vyšší než je rychlost světla.
- vitální energie v "éteru", základní.
- vše funguje na "principu positiv-negativ".
- robot v přilbě prý učinil narážku na Moebiovu pásku.
- mohlo by se mluvit o "inversi polarity" (?).
- "byl jsem ve světě, který nebyl můj".
P.D. pevně trvá na této větě, kterou říká od následujícího dne.
- "Malí Šediváci jsou supi a jestli to nepůjde, bude třeba je praštit".
- "My těla, s tím nemáme co dělat".
- "Existují sekundární placenty".
- Jsou to velcí cestovatelé Vesmíru.
- znak povýšení lidského vědomí?3)
- (Pro tento charakter sdělení je třeba se odvolat na druhý zážitek p.D. a na význam, který mu byl dán okolností, které vyvoláme).
- "Když kapsle vystoupila, sevření v mé hlavě trochu polevilo. Ale někde zůstává implantát. Vazba není zcela přerušena".
- inversní dojem: vize otevřené budoucnosti, minulost je méně důležitá.
- Mají schopnost "potrestat" lidi myšlenkou.
- "Tobo"...

Při náhodném nahlédnutí do časopisu Ciel et espace (Obloha a vesmír) z července 1998 (č.338, str.79) zažil p.D. ohromné překvapení: nalezl Tau Bootis. To je planeta! Extrasolární planeta, nedávno zjištěná v souhvězdí Bootes, a její zatřídění podle astronomů ukazuje, že má velké předpoklady k tomu, aby na ní byly nějaké formy života. (pozn.J.K.: Uvedené tvrzení je nepřesné. Tau Bootis není planeta, ale hvězda, tj. svítící rozžhavená koule plynů, podobně jako naše slunce. Avšak kolem této hvězdy obíhá podle zjištění astronomů planeta, tj. chladné pevné těleso bez vlastního světla a s podmínkami příznivými pro život).
Ale pro p.D. je to jiná možnost jak interpretovat "Tobo": se svým synem, který je velmi zapálený pro informatiku spustili astronomický program, do kterého vložili všechny údaje o pozorování 12.května (ve světovém čase). Viděl jsem výsledky těchto zjištění, vytvořené s přesností jedné obloukové minuty. Program ukázal, že "šipka" proniká nebeskou klenbou přibližně v geometrickém středu tří hvězd souhvězdí Labutě: Dzetta, Epsilon a Tau.
Chtěl snad robot v přilbě, který měl pravděpodobně příkaz vůbec nic neodhalit (a to vzhledem k jeho charakteristickému postoji, když se lehce naklonil k p.D. ležícímu na stole), jednoduše naznačit, že Tau a její okolí... jsou krásné, určitý druh ráje?
Pan D., který je málo poznamenán nějakou náboženskou myšlenkou vyslovil v tomto případě domněnku: jestliže se souhvězdí Labutě narovná - jak to učinily starověké národy, dodává - získáme nápadný obraz (sic) Ukřižování a navíc s Kristovou hlavou nakloněnou nalevo, jak je uvedeno v Písmu. To co poněkud překvapuje p.D. na této domněnce je to, že parkoviště schůzky (další symbol?) leží vedle malé kapličky, které si nikdy nevšiml, ačkoli toto místo navštěvuje už dlouho.
Pokud jde o první domněnku, p.D. uvádí, že po 10.lednu 1998 je podle programu 12. nebo 13.květen prvním možným dnem kdy by měsíc mohl být orientačním bodem označujícím směr k souhvězdí Labutě v době, kdy by toto pozorování bylo možné provést. To potvrzuje program, uvádí.
Je také třeba vrátit se k jevu, který následoval ihned po zmizení uvedené šipky: padání světelného objektu jako "suchého listu", jehož dráha skončila určitým druhem tichého výbuchu umělého ohně. Pan D. ukázal nákres toho co viděl jednomu kanadskému inženýrovi specialisovanému na astrofysiku, který byl minulé léto na návštěvě ve Villette. Tento inženýr prohlásil bez jakéhokoliv zaváhání , že toto znázornění je symbolem, který je mu velmi známý. Jedná se o znázornění indické Karmy, ve které rozeznává sedm stupňů představujících různé stavy lidského vědomí.
Návrh závěru
U těchto vyprávění je originální to, že se nesáhlo k žádné formě hypnosy, aby se nechalo "vystoupit" to co bylo pociťováno. Vše bylo objasňováno za plného vědomí, za plného bdění. Pan D. byl mnohem klidnější než při našich prvních setkáních. Jacques Vallée, který zůstal v naší společnosti po celý den, rovněž pocítil upřímnost všech našich svědectví, jejich zjevnou upřímnost.
Jeden vysoce zodpovědný Francouz, specialista na expertizy jevů souvisejících s návratem do atmosféry návratů, hovořil s p.D. o jeho zážitku. Na závěr rozhovoru prý jednoduše řekl:"Jestliže chcete žít klidně, nemluvte o tom".
Ale pro p.D. je téměř nemožné o tom nemluvit. Všichni jsme přesvědčeni, že tuto zkoušku by snášel ještě obtížněji.
Konečné podrobnosti
Na základě různých otázek, které položil jmenovitě Pierre Guérin na začátku jara, přináší Gérard Deforge ještě několik údajů o této záležitosti:
- Pro svědka v Mercedesu se zjevení druhého vozu odvíjelo za stejných podmínek jako pro p.D.: neviděl ho přijíždět, neviděl ho jet. Náhle byl tam, jeho řidič vystoupil a přiblížil se, aby pozdravil.
- Pan D. nyní myslí, že jeho „missing time“ (chybějící čas) musel být delší, než zpočátku uvedl: pravděpodobně 6 až 8 minut.
- Když se p.D. chtěl v Saint-Ouen-l'Aumône setkat s Franckem Fontainem, obrátil se na ulici na jednoho muže, který se ukázal být... otcem Francka a který mu jmenovitě radil "nechat pracovat čas".
- Pan D. nikdy nepodstoupil významnou chirurgickou operaci a nemá žádnou vzpomínku na zvláště pozoruhodné zlé sny. Pouze byl asi v 17 letech operován v nemocnici Hôpital Foch v Suresnes na zánět apendixu.
- "Vojenské" vzezření člunu a jeho posádky, jejich postoj (alespoň pokud je nám známo), dojem moci a přísnosti, který se z toho všeho odvíjel nám připomínají hodnoty, ke kterým je p.D. sám stále osobně připoután.
________


2) Domníváme se, že stejná anomálie se vyskytla u Francouzky, která byla obětí velmi blízkého setkání na jihovýchodě Francie (NDLR).
3) Je třeba si uvědomit, že tento článek byl pořízen podle rukopisných poznámek pořízených při setkání se svědky. (NDLR)