Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
UFO TROCHU JINAK

Zajímáte se o problematiku UFO? Pak byste si určitě měli přečíst knížku Colina Wilsona: Jitro cizích světů, pokud jste tak ovšem dosud ještě neučinili. Obsahem této knihy jsou zejména jevy UFO zasazené do širšího kontextu mimozemšťanů, přízraků, vyšších dimenzí, mizejících osob, obrazců v obilí, různých okultních fenomenů atd. Autor se úspěšně pokouší o holistický pohled na různé paranormální a záhadné jevy, které spolu zdánlivě nesouvisejí a přesto mají zřejmě mnoho společného. Jeho sloh je svěží a poutavý, celá knížka svědčí o autorově velké sečtělosti, obsahuje množství přesných odkazů a je doslova nabitá informacemi.
Stále záhadným jevem jsou tzv. kruhy v obilí, jejichž souvislost s jevy UFO je více než zřejmá. Kruhy se objevovaly od osmdesátých let v Anglii nejprve jednotlivě, později ve skupinách, a nyní se setkáváme se stále složitějšími geometrickými obrazci, které mají více symbolický než geometrický charakter. Předpoklad, že kruhy vznikají působením vzdušných vírů se hned v začátcích ukázal jako nesprávný, a stejně tak díla padělatelů nedosahovala dokonalosti tzv. "pravých obrazců". Kruhy zkoumala řada předních vědců, a ti např. v jejich rozměrech zjistili zajímavé matematické vztahy, které odpovídají hudební tónové stupnici a mnohonásobně přesahují pravděpodobnost pouhé náhody. Proto se ujala myšlenka, že alespoň některé z těchto obrazců mohou být dílem neznámé (kosmické?) inteligence, která se nám snaží něco sdělit.
V knize se také dovídáme, že už v polovině šedesátých let se ve Spojených státech vyskytovali lidé, kteří byli údajně uneseni malými šedivými bytostmi na palubu vesmírných lodí a podrobeni různým vyšetřením. Byli to lidé z různých společenských vrstev a různých věkových kategorií, kteří před tím o podobných věcech většinou vůbec neslyšeli. Tito lidé si zpravidla nepamatují, co se s nimi dělo a obvykle si vzpomenou až v hypnose. Přitom je zarážející, jak se jejich výpovědi podivuhodně shodují.
Připomeneme si projekt Blue Book, který se zabýval zkoumáním létajících talířů a seznámíme se s činností Condonovy komise. Poznáme i zákulisí výzkumu UFO, který už od počátku zdaleka nebyl bezproblémový. Členem této komise byl také známý astronom Allen Hynek, nejprve jeden z nejzarytějších skeptiků, který nakonec dospěl k přesvědčení, že určité procento jsou skutečná UFO a ignorování tohoto faktu může být nebezpečně krátkozraké. Pod tímto pojmem jsou zde míněny objekty nebo jevy, jejichž reálnost byla naprosto spolehlivě zjištěna objektivním pozorováním a přesto se je nepodařilo ztotožnit se žádným ze známých jevů.
Uvědomme si však jednu věc. Kdybychom v některém případě skutečně prokázali, že se jedná o kosmickou loď mimozemšťanů, pak je onen jev určený a nelze pro něj používat označení „UFO“. Podobně i výraz „Ufoni“ pro mimozemšťany přilétávající k nám v kosmické lodi je nepřesný a velmi zavádějící.
V chování těchto UFO je mnoho podivností a nelogičností. Domněnka, že to jsou pouze technické dopravní prostředky obyvatel jiné planety byla proto už dávno opuštěna. S pozoruhodnou myšlenkou přichází John Keel, podle kterého UFO nejsou technické prostředky, ale "parafysické" bytosti, které mají něco společného se zjeveními.
„Vypadá to, že tyto bytosti neznají naše časová a prostorová omezení. Máme pravděpodobně co do činění s bytostmi, jejichž schopnosti zdaleka převyšují naše. Dokáží manipulovat s lidmi, řídit jejich životy, ovládat mysl a číst myšlenky - jako by nám tím chtěli naznačit, že náš názor, že jsme nejinteligentnější formou života na Zemi, si žádá naléhavou revizi.“
Tyto bytosti se nás zřejmě nesnaží naučit jak lépe pečovat o životní prostředí. Jejich účelem je provádění složitého rozmnožovacího experimentu s cílem vytvořit hybridní druhy s vlastnostmi lidí a mimozemšťanů. S tím souvisí myšlenka, že "Ufoni" by vlastně mohli být cestovatelé v čase přicházející z naší budoucnosti kde mají problémy s vlastní reprodukcí.
Zdá se, jako by UFO přicházela z nějaké vyšší dimenze. Tím se ovšem myslí něco jiného než další souřadnice nebo Einsteinovo pojetí času, ale totiž jakýsi paralelní svět existující v nějaké vyšší kmitočtové hladině. Svědčila by o tom mimo jiné skutečnost, že nevidíme UFO přilétat z kosmu, ale prostě se náhle objeví, a také časté změny barvy UFO, ke kterým by při přechodu z vyšších kmitočtů na nižší nutně muselo docházet. Znamenalo by to, že všemohoucí inteligence dokáže manipulovat s energií a vytvořit na naší planetě jakýkoliv objekt. A jsme opět u toho, čemu říkali okultisté transmutace nebo čarování.
Tím není zdaleka vyčerpán obsah knihy. Kromě dalších informací v ní nalezneme upozornění na různé nečekané souvislosti a přivede nás k pozoruhodným filosofickým závěrům. Wilsonova kniha se čte jedním dechem a mohu ji jen doporučit všem zájemcům o záhady. A na samý závěr ještě ocitujme část obsahující důležité poznání, ke kterému Colin Wilson dospěl:
„Po dvaceti letech parapsychologických výzkumů jsem dospěl k závěru, že existuje psychická realita, která je paralelní k fysické realitě. Duchové, démoni, poltergeisti, víly, dokonce i upíři jsou průnikem této jiné reality do naší...Ve 21.století se pravděpodobně objeví nová vlna podivuhodných jevů, které si dnes nedokážeme představit. Mají tyto jevy nějaký smysl?... jejich cílem je připomenout lidským bytostem, že jejich materiální svět není jedinou realitou. Jsme obklopeni tajemstvím, které nelze chápat v pojmech vědeckého materialismu. Mají-li psychické jevy nějaký záměr, pak je to probudit nás z dogmatického podřimování a povzbudit nás, abychom rozvíjeli vyšší formy vědomí.“

Colin Wilson: Jitro cizích světů. Vydalo nakladatelství Brána, Praha 2000. 240 stran + 8 čb.příloh, 199 Kč.