Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
MAGICKÝ ŘÁD ASTRUM ARGENTEUM

Magický řád Astrum Argenteum znamená v překladu stříbrná hvězda. Běžně se zkráceně používá označení "Řád A.A.", popřípadě "Řád S.S.", což je zkratka pro anglické označení Řádu stříbrné hvězdy (Silver Star).

Řád A.A. byl založen v roce 1900 v Mexiku a založil ho Aleister Crowley. Sám ho chápal jako logické pokračování Hermetického řádu Zlatý ůsvit (Hermetic Order of the Golden Dawn). Crowley z tohoto řádu vystoupil, protože se domníval, že řád ztratil kontakt k tajným představeným řádu. Podle jiných zdrojů však byl ze "Zlatého úsvitu" vyhozen pro jeho sobecké a autoritativní chování.

Řád A.A. ovšem nepracuje jako ostatní takzvané magické řády. Největším rozdílem je to, že řád nemá "lóže", to znamená že nemá "lokální skupiny" ani místa setkávání, jako je tomu například u Svobodných zednářů, Rosenkruciánů atd. Řád A.A. nemá ani žádná školící centra. Výuka členů tohoto řádu probíhá tak, že každý člen řádu zná pouze další dva členy řádu. Toho takzvaně "nad sebou" a "pod sebou". Toho od koho se učí a toho koho učí. To pochopitelně vede k mnoha spekulacím o tom jestli řád skutečně ještě pořád
pracuje. Ve své podstatě může dnes kdokoliv tvrdit, že je členem Řádu A.A. a není žádná zpětná kontrola jestli skutečně je.

UČENÍ ŘÁDU ASTRUM ARGENTEUM
Mnohdy se mylně spekuluje o tom, že Řád A.A. vyučuje sexuální magii a různé spirituální sexuální praktiky - nesmysl! Mnohdy si říkám kampak na takové báchorky někteří autoři "chodí". Dnes již vychází knihy podle originál rukopisů, které napsal Crowley. V ČR vyšla jeho Kniha Thothova, na internetu se nechají sehnat
překlady pokynů pro členy A.A. Jediný problém může být snad jen v překladu těchto děl, že nemusejí odpovídat přesně originálu. Řád A.A. učí převážně různým technikám jógy a meditace, vyučuje filosofii, rituální magii (ne však sexuální magii), thelematický světový názor. Učení A.A. popisuje kniha "Hvězda na dohled" (One Star in Sight), kterou Crowley napsal.

UČENÍ SVĚTOVÉHO NÁZORU - THELEMA
O opatství Thelema se píše v knize "Gargantua a Pantagruel", kterou napsal Francois Rabelais, francouzský spisovatel, básník, lékař a benediktin. Od Rabelaise pocházejí základní otázky zednářského rituálu:
1. Odkud přicházíš?
2. Kam jdeš?
3. Co přinášíš?
Pojem Thelema pochází z řečtiny a v překladu znamená "vůle". Charekteristické pro Crowleyho pojem Thelema je, že jej vlastně nikdo nedokáže druhému člověku vysvětlit. Ve své podstatě musí každý člověk zjistit, co je jeho skutečná vůle, co je jeho smyslem života a co je účelem života. Členové A.A. mají svůj
vlastní pozdrav: "Co chceš, budiž ti celým zákonem." A druhý člověk odpovídá: "Láska je zákon, láska v pozadí vůle."

A zde předkládám, jen pro zajímavost, pokyny pro aspiranty Řádu A.A. Toto musí udělat aspirant každé ráno:
pozdrav slunce za úsvitu a to tak, že si stoupneš
tváří k východu a proneseš hlasitě:
"Zdráv buď RA ve své síle, jenž brázdíš NEBESA
ve sluneční bárce. TAHUTI stojí ve svém lesku
na přídi, RAHOOR u kormidla. Zdravím Tě z PŘÍBYTKÚ
NOCI!

ŘÁD ASTRUM ARGENTEUM V NĚMECKU
Zhruba od osmdesátých let minulého století existuje
Řád stříbrné hvězdy, Astrum Argenteum, i v Něměcku.
Nejdříve vyvíjí svou činnost přímo z Berlína, později
z Bergenu and der Dumme. Zpočátku se jeví tento řád
jako celkem věrohodný. Později se však na světlo vynořují pochybné fakta o tomto řádu nebo spíše
"pseudořádu".

Tak předně: členství ve skutečném řádu Astrum
Argenteum nestojí žádné peníze, nepočítáme-li náklady
na různé drobné poplatky (poštovné, náklady například
na knihy, cestovné a tak podobně). To však neplatilo
u pseudořádu v Německu.

Zakladatelem a "hlavou" tohoto "pseudořádu" A.A.
je Berlíňan Michael Eschner. Kromě již zmíněném
"vydělávání" za členství v pseudořádu A.A. a kromě
celého podvodu s falešným řádem, a tudíž uvádění
členů řádu v omyl, je pan Eschner obviňován z toho,
že na trh přišel z překlady knih zakladatele pravého
řádu Astrum Argenteum Aleistera Crowleye, které jsou
údajně velmi špatné, neúplné a jsou dokonce plné
dezinterpretací a chyb. Navíc pan Eschner byl
několikrát vyšetřován a odsouzen za omezování osobní
svobody.

Podle bulvárního tisku v Německu dokonce Eschner
některé vlastní "literální výplody" vydával za knihy
řádu A.A., které napsal Crowley.

I přes tyto velice podstatné "zádrhely", působí
"mistr" Eschner a jeho "rádoby řád" Astrum Argenteum
v Německu dál.

Jaroslav Demeter Ptáček

Odkazy na literaturu:
A.CROWLEY: Hvězda na dohled
A.CROWLEY: Liber 0
A.CROWLEY: Liber LXXVII
A.CROWLEY: Kniha Thothova