Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Nostradamus a New York 2: TAHÁNÍ ZA NOStradama

V samotný den teroristického útoku v Americe bylo vypuštěno mezi nejširší veřejnost podvodné proroctví připsané Michaelu de Nostradamovi. Tak, jak se tomu stalo v historii již mnohokrát, ačkoli pravdivé verše bývají mnohem zajímavější. I tentokrát existují pravé verše, ve kterých se král proroků zdá se o tragických událostech zmiňuje. Současný největší odborník na jeho proroctví a proroctví obecně, John Hogue, spolu se svými kolegy vypátral viníka překotného rozšíření zmiňované lži. Není jím nikdo jiný, než světoznámá zpravodajská agentura Reuters. Ačkoli hlavním a nejhlubším úkolem takové agentury je právě ověřovat zprávy, které se k ní dostávají, a že se objevují nekonečné tisíce lží, Reuters zprávu vůbec neověřila. Buďto se jejím zaměstnancům Nostradamus nezdá nijak důležitý a nedělají svou práci, nebo se přímo či nepřímo agentura zúčastnila úmyslné dezinformační kampaně. Již za svého života Nostradamus musel čelit podvrhům označeným jeho jménem a tak i z těchto důvodů zavedl systém číslování svých veršů. Pokud není proroctví ani označeno čísly centurie a čtyřverší, nemáte důvod mu věřit.

Zde je podvodné proroctví, které Reuters vypustila:
********************************************

In the year of the new century and nine months,
From the sky will come a great King of Terror...
The sky will burn at forty-five degrees.
Fire approaches the great new city...
In the city of york there will be a great collapse,
2 twin brothers torn apart by chaos
While the fortress falls the great leader will succumb
Third big war will begin when the big city is burning.

Nostradamus: written in 1564


Můj překlad podvodného proroctví (krkolomný, protože úmyslně co nejdoslovnější):

V roce nového století a devíti měsících,
Z nebes přijde velký Král Hrůzy…
Nebe bude hořet čtyřiceti pěti stupni.
Oheň stíhá to velké nové město…
Ve městě Yorku bude velký kolaps,
2 dvojčata (bratři) rozerváni chaosem
Když pevnost padá, velký vůdce podlehne (vzdá se)
Třetí velká válka začne když to velké město bude hořet.

Nostradanus: napsáno 1564
********************************************

První dva řádky jsou ukradené z centurie 10, čtyřverší 72 (viz níže). Druhé dva řádky jsou opět ukradeny a vytrženy z kontextu 97. čtyřverší 6. centurie (také viz níže). Zbytek je absolutní smyšlenkou, které se, jak píše John Hogue ve svém tiskovém prohlášení, žádné dokumentované proroctví ani neblíží. Paradoxně se u nás rozšířila právě a pouze tato smyšlená část textu. Podle mého skromného šetření je tomu tak ze sta procent. Proto je pravděpodobné, že i u nás se ono „proroctví“ rozšířilo z jednoho zdroje. Možná se někomu z vás podaří zjistit z jakého (dejte nám prosím vědět). Šířené varianty vyjadřují mnoho přizpůsobivosti, básnických talentů, lidovou tvořivost i stabilitu promyšlené lži, ale rozhodně nehovoří o sebemenší kvalitě české žurnalistiky ani o pravdě samotné.

Dvě varianty podvodného proroctví, které rozšířil neznámo kdo u nás:
********************************************

Varianta, kterou uveřejnil deník Blesk:

Na přelomu věků (století) městem Bohů se ozve velký hrom, dvojčata rozdělí chaos.
Zatímco pevnost odolá, velký vůdce se podřídí.
Třetí velká válka začne, když bude to obrovské město hořet.
Nostradamus 1654


Varianta z řetězového e-mailu:

Ve zlatém městě vzejde velké hromobití, dva bratry od sebe odtrhne Chaos, pevnost vydrží, avšak velký vůdce padne.
Třetí velká válka začne, až bude město hořet.“
- Nostradamus, 1654
********************************************

Proroctví Michaela de Nostradama byla zakázanou literaturou po celých dvě stě padesát let. Když zákaz přestal platit, nerozšířily se jeho knihy mezi lid po celém světě, nýbrž se i poté staly trezorovou záležitostí. I v dnešní době, kdy se vydavatelé pídí po čemkoli, co by lidi jen trochu ve větším zajímalo, není jednoduché zavadit o kvalitnější Nostradamovy překlady. Zatímco v Americe John Hogue vydal kompletní Nostradamova proroctví, u nás si o něčem takovém můžeme jen nechat zdát. Nejen že nikdo nemá sílu na takové rozsáhlé zpracování překladů a interpretací, ale navíc každý vydělává právě na tom faktu, že kompletní Nostradamus v České republice není k sehnání. Všichni jako by dodržovali nepsané pravidlo, že mají zveřejnit jen tolik veršů, kolik je nezbytně nutné k vydání nové knihy, pokud možno bez francouzského originálu, protože pak by si (proboha!) mohl někdo vytvořit vlastní interpretaci. A tak se ještě lépe daří podvodům, jako je tento.
Jelikož rozšířené „proroctví“ není žádnou neobvyklou interpretací, ale čistým výmyslem, vyvstává otázka: Kdo je jeho autorem? Abychom na ní odpověděli, musíme si vyjasnit, kdo by vlastně z něčeho takového mohl mít prospěch. Je nesmyslem, aby to byl vtipálek. S nejvyšší pravděpodobností nepůjde ani o žádného náhodného škodolibce. Zbývá tu tudíž několik málo možností:
1) někdo průběžně škodí a mlží falzy Nostradamových proroctví s úmyslem poškodit jeho autoritu, nebo naopak vzbudit o něj zájem
2) skupiny věřící v apokalypsu a zánik civilizace chtějí vyprovokovat lidi k apokalyptickému myšlení a jednání
3) církve a sekty stavějící na brzkém konci světa chtějí podpořit víru svých věřících, jejich poslušnost a své finanční fondy
4) skupina zodpovědná za útok chce podpořit už beztak hysterický a bulvární efekt svého útoku a vyprovokovat lidi k bezhlavému jednání
5) vydavatelé a knihkupci vytvořili ohromné spiknutí a chtějí se zbavit knih o Nostradamovi, které jim už delší dobu leží na pultech
6) poslední možnosti se odvíjí od faktu, že „proroctví“ se zmiňuje i o pádu „velkého vůdce“ neboli Bílého domu. V případě pravdivosti hypotézy, že „proroctví“ vytvořili sami teroristé a s přihlédnutím k tomu, že „proroctví“ se objevilo již v den útoku, je možné, že byli přesvědčeni, že útok na Bílý dům se zdaří. Je ale oproti tomu také možné, že autor chtěl podpořit teorii o Bílém domě jako posledním cíli. V prvních chvílích po pádu čtvrtého letadla nedaleko Pittsburgu se alespoň na České televizi vyskytla zpráva, která hovořila tak, že letadlo bylo sestřeleno. Tato zpráva se již neopakovala, „sestřelení“ bylo zaměněno za „nevyjasněné okolnosti“, „neznámé příčiny“ či „zřícení“, a nebo se zpravodajství tomuto tématu jednoduše vyhnulo. V kritické chvíli neměla armáda jiné indicie ke zjištění, zda je letadlo v rukou teroristů, než fakt, že neuposlechlo příkazu a nepřistálo. Uvážíme-li, že armáda letadlo pro jistotu ve strachu skutečně sestřelila, a bylo by to pochopitelné, bylo by rozšířené proroctví (v původní verzi chytře poskládané z poloviny pravých veršů) velice šikovným, nezávazným, neškodným a silným přesvědčovadlem, že letadlo v moci teroristů bylo. Každý, kdo si v tu nepříčetnou chvíli přečetl toto „proroctví“ a uvěřil mu, se také rychle zbavil pochybností. Armáda, či spíše vláda, zkrátka mohla mít strach z ohlasů lidí na takový zásah. Co kdyby tam teroristé nebyli a několik set nevinných lidí by bylo obětováno? Záležitost byla později uzavřena s tím, že sami cestující pravděpodobně zabránili úspěchu mise a tak se zřítili. Velmi brzy byly nalezeny plánky útoku pohozené v autě na letišti. V případě pravdivosti této hypotézy by jistě Američané nezapomněli přikreslit i tento nezdařený útok. Je totiž zcela logické, že kdyby platila některá z prvních možností o vzbuzování strachu, nebyl by důvod, proč psát „proroctví“, které se mýlí.
Existují však i pravá proroctví Michaela de Nostradama, která zdá se hovoří o tragedii v New Yorku.

Pravá Nostradamova čtyřverší pravděpodobně hovořící o New Yorku:
********************************************

Francouzský originál nemám k dispozici, zde je alespoň Hogueův překlad z nejranějších vydání Nostradamova francouzského originálu “Les Propheties”, poprvé vytištěného v setříděné formě mezi roky 1555 a 1568:

C6 Q97*:
At forty-five degrees latitude, the sky will burn,
Fire approaches the great new city,
Immediately a huge, scattered flame leaps up,
When they want to have verification from the Normans (the French)


Můj překlad Hogueovy interpretace z angličtiny:

Na čtyřiceti pěti stupních zeměpisné šířky, nebe bude hořet,
oheň stíhá to velké nové město,
okamžitě obrovský, rozptýlený plamen vyšlehává,
když chtějí ověření od Normanů (Francouzů)

*C = centurie; Q = čtyřverší
********************************************

John Hogue začíná svou interpretaci tohoto čtyřverší tím, že New York skutečně leží blízko čtyřicáté páté rovnoběžky. Ano, blízko, nachází se totiž těsně vedle čtyřicáté druhé rovnoběžky. Nicméně takový Montreal (nebo Ottawa) je podstatně blíže, a to je mezi nimi vzdálenost přes pět set kilometrů. Jediné velké město ve Spojených státech, které leží přímo na čtyřicáté páté rovnoběžce, je Minneapolis. Ale řekněme prozatím, že si Nostradamus pomáhal příliš malým globem. New York je relativně mladé město, nakolik takové velkoměsto může být mladé. Navíc má novost přímo v názvu. Třetí řádek je zcela jasný. Pokud jde o poslední, těžko říci. Zda totiž v momentě útoku USA jednaly s Francií, se nemusíme dozvědět. Skutečností je, že Francie a Německo výrazně spolupracují na likvidování teroristické sítě, a také to, že varování z Evropy těsně před útokem přišlo. Je tu však i druhé čtyřverší, které by se mohlo vztahovat k útoku.

********************************************

Hogueův překlad ze staré francouzštiny:

C10 Q49:
Garden of the world near the new city,
In the path of the hollow mountains:
It will be seized and plunged into a boiling cauldron,
Drinking by force the waters poisoned by sulfur.


Můj překlad Hogueovy interpretace z angličtiny:

Zahrada světa blízko nového města,
v cestě dutých (planých) hor:
Bude to uchváceno a ponořeno do vřícího kotle,
násilím nuceno pít vody otrávené sírou.
********************************************

O tomto čtyřverší Hogue říká: „Kdybyste stáli na západním břehu řeky Hudson v New Jersey (známém také jako Zahradní stát), a podívali se přes ní na Manhattanský ostrov, uviděli byste ty lidmi vytvořené „hory“ New Yorku. Sami Newyorčané popisují své ulice jako „kaňony“ podél horám podobných mrakodrapů. Pokud jste někdy letěli do New Yorku nebo stáli na pobřeží Hudsonu, mohli byste užít Nostradamovu metaforu „dutých“ hor ze šestnáctého století, abyste popsali tyto Everest připomínající monumenty lidské architektury, které až doteď vrhaly ohromné stíny na jižní cíp finanční čtvrti Manhattanu.“ Pak lze skutečně uvažovat, že teroristé se vřítili do cesty dutých hor (ve směru na ně) s unesenými letadly. Postižená část Manhattnu byla skutečně uvrhnuta do vřícího kotle, když se roztavené budovy začaly řítit. Trosky létaly v kouři, který se nikdo neodvažuje posuzovat, co všechno obsahoval. Uvolněná překvapivě obrovská, do neuvěřitelné výše i šíře dosahující mračna působila také zdálky dojmem, že celý Manhattan se začal vařit. Je jen otázkou, zda mračna prachu a páry mohla obsahovat také síru nebo zda je to spíše pokus opsat toxicitu mračna, mimo jiné plného azbestu. Také je možné, jak uvažuje John Hogue, že se poslední řádek vztahuje k pozdější větší katastrofě, která by měla následovat – například mě napadá útok letadel s život ničícími chemikáliemi, které by otrávily i vodu obklopující Manhattan. Pokud si vzpomínám, Nostradamus má také nějaký verš o blížících se letadlech se „zrádným práškem“. John Hogue zas uvažuje o nukleární zbrani. „Když se vrátím do roku 1986,“ říká Hogue, „ tehdy jsem začal varovat své čtenáře, že toto proroctví může popisovat teroristický útok na finanční čtvrť New Yorku. O patnáct let později vás stále všechny varuji před posledními řádky C10 Q49.“
John Hogue, který útok na New York předpokládal již mnoho let, byť v jiné podobě a ne tak konkrétně, byl přesvědčen, že vedoucí zodpovědné teroristické skupiny bude dlouho očekávaným třetím antikristem, který začne novou světovou válku terorismu, jež má podle Nostradama trvat dvacet sedm let. Až doposud byl hlavním adeptem na třetího antikrista Saddam Hussein. Anagram si vysvětloval takto: „Mabus“ zrcadlově převrátíme, přičemž písmeno „b“ se převrátí v „d“. Jelikož Nostradamus používal spíše fonetické podoby jmen a rozdíly různého čtení tedy akceptoval, lze z výsledného Sudam získat Husseinovo jméno Saddam.
Poslední dva antikristi – Napoleon a Hitler – měli anagramy velice blízké svému pravému jménu: „Napaulon Roy“ a „Hister“. Je možné, že je zkrátka ve vytržení slyšel ve své hlavě tak, jak je vyslovovali davy. Je tedy zřejmé, že i Mabus musí mít skutečné jméno velice podobné a foneticky téměř totožné. Když jsem se vzpamatoval z prvního šoku z útoků, byl jsem lživým proroctvím vybuzen k prohledání prorockých knih ve své knihovničce. Když jsem si připomněl jméno třetího antikrista – Mabus – zamrazilo mě po zádech. Usama bin Ladin, jak zní možná nepřesná, leč definitivně rozšířená fonetická transkripce údajného původce atentátu, není vůbec daleko. Když Nostradamus ve svých vytrženích slyšel opakovat davy Hitlerovo jméno, zkomolil ho ať úmyslně či neúmyslně díky všudy prostupující hysterii a vznikl Hister. Podobně když si představíme opakování Ladinova jména (USA-MAUS/A/MA), vznikne nám z toho Ma-nejasná hláska-us-nejasná hláska. Navíc po prvním jméně následuje „bin“, což může po fonetickém zkomolení být dalším důvodem ke vložení hlásky „b“. Později jsem si přečetl Hogueovu podstatně sofistikovanější úvahu, která má závěr stejný. „Předpokládal jsem,“ vysvětluje, „že Mabus je arabský terorista ze severní Afriky nebo Středního východu. Založil jsem svoji teorii na Nostradamově zvyku skrývat svá poselství do klasických kryptogramů. Pro je mě Mabus vlastně Thurbo „Majus“… Majus je romanizované jméno pro městského boha Kartága v severní Africe („Hannibalův pekelný bůh“). Ruiny Kartága v Tunisu leží jen pár mil od bývalého (60.-70. léta) centra PLO (Palestinské osvobozenecké armády). Proto nespočet postav arabského terorismu strávilo čas poblíž Thurbo Majus, skrývajíce své pravé identity pod kódovými jmény začínajícími „Abu“ (arabské slovo pro ‚otce‘)“. Pro Hoguea může být Mabus spojeninou centra Majus a jména typického krycího jména Abu. Stejně tak ale připouští i onu jednoduchou přesmyčku Usama – maaus, s výsledkem Mabus. Přečtěme si, co o něm král proroků vlastně píše.

Čtyřverší o novém antikristu s anagramem Mabus:
********************************************

originální verze ve staré francouzštině – varianty v závorkách jsou způsobeny dvěma zdroji – internetové stránky Johna Hoguea a kniha Zdeňka Patricka – Nostradamus král propastí:

C2 Q62:
Mabus puis tos(f)t alors mourra, viendra,
De gens & bestes v(u)ne horrible defaite:
Puis tout à coup la (v)engeance on verra,
Cent, main, soif(fos), faim, quand courra la comet(t)e.


Hogueův překlad do angličtiny:

Mabus will soon die, then will come,
A horrible undoing of people and animals,
At once one will see vengeance,
One hundred powers, thirst, famine, when the comet will pass.


můj překlad Hogueovy interpretace z angličtiny:

Mabus brzy zemře, pak přijde,
strašlivé umírání lidí a zvířat,
ihned k vidění odplata,
sto sil*, žízeň, hlad, když prolétá kometa.

*„sil“ = mocností, národů; v Patrickově interpretaci „rukou“
********************************************

Hlavní viník prý brzy zemře. Jestliže USA zlikvidují Ladina – a ve skutečnosti by to neměl být problém, zamyslíme-li se nad možnostmi, které jim dávají zkušené parapsychologické týmy tzv. „dálkového pozorovatelství“ nebo nejmodernější satelitní systémy (jen oficiálních je několik desítek) – může se stát Ladin mučedníkem, a to by nebylo dobré. Utvrdilo by to jeho povahu třetího antikrista a vyplnilo proroctví. Jeho brzký skon předpovídá i další proroctví – C8 Q77. Rychlá odplata, jakou prezentuje třetí řádek, souhlasí s úmysly USA. Sto „sil“ ve smyslu mocností se zdá reálným počtem pro schválení nějakého plánu. Při počtu členů OSN, jenž je asi sto osmdesát šest, je sto států pochopitelnou nadpoloviční většinou. Překvapivá pro některé z vás však může být skutečnost, že kometa v současnosti skutečně prolétá v blízkosti Země. Jde především o zcela novou kometu Petriew, pojmenovanou podle jejího (opět) amatérského objevitele Vance Avery Petriewa, objevenou vizuálně přímo na hvězdné párty v Kanadě. Píši „především“ proto, že viditelných komet je mnohem více, než se všeobecně soudí. Aktuální by ještě v příštích měsících měly být komety Borrelly a 2001 A2 LINEAR, možná také Schwassmann-Wachmann a Schaumasse. Média se o Petriew vůbec nezmiňovala, jelikož byla viditelná jen velice slabě. Otázka je, zda komety, které nejsou viditelné jako Hale-Bopova, mohly krále proroků „zajímat“. Je tu nicméně vždy možnost, že se nějaká ta „velká“ kometa nečekaně objeví.

********************************************

Hogueův překlad do angličtiny:

C8 Q77:
The Third Antichrist very soon annihilated,
Twenty-seven years his bloody war will last.
The heretics are dead, captives exiled,
Blood-soaked human bodies, and a reddened, icy hail covering the earth.


Můj překlad Hogueovy interpretace:

Třetí antikrist bude velmi brzy zničen,
dvacet sedm let jeho krvavá válka potrvá.
Kacíři jsou mrtví, zajatci vyhnáni,
zkrvavená lidská těla a zrudlé kroupy pokrývají zemi.
********************************************

Jak už bylo řečeno, opět se objevuje na prvním místě zpráva, že antikrist bude „velmi brzy“ zničen. „Strašlivé umírání“ v předešlém čtyřverší a dlouhých „dvacet sedm let“ trvání války by tedy mohly být následkem tohoto ukvapeného činu, stejně jako okamžitá odplata. Vezmeme-li v úvahu, že přední úkol útoků z jedenáctého září bylo vyvolání co největšího děsu, co nejbulvárnější paniky jako vystřižené z hloupých hollywoodských filmů a panické jednání občanů i vlády, je nasnadě, že nerozvážná odveta bude svým způsobem přesně to, co teroristé chtěli. V souvislosti s Nostradamovými proroctvími je tedy možno najít řešení – neodpovídat na útok přímou válkou, hloupě, ukvapeně, katastroficky. Zadržet primitivní pudy a přivolat na pomoc rozum a humanitu. Vždyť netušíme, kolikanásobku současných obětí silácká odveta dosáhne. Podle astrologických indicií je navíc ohrožen i president USA. Pokud proroctví neklamou, a doufejme, že klamou, jistou naději nám dává současné odkládání útoku a strategie, ke které se americká vláda uchýlila, když se rozhodla místo přímého útoku na celý afghánský národ spravedlivěji podporovat mírumilovnější monarchistickou opozici. Vždyť teroristická nadvláda v Afghánistánu je zlem i pro velkou část samotných Afghánců. John Hogue říká: „Modlím se za to, aby nás bdělost Američanů od takové budoucnosti uchránila. Také se modlím, aby moje interpretace proroctví masového terorismu byla strašlivá jen proto, že jsou strašlivě chybná.“ A totéž si musíme přát všichni, protože je nejvyšší čas k pochopení, že světovou realitu tvoříme my všichni, svými přáními, podvědomými strachy a očekáváními.
Na závěr mám pro vás malou podporu v podobě celého 72. čtyřverší 10. centurie. Pokud totiž onen Král Hrůzy neboli Teroru přece jenom byl tím, čeho jsme byli svědky jedenáctého září, a došlo k mýlce v datu, čeká nás šťastné období a zvítězí kladný aspekt vlády Marsu.

********************************************

Francouzský originál:

C10 Q72
L’an mil neuf cen nonate neuf, sept mois,
Du ciel viendra un grand roi d’efrayeur:
Resusciter le grand roi d’Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon-heur.


Můj překlad:

V sedmém měsíci roku 1999
Sestoupí z nebe velký Král Hrůzy:
A vzkřísí velkého krále Angolmoisu,
Předtím i potom Mars zavládne skrze štěstí.
********************************************

Na závěr bych rád vyjádřil poděkování Johnu Hogueovi za jeho práci a poskytnutí svých materiálů veřejnosti a k publicistickým účelům.

Dalibor Novák