Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Výzkumy vlivu pyramidálních struktur z rukou ruských vědců

Prokázali vědci vliv pyramidální struktury na živé organismy i neživé předměty? Existuje pyramidální energie? Takový výzkum, který by něco podobného prokázal, až donedávna neexistoval. Až ruský milionář a ředitel ruské národní společnosti Hydrometpribor Alexander Golod přesvědčil řadu vědců k tomu, aby provedli objektivní experimenty. Výsledky jsou šokující.

Celé to možná zní až příliš krásně, alternativně a nevěrohodně. Jenže pod výzkumem jsou podepsáni vědci Ruské národní akademie věd a jejich podřízených institucí: Ruské akademie lékařských věd, Institutu teoretické a experimentální biofyziky, Státního výzkumného ústav pro vědecký výzkum grafitu nebo třeba Institutu fyziky na Ukrajině. Účelem tohoto článku je přiblížit si výsledky a jednotlivé experimenty. Ty ukazují, že pobyt v Golodových pyramidách nese pozitivní efekty na živé i neživé materiály; výška pyramidy přitom zřejmě zvyšuje účinek.

Výběr z neuvěřitelného souhrnu účinků, které výzkum údajně zaznamenává:
1) zlepšení imunitního systému organismů, regulace hladiny bílých krvinek v krvi a rychlejší regenerace tkání
2) zesílení specifických vlastností farmaceutik a současné zeslabení vedlejších účinků
3) 30-100% nárůst výnosů ze zemědělského osiva umístěného do pyramidy na 1-5 dní
4) snižování patogennní (choroboplodné) síly rozličných virů a bakterií
5) snižování radioaktivního vyzařování
6) snížení agresivního chování u 5000 vězňů
7) pravděpodobné rozmělnění seismické aktivity – místo velkých zemětřesení se v okolí pyramid vyskytují stovky drobných otřesů – a rovněž podezření na zmírnění výkyvů v počasí
8) zvýšení výnosů z ropné těžby v jihoruské Baškiriji cca o 30% - ropa se stává lehčí, tj. méně vazká a lepkavá (výsledky potvrzuje Gubkinova moskevská akademie pro zpracování ropy)
9) spontánní nabíjení kondenzátorů
10) změny teplotních prahů pro supravodivost, vlastností polovodičů a uhlíkových materiálů
11) voda nezamrzá ani při - 40 stupních Celsia a zachovává své vlastnosti po léta nezměněné

Výzkum dr. Jegorové
Dr. N. B. Jegorová z Mechnikovova výzkumného ústavu ruské Akademie lékařských věd například provádí pokusy, při nichž jsou nekultivované myši o váze 12-14 gramů infikovány zvyšovanými dávkami smrtelného kmenu 415 myšího tyfu salmonella typhi murium, dávkami od 10 do 104 mikrobiálních buněk. Některé myši jsou vystaveny vlivu vnitřního prostoru pyramidy, zatímco další ne. Jiné vlivy byly podle vědců vyloučeny.

Zvyšuje pyramida dramaticky imunitu?
Dr. Jegorová to sama popisuje takto: „Všechny pokusy byly prováděny na několika skupinách myší umístěných v prostoru pyramid po různě dlouhou dobu a při různě častém vystavení. Kontrolní skupina sestávala z myší, které v pyramidách umístěny nebyly. V různých časech po vystavení prostoru pyramid byly myši infikovány salmonellou typhi murium a jejich podíl přežití zaznamenáván po dobu jednoho měsíce. Mělo by být řečeno, že infekce salmonellou typhi murium je pro myši velmi vážná choroba a pouhá hrstka buněk je prakticky dostatečná k tomu, aby způsobila smrt.“
Vynechme detaily z průběhu výzkumu a podívejme se na závěr, který je pro nás podstatný: „Pětadvacátého dne pozorování již byla všechna kontrolní zvířata mrtvá. Mezi skupinami vystavenými působení pyramid jich však 35-40% přežilo.“ Takový úspěch je, řekněme, neobvykle vysoký. „Nemůže být žádných pochyb, že to mělo co dělat s množstvím času stráveném v pyramidě,“ uzavírá zprávu dr. Jegorová. „Nebyl tu žádný jiný důvod; co víc, nešlo jen o jedinou, ale hned několik skupin myší. Svou roli tu bezpochyby hrají faktory přirozené odolnosti. Je ale možné, že tu dochází ke změnám v buněčné a hormonální imunitě.“

40% podíl přežití je neuvěřitelný
Sami akademici jsou výsledky šokováni a zároveň přiznávají, že vyžadují další, pečlivější bádání. „Výzkum těchto faktorů vyžaduje velmi pečlivý a seriózní výzkum, který jsme nebyli schopni provést. Jsme velmi překvapeni výsledky, které jsme získali, protože získat 40% podíl přežití u myší infikovaných salmonellou typhi murium je velmi obtížné,“ říká Jegorová. Ale zároveň ujišťuje: „Je důležité zdůraznit, že myším nebyly podávány žádné chemické preparáty nebo léčiva; nebyly zde žádné faktory, které by průběh mohly ovlivnit jedním či druhým směrem. A tak jsme dospěli k tomu, že sama pyramida má vliv na živý organismus. Teď potřebujeme studovat mechanismus, kterým tak činí…“

Výzkum Ivanovského výzkumného ústavu virologie
Další výzkum provádějí profesor S. M. Klimenko a dr. D. N. Nosik z Ivanovského výzkumného ústavu virologie pod Ruskou akademií lékařských věd. Studují vliv energetického pole pyramidy na schopnost imunoglobulinu likvidovat viry. K experimentu je použit jeho specifický druh, lidský venoglobulin určený pro nitrožilní užití. Za testovací materiál je vybrána kultura myšího viru encephalomyocarditis (EMC), způsobujícího zánět mozku a srdečního svalu, a vhodná buněčná kultura lidské tkáně.
Venoglobulin je náležitě zředěn destilovanou vodou na koncentraci 50 mikrogramů/ml a jeho polovina umístněna na 24 hodin do pyramidy. Viru je mezitím umožněno rozmnožit se. Po aplikaci venoglobulinu vědci s překvapením sledují, jak vzorek z pyramidy likviduje virus více než třikrát rychleji než vzorek, který pyramidě vystaven nebyl. Když venoglobulin následně ředí, zažijí další šok. Protivirová aktivita venoglubulinu z pyramidy se s dalším ředěním nemění, a to ani při koncentraci pouhých 0,00005 mikrogramů na mililitr.

Pomoc postiženým novorozeňatům
Tým profesora A. G. Antonova z ruského Výzkumného ústavu pediatrie, porodnictví a gynekologie zkoumá vliv pyramidou ovlivněných látek na novorozeňata s celkovým oslabením organismu podle indexu okamžitých stavů. Dvaceti pacientům je podáván 40% roztok glukózy z pyramidy nitrožilně a destilovaná voda z pyramidy ústně a jejich data analyzována. Ve všech případech se měřený index díky tomu dostává na normální stav, a to i v případech, kde se původně rovnal nule. Stejný fantastický výsledek je naměřen v případě roztoku glukózy i v případě vody.

Zázraky zemědělské i psychologické
Při experimentu se semeny užitkových plodin je zas vyseto 20 palet různých plodin a výsledky ukazují, že došlo ke zvýšení výnosu o 20-100%, v závislosti na druhu semene. Vzrostlé plodiny jsou prý velmi zdravé a odolné vůči suchu. Masové pokusy provedené se zhruba 5000 obyvateli ruských věznic přinášejí prý rovněž úspěch. Během pouhých několika měsíců se daří snížit kriminalitu téměř na nulu, chování se výrazně zlepšuje a vězňům se daří vypořádat se závislostmi, což dříve končilo neúspěchem. To vše prý díky vlivu „ozářených“ krystalických struktur rozmístěných v okolí věznic a „ozářené“ glukóze a soli podávané k normální potravě a standardnímu nápravnému psychologickému programu. V přítomnosti pole pyramidy prý vyprchávají veškeré účinky psychotropních látek.

Změny v odolnosti uhlíkových materiálů
Profesor V. I. Kostikov a dr. A. C. Katasonov ze Státního výzkumného ústavu pro vědecký výzkum grafitu pod ruskou Akademií věd studují vliv pole pyramidy na odolnost uhlíkových materiálů rovněž řadou experimentů. Před vložením pyramidy měl například vzorek tepelně štěpitelného uhlíku odpor mezi pěti a sedmi mikroohmy na metr. Po vystavení v pyramidě se odolnost zvýšila dvakrát! „Takové výkyvy jsou pro pyrocarbon abnormální“, říkají vědci. Ani neutronové ozáření s tokem 1019 neutronů na metr čtvereční nezpůsobilo rozdíl v hodnotách větší než 5 %. Kostikov s Katasonovem navíc zjišťují další vlivy pyramidy: snížení odolnosti silikonu polovodičové čistoty od 105 do 104 ohmů na centimetr a ztrátu vysokoteplotní supravodivosti. Stavitel Golod je nadšen a běží objevy ověřit s diamanty, které se tak rovněž mají stávat tvrdší a čistší.

Voda nemrzne a další šílenosti
Je zjevné, že se tu děje něco záhadného. Dech vyrazí i zjištění společnosti Hydrometpribor. Její výzkumníci do pyramidy uloží plastové nádoby s destilovanou vodu a ponechají je v prostoru po tři zimní měsíce. Mezitím pozorují stav tekutiny, která, věřme nebo ne, údajně nemrzne a zachovává všechny vlastnosti tekutiny. Teplota vody během experimentu přitom klesne až na –38°C! Obyčejná voda v plastových lahvích se zachová podobně. Zajímavé je, že když výzkumníci do nádoby kopnou nebo s ní zatřesou, spustí se prý okamžitě proces krystalizace a voda brzy zmrzne na led. Podobně šílených efektů se podařilo nastřádat již pěknou řádku. Co to způsobuje?

Jaká síla v pyramidě vlastně působí?
Tuto otázku se snaží zodpovědět i dr. Volodimir Krasnoholovec, zkušený fyzik, který již téměř 25 let pracuje v kyjevském Ústavu fyziky na Ukrajině, základní instituci Národní akademie věd Ukrajiny a jedno z vedoucích vědeckých center někdejšího Sovětského svazu, který je i dnes klíčovou institucí pro vojenský výzkum. Podle dr. Krasnoholovce je pravděpodobné, že za záhadným působením pyramid stojí to, co nazývá inertonovým polem. Inertony jsou teoretické částice setrvačné síly a jejich proudění prý vzniká při jakémkoli pohybu atomů v prostoru. Na naší planetě prý přitom máme dvě hlavní inertonová proudění, způsobená pohybem Země kolem Slunce a pohybem Země kolem své vlastní osy. A pyramidy? Ty jsou údajně svou konstrukcí a vhodným umístěním „naladěny“ na tyto proudy a skrze ně přenáší své vibrace po celé planetě. Při správné konstrukci tak prý pyramidy působí podobně jako ladička (rezonátor), jakou používají hudebníci. Může mít Krasnoholovec pravdu? Podle jeho slov svou teorii už experimentálně ověřil.

Teorii se prý podařilo ověřit!
„Za použití elektronového mikroskopu jsme studovali změny povrchu kovových vzorků, které byly po nějaký čas uchovávány v malém rezonátoru,“ vysvětluje Krasnoholovec. „Jemná struktura vzorků byla pozoruhodně vyhlazena. Přítomnost inertonového pole v malém rezonátoru tak byla experimentálně prokázána. Nadto se inertonové pole manifestuje rovněž v dalších experimentech. Konkrétně vyvolává shlukování vodíkových atomů v krystalech“ a další zajímavé efekty.

Zdají se Vám objevy příliš neuvěřitelné? Jde o byznys? Revoluční výzkum, kterému není přáno? Pavěda? Byly výzkumy podplaceny? Exkluzivní polemiku a vyjádření Golodových i českých vědců najdete v časopise Enigma, vydání 10/2008, které vychází v polovině září.
Aktualizace 8.8.: avizované diskuze byly z článku vedením vydavatelství výrazně ukráceny

Dalibor Novák