Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Třetí fátimské proroctví

Není tomu dávno, co Vatikán uvolnil ze svých tajných archivů tzv. třetí fatimské proroctví, jež přes půl století zaneprazdňovalo hlavy těch, co chtěli vědět. Jde o třetí část proroctví, které 13. května 1917 přijaly tři malé portugalské děti. Stalo se to ve vesnici jménem Fatima, od níž je odvozen název proroctví. Tyto tři chudé děti z pastýřské rodiny prý navštívila sama Panna Marie a předala jim zprávu. Tzv. Fatimské proroctví sestává ze tří částí. První proroctví se zmiňovalo o vypuknutí první a druhé světové války, také o smrti dvou z dětí. Ve druhém se podle nejuznávanějších interpretací jednalo o vzestup a pád Sovětského svazu jako ateistické velmoci, o pronásledování církve a změnách v SSSR po pádu komunismu.
Panna Marie se zjevila sedmileté Giaciantě Marto, jejímu devítiletému bratu Francescovi a jejich sestřenici Lucii de Santos, které v té době bylo deset let. Giacinta a Francesco skutečně brzy zemřeli a Lucia zasvětila svůj život Bohu - odešla do kláštera. Místní opat ji přesvědčil, aby všechna proroctví zapsala. Lucia žije dosud, ale zavázala se, že o proroctvích bude mlčet. Tak mohl Vatikán rozhodnout, co zveřejní a co ne. Třetí a poslední část tedy byla utajena. Je samozřejmě otázkou, zda je nedávno uvolněný text úplný nebo zda je vůbec pravdivý. Nejčastější spekulace o obsahu utajované předpovědi se vedly na témata globálního oteplování, příchodu mimozemšťanů, apokalypsy nebo třetí světové války. Očekávalo se zkrátka vzhledem k předešlým dvěma proroctvím něco významného! Každopádně má toto proroctví podle oficiálního prohlášení Vatikánu předpovídat pokus o atentát na Papeže z roku 1981. Zda se vám to zdá pravděpodobné, posuďte sami. Je však podivné, proč církev proroctví utajovala další dvě dekády. Jednalo-li se skutečně o onen neúspěšný atentát, nevede Vatikán nejlepší politiku, pokud si neuvědomuje, že utajování vede k fámám a protivenství nejlépe.

Toto je údajný úplný text třetího fátimského proroctví, jak ho Vatikán uvolnil:

Píši v poslušnosti k Tobě, můj Bože, kterýž jsi mi rozkázal, abych tak učinila, skrze Jeho Excelenci biskupa Leiria a skrze Nejsvětější Matku a mě. Po dvou částech, které jsem již osvětlila, nalevo od Naší Paní a trochu výše, viděli jsme anděla s hořícím mečem v levé ruce; blýskaje se, vydal plameny, které vypadaly, že zažehnou svět; ale ony zhasly v kontaktu se září, kterou Naše Paní vyslala proti němu ze své pravé ruky: ukazuje k zemi, anděl hlasitě vykřikl: POKÁNÍ, POKÁNÍ, POKÁNÍ. A my viděly v nesmírném světle, jímž je Bůh: "něco podobného tomu, jak lidé vypadají v zrcadle, když před ním projdou" biskupa oblečeného v bílém "měly jsme dojem, že to byl Svatý Otec". Jiní biskupové, kněží, muži a ženy věřící stoupali na strmou horu, na jejímž vrcholu byl veliký kříž z hrubě otesaných kmenů jakoby korkového stromu s kůrou; než tam došel, Svatý Otec prošel velkým městem zpola v ruinách a zpola třesa se a klopýtaje kulhavým krokem, sužován bolestí a žalem, modlil se za duše mrtvol, které potkal na této cestě; dosáhnuvši vrchol hory, na svých kolenou, v patě velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří pálili kulky a šípy, a stejným způsobem zemřeli jeden po druhým ostatní biskupové, kněží, muži a ženy věřící a různí lidé odlišných hodností a pozic. Pod těmi dvěma rameny kříže byli dva andělé, každý s křišťálovým kropáčem* ve své ruce, v který sbírali krev mučedníků a s nímž kropili duše, které si razily cestu k Bohu.

*kropáč=štětec na svěcenou vodu, obdoba kropenky

Z anglického překladu do češtiny převedl Dalibor Novák, společnost SIRIUS

(původní text v portugalštině)