Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Eden asi existoval

Na Zemi kdysi existovalo místo, kde bylo radost žít. Místo, kde neexistovaly žádné starosti ani nedostatek, kde všichni tvorové žili v dokonalé harmonii. Místo, kde byl stvořen člověk, a odkud byl za svůj hřích vykázán. Snad to bylo jeho povahou, že podlehl pokušení a zatoužil po poznání. Každopádně se už nikdy nedostal za jeho brány, které strážili plamennými meči cherubínové. Toto místo se nazývalo Eden.
Někteří lidé neberou ráj jako nějaké ohraničené území, ale chápou ho jako celý zemský povrch, tak, jak to hlásal teolog a filozof Martin Luther (1483 – 1546). Jiní ho chápou zcela symbolicky. Těžko si však představit, že šlo jen o nějakou metaforu, nebo celý zemský povrch, když si přečteme přesný popis z Bible. V knize Genesis (2,10-14) se doslova píše: „Z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahrady. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Jméno prvního je Píšón; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato, a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol. Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. Jméno třetí řeky je Chidekel, ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.“
Je známo, že řekou Chidekel byl míněn Tigris. Podle toho, kam je ráj v Bibli situován, se dá snadno usoudit, že se mohl nacházet na území někdejší slavné říše Mezopotámie – dnešního Iráku. Tato teorie se také jako jediná může chlubit nejvěrohodnějším důkazem, totiž faktem, že dvě ze zmiňovaných řek se dodnes nazývají stejně. Při pohledu na současný klimatický stav této země není těžké si představit, že zbylé dvě řeky zkrátka vyschly, stejně jako asi v prachu zanikl i samotný Eden. Jiné teorie staví biblický ráj do Jemenu či do Egypta, ale chybí jim přesvědčivé důkazy.
Málokdo ale ví, že země E.DIN skutečně existovala. Edin znamená rovina, nebo také, psáno E.DIN, znamená „Dům spravedlivých“, což by se pro boží ráj jako název docela hodilo. E.DIN leží skutečně v Mezopotámii, v zemi Sumeru, neboli biblického Šinearu, a v jeho středu se na umělém kopci nacházelo podle Sumerů nejstarší sídliště na světě - E.RI.DU. Mnohé sumerské spisy byly shledány podrobnými předchůdci biblických textů, a podíváme-li se na názvy Země v mnoha cizích jazycích, je snadné uvěřit, že Sumerové tvrdí pravdu, a že E.RI.DU dalo později jméno celé naší planetě. V aramejštině se totiž jmenuje Ereds, Erd nebo Ertz v kurdštině, Eretz v hebrejštině, Erde v němčině či Earth v angličtině.
Dalibor Novák