Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Filosofie 2012

Během své práce na téma "Duch doby, fenomén aklimatizace a etika pro nové milénium" (konkrétně kapitola 2012) jsem narazil na jednu velice zajímavou doménu, která se zaměřuje právě na změny, které se v současnosti odehrávají. Ve shodě s celestinskými proroctvími charakterizují svou filosofii v textu Filosofie 2012, jež ve svém překladu uvádím. Nedělám si nároky na bezchybný překlad, ale když jsem nalezl na jedné české doméně na překlad tohoto textu, usoudil jsem, že tolik zásahů je nepřípustných. Autor to myslel dobře, nicméně i dobře míněná manipulace je manipulací a zásahem do autorských práv. Také proto vám zde nabízím svůj možná křečovitější, leč podstatně přesnější překlad. Originál můžete nalézt na adrese www.2012.com.au .

Filosofie 2012


1. Lidstvo a planeta Země v současnosti prochází obrovskou změnou nebo pokrokem ve vědomí a vnímání reality.

2. Mayská civilizace Střední Ameriky byla a je jednou z nejpokročilejších co se znalostí v časovědě týče. Jejich hlavní kalendář je tím nejpřesnějším na planetě. Nikdy nechybil. Mayové mají ve skutečnosti celkem 22 kalendářů, zachycujících oněch mnoho časových cyklů ve vesmíru a sluneční soustavě. Některé z těchto kalendářů ještě čekají na své objevení.

3. Mayský pátý svět skončil roku 1987. Šestý svět začíná v roce 2012. Nyní jsme tedy "mezi světy". Tento čas je nazýván "Apokalypsa" neboli zjevení (odhalení – pozn. překl.). To znamená, že bude odhalena skutečná pravda. Je to také období, kdy na sobě máme individuálně a kolektivně pracovat.

4. Mayský šestý svět je "prázdný". Je tedy na nás, jako spolustvořitelích, abychom začali tvořit nový svět a civilizaci, kterou v současnosti chceme.

5. Mayové také říkají, že rokem 2012:
- překročíme technologii, jak ji známe
- překročíme čas a peníze
- vstoupíme do páté dimenze, po prostupu dimenzí čtvrtou
- planeta Země a sluneční soustava budou synchronizovány se zbytkem vesmíru

6. V roce 2012 se rovina slunečního systému vyrovná s rovinou Galaxie, Mléčnou dráhou. Tento cyklus trval 26000 let. Virgil Armstrong také říká, že se současně srovnají i dvě další galaxie s tou naší. Kosmická událost!

7. Čas se opravdu zrychluje (nebo stlačuje). Tisíce let byla Schumannova frekvence Země 7,83 pulsů za vteřinu. Armáda tuto frekvenci používala jako spolehlivý kalibrační signál. Nicméně od roku 1980 se tato frekvence pomalu zvyšovala. Nyní je více než 12 pulsů za vteřinu! To znamená, že méně než 16 hodin je ekvivalentem starým 24 hodinám.

8. Během "Apokalypsy" nebo času "mezi světy" podstoupí mnoho lidí velké osobní změny. Bude jich mnoho a budou různé. Je to všechno součástí toho, co jsme se sem přišli naučit nebo prožít. Příklady změn mohou být ukončení vztahů, změna bydliště, změna zaměstnání, posun v náhledu na život či v myšlení atp.

9. Pamatujte, že v každé chvilce, která nám byla dána, činíme malá a velká rozhodnutí. Každé rozhodnutí je založeno na LÁSCE nebo STRACHU. Vyberte si lásku, následujte intuici, ne rozum, a nechte se vést svým nadšením, vnitřní hořící touhou. Plyňte s "proudem" života.

10. Myšlenkové formy jsou velmi důležité a ovlivňují náš každodenní život. Realitu tvoříme svými myšlenkovými formami. Pokud uvažujeme o ostatních negativně, přitahujeme to. Pokud myslíme pozitivně, přitahujeme pozitivní události a příjemné lidi. Proto si buďte vědomí svých myšlenek a eliminujte ty negativní nebo odsuzující, které nejsou nutné.

11. Uvědomte si, že většina médií je kontrolována jen několika. Buďte pozorní a bdělí! Hledejte skryté záměry. Proč je vám informace prezentována? Co je „jejich“ skutečný záměr? Jde o případ problém-reakce-řešení? Vytvářejí problém, abychom my reagovali a žádali nápravu, načež „oni“ nabídnou své řešení? To „řešení“ bylo tím, co „oni“chtěli v první řadě.

12. Pamatujte, že téměř nic se nestává náhodou. Téměř všechny „události“ jsou naplánované nějakou agenturou nebo někým jiným. Vyjma toto, je velice vzrušující doba k životu!

Pravda vás osvobodí!


Úvod a překlad: Dalibor Novák